(၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကာခ်ဳပ္္(ၿငိမ္း)မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝါစဥ္အတိုင္း ဖိတ္ၾကားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီဆို

မတ္္ လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္္ မည့္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ အားလုံးကို ဖိတ္ၾကားသြား မွာျဖစ္္ သလို အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဝါစဥ္ တိုင္း ဖိတ္ၾကားသြား မယ္္လို႔ သိရပါတယ္္။

ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၂) ရက္ေန ႔က ေနျပည္ေတာ္္ရွိ တပ္မေတာ္္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္္ မွာ ျပဳလုပ္္ တဲ့ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕ရဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက ေျပာပါတယ္္။

“စိန္္ ရတုေန႔နဲ႔ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ျဖစ္ေအာင္ ခမ္းခမ္းနားနားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားသင့္ ဖိတ္ ၾကားအပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလုံး ဖိတ္ၾကားနိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနတာရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေတြ၊ ေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ ပတ္ သက္လို႔လည္း ဖိတ္ၾကားရမယ့္ သမားစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ အဲသမားစဥ္ေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိတ္ ၾကားတဲ့အခါမွာလည္း ယခင္ႏွစ္ေတြကလည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဘယ္္ လိုဖိတ္ၾကားသြားမယ္ဆိုတာကို စီစဥ္ေနတာရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔က်လို႔ရွိရင္ေတာ့ အားလုံး ေသေသ ခ်ာခ်ာသဲသဲကြဲကြဲသိရပါမယ္။”

တပ္မေတာ္္ မွာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ရဲ့ ေရွ႕မွာ တပ္မေတာ္္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းယု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထိ ၇ ဦးရွိတယ္လို႔ ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဆိုပါတယ္္ ။

crd:dvb news