အေမရိကန္္ စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း မိုက္ကယ္ဘလြန္းဘာ့ဂ္အား ပစ္မွတ္္ ထားတိုက္ခိုက္

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၁၉) ရက္္ ကျပဳလုပ္တဲ့ အေမရိကန္္ ဒီမိုကရက္္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ့ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္္ စကား စစ္္ထိုးပြဲ မွာ ပါဝင္္ သူအားလုံးက နယူးေယာက္္ ၿမိဳ႕ေတာ္္ဝန္္ ေဟာင္း မိုက္ကယ္္ ဘလြန္းဘာ့ဂ္ကို ပစ္္မွတ္္ ထားတိုက္္ခိုက္္ ခဲ့ပါတယ္္ ။

စကား စစ္္ထိုးပြဲ မွာ အထက္္ လႊတ္ေတာ္္ အမတ္္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဘာေနဆန္းဒါးစ္က “ဘလြန္းဘာ့ဂ္ရဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ မူဝါဒေတြဟာ အာဖရိကန္ -အေမရိကန္ေတြနဲ႔ လက္တင္ႏြယ္ေတြကို ခံျပင္းဖြယ္ တားဆီးရွာေဖြတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမဲ မ်ားလာ မွာမဟုတ္ဘူး ”လို႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ဘလြန္းဘာ့ဂ္္ ကလည္း “အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္က သမၼတထရမ့္ကို နိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး မျမင္ဘူး” လို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အထက္္လႊတ္ေတာ္္ အမတ္္ အဲလိဇဘတ္ ဝါရန္ကလည္း “ဒီမိုကရက္သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးဟာ အခြန္ေဆာင္္ မွတ္္ တမ္းေတြကို ဖုံးကြယ္တဲ့၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ၿပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတဲ့ မူဝါဒေတြကို အားေပးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ရင္ ေရြးေကာက္္ ပြဲမွာ ဒီမိုကရက္ေတြ နိုင္မွာမဟုတ္ဘူး” လို႔ ဘလြန္းဘာ့ဂ္ကို ရည္ရြယ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘီလ်ံ နာ ဘလြန္းဘာ့ဂ္က သူရွာေဖြထားတဲ့ ေငြနဲ႔ အဆိုးရြားဆုံး သမၼတ ထရမ့္ကို ဖယ္ရွားပစ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘလြန္းဘာ့ဂ္္ စကားကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ “NBC သတင္းဌာနကလုပ္တဲ့ လူထုစစ္တမ္းမွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို အနိုင္ရနိုင္သူဟာ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္္ လို႔ ေဖာ္ျပတယ္” ဆိုၿပီး ဒုသမၼတေဟာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္္ ။

crd:dvb news