ေစာ္ဘြားစနစ္ ႏွင့္ဒူဝါစနစ္ ဖ်က္္သိမ္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းက ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟု (CNF) ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ဆို

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ပင္္လုံ စာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္္ (၇) ကို အေကာင္္အထည္္ ေဖာ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္္ကို ေရြးခ်ယ္္ခဲ့ သလို ပင္္လုံစာခ်ဳပ္္ လက္္မွတ္္ ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္္ ကလည္း ေစာ္ဘြားစနစ္္ ၊ ဒူဝါစနစ္္ တို႔ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္္ ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(CNF) ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္္ ၊ ထန္္တလန္္ ၿမိဳ႕ အ-ထ-က(၃) ေဘာလုံးကြင္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာစဥ္ အထက္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၇ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလို ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကလည္း ဒူဝါစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုနည္းလည္ေကာင္းပဲ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးထားတဲ့ ရွမ္းေတြ ကလည္း ေစာ္ဘြားစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေစာ္ဘြားႏွင့္ ဒူဝါစနစ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္နိုင္ဘဲ အႏွစ္(၇၀)ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္ တြင္း စစ္ႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိတ္သုန္းခဲ့ရသည္ဟု CNF ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ရည္ညြန္းသည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၇ မွာ “ေတာင္တန္း ေဒသရွိ ျပည္သူ တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားေစရမည္ ” ဟု ပါရွိ ေၾကာင္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုခင္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေစာ္ဘြား စနစ္ က်င့္သုံးက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾက သလို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ဒူဝါစနစ္ကို က်င့္သုံးကာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရာ မွ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ရွမ္း ျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္လုံၿမိဳ႕မွာ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပ၍ ေတာင္တန္း- ျပည္မ ပူးေပါင္း၍ ၿဗိတိသၽွ လက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရး ယူရန္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခဲ့ ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေစာ္ဘြားစနစ္၊ ဒူဝါစနစ္၊ တိုက္သူႀကီးစနစ္မ်ားကို ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိမွာေတာ့ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးကို က်င္းပေနၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(Nationwide Ceasefire Agreement -NCA )ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ရမည္ဟု သေဘာတူ ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမႈထဲမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အရပ္သား အစိုးရ လက္ေအာက္၌ ထားရွိရမည္ဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမႈႀကီး ခ်မွတ္နိုင္လၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိမ့္မည္ဟု CNF ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဴ(MIPS)မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားမည္ဆိုလၽွင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံး အရပ္သား အစိုးရ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတပ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ဆိုကာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားမယ္ဆိုလိုရွိရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလုံး အရပ္သား ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိရတာေပါ့၊ ဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ အဲ့စနစ္ကို သြားၾကတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု က ဘယ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္းစစ္ မရွိေတာ့ ဘူးဆိုရင္ လက္မကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ကလည္း တစ္ခုပဲရွိရ တယ္ေပါ့။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡရွိေနလို႔တာ အစိုးရတပ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕တပ္၊ ဘယ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ဆိုၿပီး ရွိေနတာ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္တစ္ခုဘဲ ရွိေတာ့မွာေပါ့”၎က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက လက္ရွိတြင္ အရပ္သား အစိုးရေအာက္ တပ္မေတာ္ေရာက္ရွိေရးဆိုရာ တြင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သား အစိုးရၾကား ေဆြးေႏြးမႈ မည္မၽွေအာင္ျမင္သည္ဆို ေသာ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

CNF ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက “တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္ လွိုင္ ႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အသီးသီးရွိ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ အားလုံး သည္ အရပ္သား အစိုးရ လက္ေအာက္မွာ ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမႈ ခ်မွတ္ေပးဖို႔၊ ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ စင္ျမင့္ေပၚကေန ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္အဖြဲ႔(DKBA)၊ ကရင္ အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ုံး/ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး -ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA-PC )၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔(CNF)၊ ပအိုဝ္းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္(ABSDF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး(LDU) တို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA/UWSP)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕(NDAA)၊ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ ေရးပါတီ (SSPP)၊ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PSLF/TNLA)၊ ရခိုင့္အဖြဲ႔(AA)၊ ကိုးကန႔္ (MNDAA)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တို႔မွာမူ NCA ထိုးနိုင္ေရး ညႇိႏွိုင္းေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။

crd:mizzima news