“ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကားပါမစ္ကိစၥ ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ႐ုံးက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါဟု ေျပာလာပါက ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္မည္”ဟု စီးပြား/ကူသန္းဒု-ဝန္ႀကီးေျပာ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားလက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ကားမ်ားသည္ ေဟာင္းႏြမ္းသည့္ ကားမ်ား ျပားလာသည့္အျပင္ ပင္စင္ယူ သည့္အခါတြင္ လည္း ၎တို႔၏ အဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ကားမ်ားစီးႏိုင္ေအာင္ အခြန္သက္သာခြင့္ျဖင့္ ကား တင္သြင္း ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ဦးေအာင္စိုး က မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္က ေျပာဆိုထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ထမ္းေတြ အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေရး အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္အဆင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းႏွင့္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ႏွင့္ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ ရရွိသူဝန္ထမ္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ကားပါမစ္ကိစၥကို သမၼတ႐ုံးက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါဟု ေျပာဆိုလာပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးကေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။လက္ရွိတြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူေတာ့မည့္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သမၼတ႐ုံးမွ ႏႈတ္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးမေပးဘူးဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးနဲ႔ ကန႔္ကြက္တာရွိတယ္။

ကန႔္ကြက္တာေတြရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင္မို႔လို႔ ဒီကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၫႊန္ခ်ဳပ္ႀကိးေျပာသလို ဒါကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးရမလဲဆိုတဲ့ စာရင္းေတြ ေကာက္ယူေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ပါဆိုတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ထူး ကေျပာသည္။အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရာတြင္ ကန႔္ကြက္ဆန႔္က်င္မႈေတြမ်ားလာသည့္ အတြက္ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥကို ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းသည့္ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ဆန႔္က်င္မႈ ေတြနည္းနည္းမ်ားလာတယ္၊အထူးသျဖင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္တာေတြရွိလာတယ္၊ေနာက္တစ္ခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဒါဟာ တန္းတူအခြင့္အေရးမေပးဘူးဆိုတာ ကန႔္ကြက္တာေတြ ရွိတယ္”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

REF: THE FIFTH WAVE NEWS