႐ုရွားက တူရကီအား ဆီးရီးယားအေရးတြင္ ဝင္ေရာက္္စြက္ဖက္ေနျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူး သတိေပးထား

ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္္ ပိုင္း အိုင္္ဒလစ္္ ျပည္နယ္္ ၌ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္ ဖြဲ႕၏ အညႇာအတာမဲ့ စစ္္ဆင္ေရး အဆုံးသတ္ေစမည့္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ကို ပိတ္္ပင္္ တားဆီးေနေသာ ႐ုရွား က တူရကီ အား ဆီးရီးယားအေရး တြင္ ဝင္ေရာက္္ စြက္္ ဖက္ေနျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္္ ေဖေဖာ္္ ဝါရီ (၁၉) ရက္္ တြင္ သတိေပးခဲ့ သည္္ ။

အိုင္္ဒလစ္ျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရတပ္ ဖြဲ႕၏ ထိုးစစ္္ဆင္ မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကရေသာ လူတစ္သန္းနီးပါးကို နိုင္ငံတကာမွ အကူ အညီေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းေဒသ၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္ ဆီးရီးယားပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက အင္တိုက္အား တိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အိုင္ဒလစ္ ရွိ သူပုန္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ တူရကီသည္ ဆီးရီးယားအစိုးရကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ႐ုရွားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္နိုင္ရန္ တြန္းအားေပးလုပ္ ေဆာင္ေနသည္။ တူရကီသည္ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ ၃.၇ သန္းကို လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ကာ ၎၏နယ္နိမိတ္အတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေနာက္ထပ္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေစရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေဘးကင္း လုံျခဳံမႈကို ရွာေဖြရန္ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ဆီးရီးယားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥ တုအေျခအေနႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရန္သာရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ စုစုေပါင္း ၃၃၆ သန္းသည္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ၊ ေရႏွင့္ ခိုလႈံရာေနရာတို႔ လိုအပ္ေနၾကၿပီး ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္ သန္း ၂၈၀ သည္ ပညာ သင္ၾကားရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဆီးရီးယား NGO မဟာမိတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ သည့္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေမာ္စကိုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္မလာခဲ့ေၾကာင္း တူရကီ သမၼတ ရီဆပ္ေတရစ္အာဒိုဂန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုလကုန္မတိုင္မီအထိ ဆီးရီးယားအစိုးရက ၎၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ႐ုပ္္ သိမ္းျခင္းမျပဳပါက တူရကီအေနျဖင့္ ဆီးရီးယားနိုင္ငံအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ၂၀၁၈ သေဘာတူညီခ်က္အရ အိုင္ဒလစ္ရွိတူရကီ၏ တပ္ခ်ထား ရာေနရာမ်ားမွ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ အာဒိုဂန္က ေတာင္းဆိုထားသည္။ တူရကီအေနျဖင့္ အိုင္ဒလစ္ရွိ အၾကမ္းဖ က္အ ဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားလ်က္ အာဒိုဂန္၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ႐ုရွားက အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ ခဲ့သည္။

မၾကာေသး မီသီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း တူရကီသည္ အိုင္ဒလစ္သို႔ တပ္အင္အား အမ်ားအျပားျဖည့္တင္းခဲ့သည္။ တူရကီတပ္ ဖြဲ႕မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ စခန္းမ်ားမွ ႐ုပ္သိမ္း မႈသည္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ ခံရပါက ရန္ ကို ရန္ခ်င္း တုံ႔ႏွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဆီးရီးယား အစိုးရ၏ ေအာင္ပြဲကို ေမၽွာ္လင့္ေနေသာ ႐ုရွားသည္ ဆီးရီးယားပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗီတိုျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ႐ုရွားက ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆီးရီးယားတြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အဆုံး သတ္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မတင္ျပနိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ လတြင္စတင္၍ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္္ ။

crd:Eleven media