႐ုရွားႏွင့္ တူရကီတပ္တို႔ ဆီးရီးယားတြင္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ တိုက္္ခိုက္္

တူရကီ တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ဆီးရီးယား သူပုန္ေတြ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၀) ရက္္ မွာ ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ္ေတြ ကို တိုက္္ခိုက္္ သလို ႐ုရွား စစ္ေလယာဥ္ေတြ ကလည္း ေနာက္္ ဆုံး သူပုန္္ စခန္းေတြကို အရွိန္ျမႇင့္္ တန္ျပန္တိုက္္ ေနတယ္္ လို႔ တူရကီ နဲ႔ ႐ုရွား အရာရွိေတြ က ေျပာခဲ့ပါတယ္္ ။

တူရကီ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက အစ္ဒလစ္ၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲမွာ ဆီးရီးယားအစိုးရစစ္သား အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ကို လက္တုံ႔ျပန္ သတ္ျဖတ္္ ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

႐ုရွားကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ တူရကီဟာ စစ္ေသြးႂကြေတြကို အေျမာက္နဲ႔ ပစ္ကူေပးေနၿပီး ဆီးရီးယားစစ္သား ၄ ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ႐ုရွားစစ္္ ေလယာဥ္ေတြက စစ္ေသြးႂကြေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီး အစိုးရစစ္တပ္ကို ကူညီေနတယ္လို႔ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဌာနက ေျပာပါ တယ္။

ဆီးရီးယားျပည္တြင္း စစ္္ မွာ ဆန႔္က်င္ဘက္အဖြဲ႕ေတြကေန ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ႐ုရွားနဲ႔တူရကီအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ သေဘာတူညီခ်က္္ မရ ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး အလက္ပိုနဲ႔ အစ္ဒလစ္တိုက္ပြဲေတြမွာ ႏွစ္နိုင္ငံ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့တယ္လို႔ ရိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္္ ။

crd:dvb news