(၂၀၂၀) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ား မထားရွိေရးအတြက္ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ အတည္ျပဳ

(၂၀၂၀) ေရြးေကာက္္ ပြဲမွာ တပ္တြင္း မဲ႐ုံေတြ မထားရွိေရး အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္္ ရာ နည္း ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္္သူ ႔လႊတ္္ေတာ္္က ေထာက္္ခံ မဲ အမ်ားစု နဲ႔ ဒီကေန႔ အတည္ျပဳလိုက္္ ပါတယ္္ ။

ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္္ က တင္သြင္းထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ျပည္သူနဲ႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒေတြကို ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပင္ဆင္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြကို ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့တာပါ။

ဒီလို ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳထားတဲ့ တပ္တြင္း မဲ႐ုံေတြပယ္ဖ်က္ေရးကိစၥပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ေထာက္္ခံမဲ အမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္တာလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးလင္း က ေျပာပါတယ္္ ။

တပ္တြင္းမဲ ႐ုံေတြ ပယ္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက နယ္ေျမေဒသအလိုက္ တပ္မဲ႐ုံေတြ အျပင္ထုတ္မထုတ္ကို သက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းမႉးေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အနိုင္ရခဲ့ၿပီး တပ္မဲ႐ုံေတြ မထားရွိေတာ့ဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ တပ္မဲ႐ုံေတြဟာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ အျပင္ထုတ္ မထုတ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးစြာရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မဲဆႏၵနယ္အျပင္ေရာက္ေနတဲ့သူေတြရဲ့ မဲေပးခြင့္ကို လည္း ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အစား ရက္ေပါင္း ၉၀ နဲ႔ အစားထိုး ျပင္ဆင္ဖို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

crd:dvb news