ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားပါက တူရကီတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း လစ္ဗ်ားစစ္ဘုရင္ ခါလီဖာဟက္ဖ္တာ ကတိျပဳ

ဂ်ီနီဗာ တြင္ က်င္းပေနေ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲ မေအာင္ျမင္္ ခဲ့ပါက တူရကီတပ္ဖြဲ႕မ်ား အား တိုက္ခိုက္္ သြားရန္ အသင့္ ရွိေနေၾကာင္း လစ္ဗ်ား စစ္္ဘုရင္ ခါလီဖာဟက္ဖ္တာ က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၁) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု ႐ုရွား မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။

႐ုရွား ၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳမႈ ရရွိထားေသာ လစ္္ဗ်ားအေရွ႕ ပိုင္းအေျခစိုက္ ဟက္္ဖ္္တာ က ႐ုရွားကာ ကြယ္ေရးဝန္ ႀကီး ဆာေဂးရြိဳင္ဂူႏွင့္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ (၁၉)  တြင္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုရွား သတင္းဌာန RIA Novosti ႏွင့္ အင္္တာဗ်ဴးတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီနီဗာေဆြးေႏြးပြဲ သည္ မိမိတို႔နိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးကို မေဆာင္ ၾကဥ္းေပးနိုင္လၽွင္၊ ေၾကးစားစစ္သားမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ မူရင္းေနရာမ်ားသို႔ ျပန္မသြားၾကလၽွင္ မိမိ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ဝတၱရားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္၊ တူရကီေအာ္သိုမန္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟက္ဖ္တာက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု RIA Novosti က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အသိအမွတ္ျပဳ လစ္ဗ်ား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ (GNA) ႏွင့္ ဟက္ဖ္တာ တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲအား ဂ်ီနီဗာတြင္ ယခု လအေစာ ပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္မ်ား မထြက္ေပၚခဲ့ေပ။

ဒုတိ ယအေက်ာ့အား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထရီပိုလီရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေရာ့ကတ္မ်ား ထိမွန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြး ပြဲ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ တြင္ ျပန္လည္စတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရီပိုလီအေျခ စိုက္ GNA အား တူရကီ က ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး တူရကီသမၼတရီဆပ္ ေတယစ္အာဒိုဂန္ႏွင့္ GNA ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဖယက္ဇ္အယ္ဆာရက္ဂ်္ တို႔ သည္ လုံျခဳံေရး၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေ ဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအား ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ နိုဝင္ဘာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

မိမိတို႔ ေျပာခဲ့ သလိုပင္ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင့္ လစ္ဗ်ားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာရက္ဂ်္ တို႔က ငွားရမ္းထားေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမား အဖြဲ႕မ်ား ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအား ပုံမွန္ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ သည္းခံမႈသည္ အကန႔္အသတ္ ရွိေၾကာင္း ဟက္ဖ္တာ က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထို အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘာလင္တြင္ ၎တို႔ေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားအား တည္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ ေၾကာင္း လည္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ထရီပိုလီ ၏အေျခအေနမ်ားအား မိမိတို႔တပ္မ်ားက ခ်င့္တြက္ေနေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေရြးခ်ယ္ စရာအား လုံးအတြက္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ဟက္ဖ္တာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အတြက္ မိမိ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဆီးရီး ယားႏွင့္ တူရကီေၾကးစားစစ္သားမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ တူရကီက ထရီပိုလီသို႔ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈကို ရပ္တန႔္ရန္၊ အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအား သုတ္သင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဟက္ဖ္တာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

crd:Eleven media