နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳရန္ဝယ္ယူထားေသာ အီတလီနိုင္ငံ ထုတ္ ရဟတ္ယာဥ္ ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ ေရာက္ရွိမည္

နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုအပ္္ပါက အသုံး ျပဳရန္္ဝယ္္ယူ ထားသည့္ အီတလီနိုင္ငံ ထုတ္ ရဟတ္ယာဥ္္ (၁)စီး ဧၿပီလ ေနာက္ဆုံး ပတ္တြင္ ေရာက္္ရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၁) ရက္္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတအိမ္ေတာ္္ ၌ ျပဳလုပ္္ သည့္္ သတင္း မီဒီယာႏွင့္ေတြ႕ ဆုံပြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတ႐ုံးေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က အထက္္ ပါ အတိုင္းထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္္။

ရဟတ္္ယာဥ္ ၏တန္ဖိုးမွာ ယူရို ေငြ (၁၃) ဒသမ (၂၇၂) သန္း(အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၄) ဒသမ (၃၅) သန္း)ရွိၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏ဘတ္ဂ်က္အရ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းသာ ဝယ္နိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ တြင္ နိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ား၏ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ရဟတ္ ယာဥ္လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ရဟတ္ ယာဥ္အသုံးျပဳရျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိ က ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားထံမွ ငွားရမ္း အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

”အရပ္ ဘက္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြစီးဖို႔၊ လူႀကီးေတြစီးဖို႔ အရပ္ဘက္ သုံးရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းမွ မရွိဘူး။ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕မွာ ရဟတ္္ယာဥ္္ သုံးတဲ့ airlineကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကို အကူအညီ ေတာင္းၿပီး ပိုက္ဆံေပးသုံးရတာရွိ

တယ္။ အဲဒီ အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးကို အီတလီက လီယိုနာဒိုကုမၸဏီ ကေနၿပီးေတာ့ အီတလီေလတပ္၊ ယူေအအီးေလတပ္၊ အိုင္ယာ လန္ ေလတပ္ေတြမွာသုံးတဲ့ရဟတ္ယာဥ္ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ေပါ့။ အဲဒီ ရဟတ္္ ယာဥ္ေရာက္လာရင္ စစ္ဘက္ ရဟတ္ယာဥ္သုံးတာနည္းသြားဖို႔ရွိပါ တယ္။ အဲဒီရဟတ္ယာဥ္က ပိုင္းေလာ့ အပါအဝင္ ၁၅ ေယာက္ေလာက္္ စီးနိုင္ မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၁၃) ရက္က ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခေဝ ေခ်ာင္းေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေပၚသို႔ လက္္ နက္္ ႀကီးက်ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းရွိ ကေလး ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က ဒဏ္ရာရကေလးမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ ဘူးသီးေတာင္ သို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္သြားစဥ္ ၎တို႔ စီးနင္းလာသည့္ ရဟတ္ယာဥ္အား စက္ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ရဟက္ယာဥ္၏ ဝမ္းဗိုက္၊ ရဟတ္ယာဥ္ အတြင္းရွိနံရံႏွင့္ ဝိုင္ယာမီးလိုင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

”တ ကယ့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးေတြ ရွိတဲ့ေနရာကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးတိုက္ ခိုက္တာမ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ခုက ကေလး ေတြကို ကူညီကယ္ ဆယ္ဖို႔သြားတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ သြားတာကိုပစ္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္ေပါ့။ ဒါေတြ က လူသားမဆန္တဲ့ လုပ္အပ္တဲ့ကိစၥ ေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ေျပာခ်င္ ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္္။

crd:The myanmar Time