ၾသစေၾတးလ်တြင္ ခရီးသည္တင္ရထား လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ စက္ေခါင္းမႉး(၂)ဦး ေသဆုံး၊ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိ

ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံ ဆစ္္ဒနီ ၿမိဳ႕ႏွင့္္ မဲလ္္ဘုန္း ၿမိဳ႕ၾကား ေျပးဆြဲ သည့္ ခရီးသည္္ တင္ရထား ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၀) ရက္္ ညပိုင္း က လမ္းေခ်ာ္္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ (၂)ဦးေသဆုံးၿပီး အမ်ား အျပား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ေျမာက္္ ဘက္ ဝယ္လန္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) ရက္ ညပိုင္းက တိမ္းေမွာက္္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရထားေပၚတြင္ ခရီးသည္ (၁၅၃) ဦး လိုက္္ ပါလာၿပီး လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား စက္ေခါင္းမႉးႏွင့္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳး သမီး လက္ေထာက္စက္ေခါင္းမႉးတို႔ ေသဆုံးခဲ့ကာ ခရီးသည္ ၁၁ ဦးလည္း ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရထား လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေျဖရွာမရေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ လမ္းေခ်ာ္္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းတြဲအပါအဝင္ တြဲဆိုင္းငါးဆိုင္း လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး၊ တြဲဆိုင္းတစ္ဆိုင္း တုံးလုံးလဲသြားသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားျ ပည္ နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ မဲလ္ဘုန္းမွ ေျမာက္ဘက္ ၂၈ မိုင္အကြာတြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီ ၅၀ က လမ္းေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္္ သည္။ ရထားသည္ ထြက္ခ်ိန္ေနာက္က်သျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစရန္ အရွိန္နည္းနည္း တင္ေမာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္ေခါင္းမႉးက လမ္း တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ားက ေျပာသည္။ ရထားသည္ ဆစ္ဒနီႏွင့္ မဲလ္ဘုန္းၾကား ခရီးရွည္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလမ္း ပိုင္းကို အစိုးရ ရထားလုပ္ငန္းဌာနက တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတး လ် ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မီရွဲ မက္ေကာ္မက္က ရထားလမ္းသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းမြန္ေသာ ရထားလမ္းတြင္ ရထားေျပး ဆြဲရန္ သက္ဆိုင္ရာက ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၾသစေၾတးလ် ပို႔ေဆာင္ေရး ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး ဗ်ဴရိုႏွင့္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ေဘးကင္း လုံျခဳံေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ျဖစ္စဥ္ကို အေသးစိတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ မက္ေကာ္မက္က ေျပာသည္္ ။

စုံစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ား ၿပီးစီးမွ ထိုရထားလမ္း ပိုင္းကို ျပန္ဖြင့္္ လွစ္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္္။

crd:The myanmar Time