ဗစ္တိုးရီယား၏အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ကိုေက်ပႊန္စြာ မေဆာင္ရြက္္နိုင္္ဘဲ လစ္ဟာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေစသည့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား အားလုံးကို အေရးယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ညႊန္ၾကားလိုက္

ဗစ္တိုးရီယား အမႈႏွင့္ ပတ္္ သက္ၿပီး တာဝန္ေက်ပႊန္ စြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္္ ဘဲ လစ္ဟာမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေစသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလုံးကို အေရးယူရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကား သည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂၂) ရက္တြင္ ဗစ္တိုးရီးယား၏ ဖခင္က သမၼတထံ စာျဖင့္တင္ျပခဲ့ရာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္ေထာင္ စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အစရွိ သည့္ ဌာနသုံးခုကို ညြန္ၾကားခ်က္ ေလး ခု ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ညြန္ၾကားခ်က္ေလးခုမွာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ ပကတိေဆာင္ရြက္ထားမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္ အမွန္တရားအတိုင္းျပန္လည္တင္ျပရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးက နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တင္ျပ လာ မႈအေပၚ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“တင္ျပခ်က္္ မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ လစ္ဟာ မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက လိုအပ္သလို အေရး ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုၿပီး ညႊန္ၾကားထားတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက သမၼတရဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္္ ဖို႔ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား အမႈတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ နစ္နာ သူကေလးငယ္၏ ဖခင္အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ားမွာလည္း ယင္းအေရးယူမႈတြင္ အၾကဳံးဝင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ား အရ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈတြင္ စြပ္စြဲခံရသူေအာင္ႀကီးမွာ အမႈမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး အမွန္ တကယ္က်ဴးလြန္သူကို ရွာေဖြေရးႏွင့္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ား မွာမူ ေရွ႕ဆက္မသြားနိုင္ဘဲ ရပ္တန႔္ခဲ့သည့္ အေျခအေန တြင္ ရွိေနသည္။

ယင္းအေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္း၊ နစ္နာသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကိုသာ ေမးျမန္း ရန္ အဆိုျပဳလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ တရား႐ုံး ကို တင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူဘယ္ဝါပါ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံဖို႔လိုတယ္။ ခိုင္လုံေအာင္ လည္း တည္ေဆာက္္ ဖို႔လိုတယ္။ တည္ေဆာက္တဲ့ဟာေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေမးၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတ ႀကီးရဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္ေလးခ်က္၊ ေနာက္ဆုံးတင္ျပခ်က္ သုံးခုအေပၚမွာ တင္ျပခ်က္တစ္ခုေပါ့ေနာ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖၾကားရမွာျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ ကိစၥက တရားစြဲအဖြဲ႕ အစည္းရွိမယ္။ နစ္နာသူ ကာယကံရွင္ရွိမယ္။ ဒီေပၚမွာ သေဘာထားေမးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္္ ။

crd:Eleven media