တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထပ္မံကူးစက္္မႈႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပင္ပ၌ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၁၁) ဦးအထိ ရွိလာ

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံက ၎တို႔အေ နျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ၿပီဟူေသာ လကၡဏာအျဖစ္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထပ္မံကူးစက္မႈႏႈန္း အႀကီး အက်ယ္ က်ဆင္းသြားၿပီဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ အမႊမ္းတင္ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါေျခခ်ဳပ္အျဖစ္ သီးသန႔္ ခြဲထား ခဲ့ေသာ သေဘၤာေပၚမွ ခရီးသည္ျဖစ္ခဲ့သူႏွစ္ဦး ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားတြင္လည္း ေသဆုံးသူ ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္္ မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ( ၂၀) တြင္္ တ႐ုတ္္ ၌ လူ (၁၁၄) ဦး ထပ္္မံေသဆုံး ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၂၁၁၈) ဦး ရွိလာခဲ့သည္္ ။ သို႔ေသာ္္ ကူးစက္္ မႈ အျပင္းထန္္ ဆုံးျဖစ္္ ပြားခဲ့ေသာ ဟူေပျပည္နယ္္ အပါအဝင္ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္လနီးပါးအတြင္း ကူးစက္မႈသစ္ျဖစ္ပြားမႈ အနိမ့္ဆုံးသို႔ က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ကူးစက္မႈ ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံ (၂၅) နိုင္ငံေက်ာ္တြင္ ကူးစက္မႈ ရာႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည္။

ဟူေပျပည္္ နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝူဟန္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ၌ ကူးစက္မႈသစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ရာ ဇန္နဝါရီေႏွာင္းပိုင္း ေန႔စဥ္ပမာဏတြင္ အနည္း ဆုံးႏွင့္ ယင္းေန႔မတိုင္မီ ကူးစက္မႈသစ္ ၁၇၄၉ မႈမွ အလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ သုံးရက္္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းမႈလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ (၂၃) တြင္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ စတင္ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ လူဦးေရ ၁၁ သန္းရွိ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၌ အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ လူနာမ်ားအား တစ္အိမ္ဝင္တစ္အိမ္ထြက္ ရွာေဖြမႈကို သုံးရက္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကူးစက္မႈမ်ားအား ရွာေဖြမႈတြင္ မည္သည့္က်န္ရစ္မႈအတြက္မဆို တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္က သတိေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပင္ပတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္သည္ ၁၁ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာသည္။

ေရာဂါေျခ ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားရွိခဲ့ေသာ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ Diamond Princess တြင္ လိုက္ပါခဲ့သည့္ အသက္ ၈၀ ရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ ေသဆုံးသူသုံးဦးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကူးစက္မႈ မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသေဘၤာမွ ဆင္းသြားခဲ့သည့္ အျခားခရီးသြားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရွိ ဝူဟန္ၿပီးလၽွင္ ကူးစက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေသာ ယိုကိုဟားမားတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသည့္ ထိုသေဘၤာ၌ လိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားမႈ ၆၂၁ မႈအထိ ရွိခဲ့ကာ သေဘၤာေပၚလိုက္ပါလာသူအားလုံး၏ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံပမာဏ ျဖစ္သည္။

COVID-19 ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈတြင္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တြင္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ၌ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပထမဆုံးေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကူးစက္မႈသည္လည္း ၁၀၄ ဦးအထိ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အီရန္တြင္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးေသဆုံးမႈျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ ရွိခဲ့သည္။

crd:Eleven media