ဗစ္တိုးရီးယားအမႈတြင္ ျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ တရားခံမေဖာ္ထုတ္ဘဲ ေပ်ာက္ေနသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေျပာဆို

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယတရားခံအျဖစ္ ကိုေအာင္ႀကီးကို စြဲခ်က္တင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးက တရားရွင္လႊတ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံသယတရားခံ ကိုေအာင္ႀကီးကို တရားရွင္အျဖစ္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းကို မေက်နပ္ပါက သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ တရား႐ုံးသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ စြတ္စြဲခံရသူ ေအာင္ႀကီးကို စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားသက္ေသ တစ္စုံတစ္ ရာ မေတြ႕ေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၂၅၃(၂)အရ စြဲခ်က္မတင္ဘဲ လႊတ္ခဲ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူ ႀကိဳေက်ာင္း အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳက်င့္ခံရသည့္ ကေလးငယ္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈတြင္ တရားခံေပ်ာက္စရာ အေၾကာင္း မရွိဘဲ ေပ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ မွ ဥကၠ႒ ဦးတင္ ေထြးက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) ရက္ က ေျပာ သည္ ။

ဗစ္တိုးရီးယား အမႈတြင္ တရားခံေပ်ာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ေပ်ာက္ေနသည့္ ကိစၥ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ရွိ
“ ဒီအမႈမ်ိဳးက တရားခံေပ်ာက္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး ။ ေပ်ာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေဆးစာအရ ေရာ၊ အျခားသက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြအရေရာ တကယ္က်ဴးလြန္းျခင္းခံရတယ္ဆိုတာ ေပၚေနတယ္။ ရွာလို႔ရႏိုင္တဲ့ အ ေထာက္ အထားေလးေတြ ေတြ႕ပါလွ်က္နဲ႔ တရားခံအစစ္ကို မေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ဘူးဆိုတာက ေဖာ္ထုတ္တဲ့ သူေတြက တာဝန္ေပါ့ ေလ်ာ့မႈပဲ။

ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလမ္းေတြ နဲ႔ သြယ္ပတ္ၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သလဲ ဆိုတဲ့ဟာက ဒါကဒီအမႈမွာ စစ္ေဆးတဲ့၊ အမႈကို တာဝန္ယူၿပီး စစ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး တာဝန္ရွိတယ္။ စစ္ေဆး တဲ့ တရားသူ ႀကီးမွာ တာဝန္မရွိဘူး၊ ဥပေဒအရာရွိမွာ တာဝန္မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာေတာ့ အမ်ားႀကီး တာဝန္ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆို သည္ ။