အီရတ္ကာကြတ္ျမိဳ႕ ရွိ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တပ္စြဲထားသည့္ေနရာသို႔ ဒုံးက်ည္တစ္စင္းထက္မနည္း က် ေရာက္

အီရတ္နိုင္ငံ၊ ကာကြတ္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တပ္စြဲထားသည့္ စခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ဒုံးက်ည္ တစ္စင္းက်ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း အီရတ္စစ္ဖက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ K-1 စစ္စခန္းကို ဒုံးက်ည္တစ္စင္းထက္မနည္း က်ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေၾကာင္း အီရတ္ တရားဝင္ Security Media Cell က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက K-1 စစ္စခန္းသို႔ ဒုံးက်ည္ အစင္း (၃၀) ထက္မနည္းျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈကို အီရန္တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည့္ ကာတစ္ဟစ္ဇဘိုလာအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း အေမရိကန္က သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ K-1 စခန္း သည္ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္း ကာကြတ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္တြင္ ရွိၿပီး အီရတ္ အစိုးရက တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဝင္ေရာက္တပ္စြဲကာ အာဏာရွင္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

“တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြကို လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက လိုက္လံ ရွာေဖြေနခဲ့ရာမွာ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာကို ေတြ႕ရၿပီး ဆက္ၿပီး မပစ္ရေသးတဲ့ ဒုံးက်ည္ ၁၁ စင္းကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း အလားတူ ဒုံးက်ည္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ကန္ထရိုက္တာ တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရာ အေမရိကန္တို႔က လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အီရန္တပ္မႉးကာဆင္ဆိုလီမန္နီကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ယင္းစခန္းကို အိုက္စစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကာဒစ္တပ္ဖြဲ႕က ျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီရတ္အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အိုက္စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ညြန႔္ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထားရွိပါတယ္။