ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ျခင္း ေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးေက်းဇူး

၁။ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ ပြားလွ်င္၊ ေဘးရန္ကင္းက်န္းမာ၏၊ လာဘ္လာေပါမ်ား၏၊ ေနရာထိုင္ခင္းေကာင္းေကာင္း ေနထိုင္ရ၏။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားလွ်င္၊ စိတ္ရႊင္လန္း၏၊ ဉာဏ္ပြင့္လင္း၏၊ စာေမးပြဲေတြ လြယ္လြယ္ကူကူေအာင္ျမင္၏။

၃။ ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷာဂုဏ္ေတာ္ ပြားလွ်င္၊ ဝိဇၨာပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏၊ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ရ၏။

၄။ သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ ပြားလွ်င္၊ စကားစစ္ထိုးႏိုင္၏၊ အမႈအခင္းႏိုင္၏၊ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္း၏၊ အေရးႀကီးကိစၥေျပာဆိုေအာင္ျမင္၏။

၅။ ေလာကဝိဒူဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားလွ်င္၊ ေလာကေရး၊ လူမႈေရးအျဖာျဖာတို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သိ၏။

၆။ အႏုတၱေရာဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားလွ်င္၊ လူ၊ နတ္တို႔၏ အလယ္တြင္ေက်ာ္ေဇာ၏၊ လူတစ္ကာ ခ်စ္ခင္ျခင္း ေလးစားျခင္းကိုခံရ၏။

၇။ သတၱာေဒဝမႏုႆနံဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားလွ်င္၊ ႏႈတ္စ၊ လွ်ာစထက္ျမက္ရ၏၊ ဆိုတိုင္းရ၏၊ ေျပာတိုင္းေအာင္၏၊ ႀကံတိုင္းၿပီးေျမာက္ရ၏။

(စိတၱဇ၊ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ဤဂုဏ္ေတာ္ကိုရႊတ္ၿပီး ေရမန္းထုတ္လွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းရ၏။)

၈။ ဗုဒၶါဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားလွ်င္၊ ေဘးဆိုး၊ ရန္ဆိုး၊ ၾကမၼာဆိုး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလြတ္ကင္း၍၊ ခ်မ္းသာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ျပည့္စံုရ၏။

၉။ ဘဂဝါဂုဏ္ေတာကို ပြားလွ်င္၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီး၏၊ ေတေဇာ္အႏုေဘာ္ႀကီး၏၊ မိမိေျပာသမွ်၊ ေဟာသမွ်၊ ေအာင္ျမင္ရ၏။

ဂုဏ္ေတာ္ပြားရျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက မ်ားျပားလွ၏။ အက်ိဳး (၁၇)မ်ိဳးကို ပြားမ်ားသူတိုင္း ရရွိပါ၏။

၁။ မိမိခႏၶာကိုယ္ အတြင္းသႏၱာန္သည္၊ ေစတီအိမ္ႏွင့္ တူသည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပူေဇာ္မႈ ေလးစားမႈကို ခံယူရ၏။

၂။ စိတ္ဓာတ္ ရဲရင့္တည္ၾကည္၏။

၃။ ေသခါနီး မေတြေဝဘဲ ေသရ၏။ ေသၿပီးေနာက္ ေကာင္းရာသုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္ရ၏။

၄။ ေနာင္အခါ ဘုရားႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ႀကီးကို သိလြယ္၏။

၅။ အမ်ိဳး ျမတ္၏။

၆။ သူတစ္ပါး အရုိအေသျပဳျခင္းကို အၿမဲခံရ၏။

၇။ ခ်ီးမႊမ္းထိုက္ေသာ ကိုယ္အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၈။ အဆင္းလွ၏ အရြယ္ႏုပ်ိဳရ၏။

၉။ ကိုယ္အနံ႔ ႀကိဳင္သင္းရ၏။

၁၀။ ခံတြင္းရနံ႔ ေမြးႀကိဳင္ရ၏။

၁၁။ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၂။ နက္နဲေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၃။ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၄။ လ်င္ျမန္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၅။ ရႊင္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၆။ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၁၇။ စကားေကာင္းကို ဆိုႏိုင္၏။

crd:original upoader