ေသဆံုးဦးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္လာစဥ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ဇီ၀လက္နက္ေကာလဟလ ဆိုသည္ကို “ရူးေၾကာင္ေၾကာင္သက္သက္” ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ ပယ္ခ်

အသစ္ေတြ႕ရွိရေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေသဆံုးဦးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္လာစဥ္ ဇီ၀လက္နက္ဆိုသည္မွာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း။ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မွဳကို မီးထိုးမေပးၾကရန္ႏွင့္ မည္သို႔ အစျပဳသည္ကို မသိရေသးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေကာလဟလမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ၾကပါရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက သတိေပးလိုက္သည္ဟု Russia Toay က ယေန႔ေရးသားသည္။ (( Russia Today., Feb. 10 2020, “Coronavirus death toll tops 900 as China’s envoy to US dismisses ‘absolutely crazy’ bioweapon rumors.” ကို HtayOung, OungMarine ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )))

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမွဳျဖစ္ပြားရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေဘးျပည္နယ္တြင္ ၂၄-နာရီအတြင္း ေနာက္ထပ္ေသဆံုးသူ ၉၁-ဦးႏွင့္ လူေပါင္း ၂၆၁၈-ဦးခန္႔တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေၾကာင္း ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ စတင္ကူးစက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသက္ဆံုးရွံဳးရသူ ၉၀၄-ဦး၊ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္သူ ၄၀,၀၀၀ – ဦးခန္႔ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

2019 n-CoV ဗိုင္းရပ္စ္၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုရာဆြဲသတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိသည္။ ဗိုင္းရပ္အစျပဳရာ ရင္းျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိသိပၸံပညာရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔က ေန႔ညမအားရွာေဖြလွ်က္ရွိျပီး အေျဖထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိသည့္ အေျခအျမစ္မရွိ ေဟာလဟလတို႔မွာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟု တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ခၽြီတန္ကိုင္က CBS သတင္း႒ာနအား ေျပာဆိုသည္။

အျပည့္အစံု စူးစမ္းမွဳ ျပီးဆံုးျခင္းမတိုင္မီ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ ဇီ၀လက္နက္တြင္ ဓါတ္ခြဲခန္း၌ ဖန္တီးယူသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္တို႔သာ အဓိကပါ၀င္ေလ့ရွိသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလွ်က္ လိုရာဆြဲ ေကာလဟလမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ၾကီးက ရွင္းျပသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ကူးစက္ပ်ံ႔ပြားျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၀ူဟန္ျမိဳ႔ သားရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားေရာင္းခ်ရာ ေစ်းတန္းမွ စတင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ The Lancet ေဆးပညာဂ်ာနယ္က ယခု ဗိုင္းရပ္စ္မွာ လင္းႏို႔တို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂-မ်ိဳးႏွင့္ အလြန္ဆင္တူေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အေတာအတြင္း တရုတ္သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ယခုဗိုင္းရပ္စ္၏ အဓိက အရင္းအျမစ္မွာ သင္းေခြခ်ပ္မွျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေျပာဆိုသည္။ သားရိုင္းတိရစၦာန္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ စမ္းသပ္ခဲ့ျပီး၊ သင္းေခြခ်ပ္မွရရွိသည့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ကုဒ္ပါ၀င္ေသာ ကိုရိုနာဗီဇနမူနာမ်ားမွာ ယခုလူသားတို႔အား ကူးစက္လွ်က္ရွိသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္နမူနာမ်ားႏွင့္ ၉၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း ထပ္တူညီေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဆို၏။

သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ယတိျပတ္ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပဲ အရည္အခ်င္းရွိရွိအျမင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုမွ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ ေလ့လာမွဳတစ္ခုမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲလွ်က္ ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။ ယခုဗိုင္းရပ္စ္အား HIV ဗိုင္းရပ္စ္အတြင္း မ်ိဳးရိုးဗီဇအင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ရမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာလဟလမ်ားကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ထားသည္။ အဆိုပါအယူအဆကို စတင္သူတို႔က ၄င္းတို႔၏ သုေတသနဆိုသည္ကို ကမန္းကတန္း ျပန္လည္ဖယ္ရွားသြားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဖ်င္ပိတ္ျငင္းသည့္ ပါးစပ္သီအိုရီမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားတင္းၾကပ္စြာ ေနရာခြဲထားျခင္း၊ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ခ်ျခင္း၊ နယ္စပ္တို႔တြင္ ေနရာအနွ႔ံ Screening ျပဳလုပ္ျခင္းအတိုင္းအတာမွာ အလြန္ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး လ်ဴေရွာင္မင္းကလည္း BBC သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မွဳ႔မွာ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း သံအမတ္ၾကီးက ၀န္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျပည္စံုလံုေလာက္ေသာ ၾကဳိတင္သတိေပးမွဳျဖင့္ ၾကိဳးစားတုန့္ျပန္ျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔ရန္သူ ဗိုင္းရပ္စ္အား ထိန္းခ်ဳပ္-ကာကြယ္-ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

(( လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္၌ ယခုကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ တရုတ္အေပၚ အေမရိကန္က ဇီ၀လက္နက္သံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားမီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႔က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရုရွားအစိုးရပိုင္ ရုပ္သံ၏ ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ရုရွားအစိုးရအာေဘာ္/အျမင္/ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္၊ တရား၀င္ေျပာဆိုသည္ဟုလည္း ယခုထိ မေတြ႔ရပါ။

တစ္ဖန္ တရုတ္တို႔က ဇီ၀လက္နက္စမ္းသပ္သုေတသနျပဳေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား လြတ္ထြက္၍ ၀ူဟန္အသားေစ်း သို႔ ကူးစက္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကျပန္သည္။ တရုတ္တို႔သည္ အေမရိကန္ထံမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ခိုးယူသြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဟားဘတ္တကၠသိုလ္မွ ဇီ၀ဓါတုပါေမာကၡ ခ်ာလီလိုင္ဘာကို ၀ူဟန္တကၠသိုလ္ထံမွ ေဒၚ လာ ၂-သန္းလက္ခံမွဳ၊ အျခားတရုတ္လူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကို ဗီဇာလိမ္လည္မွဳျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈-ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ေသာအခါ အဆိုပါေျပာဆိုခ်က္မွာ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ တရား၀င္ေျပာဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္ကို မေတြ႔ရပဲ 2019 n-CoV မွာလည္း ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ဖန္တီးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္အသစ္ျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာစြာေျပာနိုင္ျခင္းမရွိေသးေခ်။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

Writer:Htay Oung

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *