ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေန ေသာ  ဘူးလက္ဦးလွေဆြကို ဖမ္းဝရမ္းကပ္ရန္ အမိန္႕ ေၾကျငာစာထုတ္ျပန္

အမႈမွ တိမ္းေရွာင္ေန ေသာ ဘူးလက္္ ဦးလွေဆြ ကို လူ ဖမ္းဝရမ္း ကပ္ေၾကညာရန္္ အ ေနာက္ပိုင္း ခရိုင္တရား႐ုံး က အ မိန႔္ေၾကာ္ျငာ စာထုတ္ျပန္္ သည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁)ရက္္ ႐ုံးခ်ိန္း တြင္ သက္ေသ ခုနစ္္ ဦးအနက္ ေနာက္ဆုံး လိုျပ သက္ေသျဖစ္ သည့္ ေက်ာက္္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရပ္္ ကြက္ (၁) စာေရး ဦးမ်ိဳးသက္္ခိုင္ ကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တရား႐ုံး က ျပစ္မႈ က်င့္ထုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၈၇) အရ အမိန႔္ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။

တရား႐ုံး တြင္ သက္ေသမ်ား ကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဦးလွေဆြ သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၿပီး ၎အေပၚ စြပ္စြဲထားေသာျပစ္မႈ ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ ႕ရွိသ ျဖင့္ တရား႐ုံးက ဦးလွေဆြအေပၚ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၈၇ အရ လူဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ဆင့္ခဲ့ သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန သူ ဦးလွေဆြကို ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၇ အရ ဝရမ္းကပ္ ေၾကညာရန္ တရားသူႀကီးကေၾက ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဦးလွေဆြေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ တရား႐ုံးစသည့္ေန ရာမ်ားတြင္ ဝရမ္းကပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘သက္ေသ အားလုံးကို စစ္ ေဆးၿပီးစီးတဲ့အတြက္ ဦးလွေဆြ ကို တရား႐ုံးကိုလာေရာက္ဖို႔ အ မိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္’’ဟု အေနာက္ ပိုင္းခရိုင္ တရား႐ုံး ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကေျပာသည္။

ပုဒ္မ (၈၇) တြင္ ဝရမ္းကပ္ခံ ရသူ ေနထိုင္ျမဲျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕(သို႔ မဟုတ္) ေက်းရြာ၏ထင္ရွားေသာ ေနရာတစ္ခု၌ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္ကို အမ်ားၾကားသိ ေအာင္ဖတ္ၾကားရမည္ဟု ေဖာ္ၿပ ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါလူ ေနထိုင္ျမဲျဖစ္သည့္ အိမ္(သို႔မ ဟုတ္) အေဆာက္အအုံ၏ထင္ ရွားေသာ ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အ ဆိုပါၿမိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာ၏ ထင္ရွားေသာေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ကပ္ထားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ဘူးလက္ဦးလွေဆြကို ထုတ္ ျပန္သည့္အမိန႔္ အတည္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆၿပီး မတ္လ ၁၆ရက္တြင္ တရား႐ုံးသို႔ ျပန္လည္ ဝရမ္းသြင္းရမည္ျဖစ္ သည္။

တရားစီ ရင္ေရး၏ လုပ္ငန္း စဥ္အရ တရားခံဟု စြပ္စြဲခံရသူ မ်ားသည္ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းမရွိ ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနပါက တရားလို ျပ သက္ေသအားလုံးကို စစ္ေဆး ၿပီးသည့္အခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက လူဝရမ္း၊ ပစၥည္း ဝရမ္းအမိန႔္ခ်မွတ္နိုင္ၿပီး ကာလ စည္းကမ္းသတ္မရွိသည့္ ဝရမ္းေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု တရား႐ုံးက ဦးလွေဆြကိုထုတ္ျပန္ သည့္ လူဖမ္းဝ ရမ္းသည္ကာလ စည္းကမ္းသတ္မရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းကရွင္းျပသည္။

အစိုး ရ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာခဲ့မႈအတြက္ ဦးလွေဆြ ကို နိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ ေစမႈ ရာဇ သတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄ – ကျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးမ်ိဳး ျမင့္က ဦးတိုက္ေလၽွာက္ ထားရာ တရား႐ုံးကလက္ခံၿပီး ၂၀၁၉ ၾသ ဂုတ္ ၈ရက္ တြင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးလွေဆြကို ယခု အခ်ိန္ထိ ဖမ္းမမိေသးေပ။ ဦးလွ ေဆြကို ဖမ္းမမိေသးသျဖင့္ ယခု အမႈကို တရားခံမ်က္ကြယ္တြင္စစ္ ေဆးေနၿပီး စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၂၄-က သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါ က အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ အျပင္ေငြဒဏ္ပါခ်မွတ္နိုင္သည္။

တပ္မေတာ္္ ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရ က ပိတ္ဆို႔အေရးယူသည့္အေပၚ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္ ပြဲတြင္ ဦးလွေဆြက ‘‘အေမရိကန္ က လာဗုံးခြဲရင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးတို႔၊ သမၼတ႐ုံးတို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတို႔၊ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးတို႔ ဗုံးၾကဲရင္သ ေဘာမတူ ဘူးလား။ အသာေလး ၾကည့္ေန လိုက္ေပါ့။ အစိုးရအဖြဲ႕ ႐ုံးေတြ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးေတြ၊ အကုန္ လုံးေသ ပါေစ၊ ေအးေရာမဟုတ္ ဘူးလား’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

crd:7day daily