(၂၀၂၀) အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေဒၚနယ္္ထရမ့္ ထပ္မံ အေရြးခံရေရး ႐ုရွားက ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ားထြက္ဆို

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု ၌ (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ အေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၏ ဂုဏ္္သိကၡာအေပၚ သံသယ တိုးပြားလာၿပီး လက္ရွိသ မၼတေဒၚနယ္္ထရမ့္္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ ခံ လာေရးအ တြက္ ႐ုရွား က ေနာက္ကြယ္ မွ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္္ လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား က လႊတ္ေတာ္္ အမတ္မ်ားအား လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္္ သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး ဌာနမွအရာရွိမ်ား၏ တင္ျပမႈ ကို ဒီမိုကရက္္တစ္္ အမတ္မ်ားႀကီးစိုးထားသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ နိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ နိုင္ငံသားမ်ား ယုံၾကည္မႈပ်က္ေစရန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထရမ့္ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္္ခံရန္္ တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၃) ရက္တြင္ ထြက္ဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား ေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထြက္္ ဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထရမ့္သည္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဂ်ိဳးဆက္ မဂြါရာအား မာန္ မဲေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဂြါရာေနရာတြင္ ရစ္ခ်တ္ ဂရီနဲကို အစားထိုး ခန႔္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဂရီနဲသည္ ထရမ့္အေပၚ သစၥာခံသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ာမနီနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။

ရီပတ္ ဘလီကန္မဟာမိတ္မ်ားက ထြက္ဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရမ့္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဘဲဥပုံ႐ုံးခန္းအတြင္း မဂြါရာ ကို ဆူပူခဲ့ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔္စ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဂြါရာ၏လက္ေထာက္ျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲလုံျခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ ယူရသူလည္းျဖစ္သည့္ ရွယ္ဘီ ပီဆင္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(၂၀၁၆)  ခုႏွစ္္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထရမ့္အနိုင္ရရွိၿပီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ရႈံးနိမ့္ေစရန္အတြက္ ႐ုရွားသည္ သတင္းတုမ်ား၊ ဆိုင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္္။

crd:The myanmar Time