“ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မ ေကာင္း”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္သံရံုးမွ ေရးသား

ေသဆံုးမွုႏွုန္း ႏွိုင္းယွဥ္မွုမ်ားအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကူးစက္သည့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသည္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မေကာင္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္သံရံုးမွ ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယေန ့(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ) ညေန ၃း၃၀ နာရီခန္ ့တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္သံရံုး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ေသဆံုးႏႈန္းႏွင့္ အျခားဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးႏွုန္းမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္ကာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္သံရံုး၏စာမ်က္ႏွာမွ ေဖာ္ျပထားမွုအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၂.၁%သာရွိသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန ့( ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ) လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံရွိ လူေပါင္း ၄၅,၁၇၂ ဦးတြင္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနကာ ေသဆံုးသူ ၁,၁၁၅ ဦးရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို ့ကူးစက္/ေသဆံုးသူမ်ားအနက္ မွ အားလံုးနီးပါးမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ျပီး ကူးစက္ျဖစ္ ပြားသူ ၄၄,၆၅၃ ဦးရွိကာ ေသဆံုးသူ ၁,၁၁၃ ဦးရွိေနသည္။

တရုတ္သံရံုး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပမွု
႔——– ——————

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကူးစက္သည့္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမေကာင္းပါ။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၂.၁% သာရွိၿပီး အီဘုိလာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၄၀.၄% ၊ SARS ေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၀% ၊ MERS ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၃၄.၄% ၊ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၇.၄% ျဖစ္ကာ အေမရိကန္ရာသီတုပ္ေကြး ကူးစက္သူေပါင္း သိန္း ၁၉၀ ရွိၿပီး အနည္းဆံုး လူဦးေရ၁ ေသာင္း ေသဆံုးေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္လူဦးေရအရ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကူးစက္သည့္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါထက္ ပိုျပင္းထန္ပါသည္။

ref:The Ladies News