သၾကၤန္မတိုင္ခင္ ဧၿပီ ၁၀ ရ က္ေ န႔မွၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံလု ပြဲ ဆင္ႏႊဲေတာ့မယ့္ ျမန္မာ့ စပါးအုံး ေအာင္လအန္ဆန္း

႐ုရွား MMA ဖိုက္တာ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္မွာ One Championship မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေအာင္လအန္ ဆန္းႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက လက္ရွိခ်န္ပီယံကို စိန္ေခၚသူအျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါပြဲစဥ္တြင္ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္က ဒိုင္အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ဒုတိယပြဲစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ၌ ျပန္လည္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက ဒိုင္အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ခဲ့သည္။အဆိုပါ ခ်န္ပီယံဆုက ေအာင္လအန္ဆန္း၏ ကစားသမားဘဝတြင္ ပထမဆုံးရရွိလိုက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး ၎ကစားမားဘဝကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ လည္း ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲႏွင့္ ခါးပတ္လုပြဲအျဖစ္ အႀကိတ္အနယ္ရွိလာဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္လန္အန္ဆန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ဆက္လက္ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

O ne Championship မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းႏွင့္ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္း(ျမန္မာ့စပါးအုံး) မွာလာမည့္ ဧၿပီလ တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္ႏွင့္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပြဲစဥ္ကို အင္ ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ လာမယ့္ ဧၿပီလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသြားမည္ဟု One Championship CEO ခ်က္ထရီဆစ္ယိုေတာင္ က ၎၏ လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္မွ တဆင့္အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားခဲ့သည္။One Championship မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္းႏွင့္ လိုက္ ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ ေအာင္လအန္ဆန္း မွာလာမည့္ ဧၿပီလတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္ႏွင့္ ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲစဥ္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ လာမယ့္ ဧၿပီလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသြားမည္ဟု One Championship CEO ခ်က္ထရီဆစ္ယိုေတာင္က ၎၏ လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္မွ တဆင့္အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားခဲ့သည္။ ႐ုရွား MMA ဖိုက္တာ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္မွာ One Championship မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက လက္ရွိခ်န္ပီယံကို စိန္ေခၚသူအျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲစဥ္တြင္ ဗစ္တာလီဗစ္ဒက္ရွ္က ဒိုင္အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ဒုတိယပြဲစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ၌ ျပန္လည္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက ဒိုင္အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခ်န္ပီယံဆုက ေအာင္လအန္ဆန္း၏ ကစားသမားဘဝတြင္ ပထမဆုံးရရွိလိုက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး ၎ကစားမားဘဝကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲႏွင့္ ခါးပတ္လုပြဲအျဖစ္ အႀကိတ္အနယ္ရွိလာဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္လန္အန္ဆန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ဆက္လက္ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ref: Skynet Sports Channel