“ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၇)

ေဒါနေတာင္တန္းေပၚမွဒုကၡမ်ားက ေႏြျဖစ္ေစ၊မုိးျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္းျဖစ္ေစ အသင့္႐ွိေနသည္။

ေဆာင္းဥတုတြင္လည္း ထုိေတာင္တန္းမ်ားက မုိးရြာေလ့႐ွိပါသည္။ ေႏြေႏြ မုိးမုိး ေဆာင္းေဆာင္း…ညအခ်ိန္တြင္ ဆီးႏွင္းေပါက္ႀကီးမ်ားက်တတ္ၿပီး မုိးတြင္းဆုိလ်ွင္ ေတာင္ေပၚတြင္ေနသာသည့္အခ်ိန္က ႐ွားပါးလြန္းသည္။မုိးေတြက တၿပိဳက္ၿပီး တစ္ၿပိဳက္သာ ရြာခ်ေနတတ္သည္။ ေနသာလ်ွင္လည္း ခဏသာျဖစ္တတ္သည္။ထုိေတာင္ေပၚတြင္ ညအိပ္ရၿပီဆုိလ်ွင္ မီးဖုိႀကီးမ်ားဖုိလ်ွက္ အပူဓာတ္ကုိ ရယူၾကရသည္။ ေစာင္မည္မ်ွပင္ျခဳံျခဳံ.. ေႏြးသည္မ႐ွိ။

ထုိအထဲတြင္ ဒက္ဟု ေခၚေသာ ကြၽတ္ကဲ့သုိ႔အေကာင္အႀကီးစားမ်ားက လူ၏ဒြါရကုိးေပါက္တြင္ တစ္ေပါက္မွမလြတ္ေအာင္ တုိးဝင္တတ္သည္။ ေမ်ွာ့ ဆုိလွ်င္လည္း သိသူမ်ားျပားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒက္ ဆုိေသာအေကာင္ကုိ လူတုိင္းမၾကားဖူးၾက။
ၾကားဖူးၾကေသာ္လည္း မျမင္ဖူးသူမ်ား ႐ွိေနတတ္ေလသည္။အခ်ိန္တုိင္း ထုိအေကာင္မ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္သတိျပဳလ်ွက္ က်ီးလန႔္စာစား ေနေနရသည္။

ထုိ ဒက္ဆုိေသာအေကာင္မ်ားကား ကြၽတ္ကဲ့သုိ႔ ျမက္ခင္းျပင္တြင္သာ ေနသည္မဟုတ္၊ သစ္ပင္ ျခဳံ ႏြယ္မ်ားေပၚ၌လည္း ရွိေနတတ္သည္..၊အသံတစ္သံၾကားလွ်င္ သစ္ရြက္ေပၚတြင္ သူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ကို တုတ္ေခ်ာင္းေလးတစ္ေခ်ာင္းလို ၉၀ဒီဂရီမွ် ေထာင္၍ၿငိမ္ေနတတ္ၿပီး သူ႔ေအာက္သို႔ ကၽြဲ ၊ ႏြား ၊ လား ၊ ျမင္းျဖစ္ေစ.. လူျဖစ္ေစ.. ေရာက္ရွိလာပါက မလြတ္တမ္းခုန္ခ်၍ ေသြးစုပ္ရန္ႀကိဳးစားေလေတာ့ရာ အလြန္မ်ားျပားေသာဒက္တို႔၏ရန္မွ လုံး၀ကင္းလြတ္သူကား ရွားလွေပသည္။တနည္းမဟုတ္ တနည္းႏွင့္ေတာ့ေသြးစုပ္ခံၾကရၿပီး၊ မ်က္လုံးမ်ား၊ ႏွာေခါင္းမ်ားႏွင့္ ရွိသမွ် ဒြါရအေပါက္မ်ားအတြင္း တိုး၀င္ ေသြးစုပ္ျခင္းခံၾကရသူမ်ားကမူ လြန္စြာမွ ဒုကၡေရာက္ၾကရေလသည္…၊ ၄င္းအေကာင္မ်ားကား လိမၼာပါးနပ္သည္ဟု ဆိုရမေလာက္ပင္၊ ရံခါတြင္ မ်က္ေစ့အတြင္း တိုး၀င္ေသြးစုပ္ေနေသာ္လည္းအစုပ္ခံရသူကမသိပဲ ျမင္သူက ေျပာမွသိေလ့ရွိၾကသည္…။

ေဒါနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ေနရာက MုNားမေတာင္ေၾကာျဖစ္သည္ ။ ခရီးက ဘယ္ႏွစ္ေခါက္သြား၍ က်င့္သားရေနသည္ျဖစ္ေစ သြားသည့္အခ်ိန္တိုင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ျဖတ္သန္းၾကရသည္သာ မ်ားေလသည္ ။

MုNားမေတာင္သည္ကား ေဒသႏၲရပံုျပင္ တစ္ပုဒ္အရ နာက်င္ေၾကကြဲဖြယ္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုႏွင့္အတူ ေၾကာက္မက္ဖြယ္က်ိန္စာမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ယုံၾကည္ၾကသည္ ။

ေျပာစမွတ္ျပဳေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ရွိသည္ကား..ဘယ္တုန္းကလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိ…။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုေရွးေရွးတုန္းက..ဟုသာ ေျပာရမည္ ျဖစ္ေလသည္…။

……………………………………….

ယိုးဒယားႏိုင္ငံမွ မင္းသားတစ္ပါးက ေတာလည္ရင္း မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွား၍ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပါ၀င္ေသာ ေဒါနေတာင္တန္းကိုေက်ာ္လွ်က္ ေတာင္ေၾကာတစ္ဘက္မွ MုNားရြာေလးသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္…၊

(( ျမန္မာျပည္ဘက္မွ ထိုMုNားရြာကားယခု ေျမျပင္တြင္ ေဒါနေတာင္ေျခ၌ လက္ရွိရွိေနေသာ မိုးနဲ ေခၚ MုNားရြာဟု ေႏွာင္းလူတို႔က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္….ကရင္မ်ားကို MုNားတုိ႔က ၀ါးၿမိဳလွ်က္ ကရင္မ်ိဳးျပဳန္းလုနီးနီး ျဖစ္ေနေသာရြာျဖစ္သည္ ။ အထင္ကရ Ba Liရွိသည္ ၊ ကရင္စကားေျပာေသာ MုNားဆင္ကရင္ေလးမ်ားကို Ba Li ဦးထုတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္သည္ ။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အစိတ္က ျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမသိပါ။))

ထိုMုNားရြာ မွ MုNားမတစ္ေယာက္ႏွင့္ရည္ငံမိသျဖင့္ ယိုးဒယားမင္းသားက အျပန္တြင္ MုNားမကို ေခၚ၍ ျပည္ေတာ္ျပန္သည္…၊ေဒါနေတာင္တန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေသာ ခရီးကား လြန္စြာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွသျဖင့္ MုNားမက မလိုက္ႏိုင္ပဲ ေရတံခြန္ေနရာတြင္ အားျပတ္၍ လဲသည္…ယိုးဒယားမင္းသားက MုNားမကို ထိုေနရာတြင္ေနခဲ့၍ သူ႕ကိုေစာင့္ေနရန္ႏွင့္ သူကယိုးဒယားသို႔ျပန္၍ ဆင္တစ္ေကာင္ ယူေဆာင္လွ်က္ ျပန္လာေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးကာ သေဘာတူညီၾကသည္…၊အမွန္လည္း ယိုးဒယားမင္းသားက တိုင္းျပည္သို႕ျပန္လွ်က္ ဆင္တစ္ေကာင္ကိုစီးကာ ျပန္လာခဲ့သည္…၊သို႕ေသာ္ ခရီးကၾကမ္းတမ္းၿပီး ရာသီဥတုက ဆိုး၀ါးလြန္းေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚမွ ဆင္ေရာ လူပါ ျပဳတ္က်၍ ယိုးဒယားမင္းသားေရာ ဆင္ပါ ေသဆုံးခဲ့သည္ ၊ MုNားမက အေျခအေနမသိ ၊ ယိုးဒယား မင္းသားက သစၥာမဲ့စြာ သူ႕အားထားရစ္ခဲ့ၿပီးျပန္သြားသည္…၊ ရက္စက္စြာ သူ႕ကို လာျပန္မေခၚပဲေနသည္…ဟု အထင္မွားခဲ့သည္ ၊ MုNားမ မေသမီ ေယာက္်ားမ်ားကိုမုန္းတီး နာၾကည္းခဲ့သည္ ၊ သို႔ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ဤ ေတာင္ေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းေသာ ေယာက်္ားမွန္သမွ် ႀကီးစြာေသာေဘးဒုကၡမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါေစ…ဟု က်ိန္စာတိုက္ၿပီးမွ ေသသြားခဲ့သည္ဟု အဆိုရွိသည္..၊ MုNားမ က်န္ခဲ့ေသာေတာင္က ေနာင္ေသာအခါ MုNားမေတာင္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယိုးဒယားမင္းသား ဆင္ႏွင့္တကြ က်ေသေသာ ေတာင္သည္ ယခုဆင္ေတာင္ဟုေခၚေနေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္၊ ေျမျပင္တြင္လည္း ဆင္ေတာင္ဟု ေခၚေသာ ေတာင္တစ္ေတာင္ အမွန္ပင္ ရွိသည္…။

ေပေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ( ၆၆၆၆ ေပျဖစ္မလားမသိ…ထိုေတာင္ကား ေဒါနေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆုံုးေနရာလား ၊ ထိုအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အျမင့္ဆုံးလား ေသခ်ာ မမွတ္မိ )

ထိုေရတံခြန္ေနရာကို ၄င္းထက္ ျမင့္ေသာေနရာ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္မွၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏တန္ဆာႏွင့္ သ႑ာန္တူေၾကာင္း ထိုေရတံခြန္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အနီေရာင္ရွိေသာေရမ်ား ဆင္းလာတတ္ေၾကာင္း လြန္ကဲေသာညႊန္းဆိုမွဳမ်ားလည္း ရွိသည္..၊ MုNားမက်ိန္စာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚတက္လာေသာေယာက္်ားမ်ား ေဘးဒုကၡ ႀကီးစြာႀကဳံေတြ႕ၾကရလိမ့္မည္ ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုၾကသည္…၊

ဆိုတိုင္းလည္း မွန္ေပသည္..၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို MုNားမေတာင္ေပၚသို႕ မိန္းမမ်ား သာမန္အားျဖင့္အေရာက္အေပါက္ မရွိၾကပဲေယာက်္ားမ်ားသာ ေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္..၊ေရာက္ရွိေသာ ေယာက္်ားမ်ားကလည္းစစ္သားႏွင့္ ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ား၊သူပုန္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာေတာင္တက္ခရီး ၊ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုတို႔ေၾကာင့္ အမွန္ပင္ ႀကီးစြာေသာဒုကၡကိုခံစားၾကရသည္..၊လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ဆုံး/ေသဆုံးစစ္သည္ႏွင့္ အထမ္းသမားတို႔၏ ေျမပံုမ်ားက လက္ညိဳးထိုးမလြဲေအာင္တန္းစီေနတတ္သည္..၊ ၈၀ ေက်ာ္ ခုႏွစ္မ်ားက ျပည္သူ႕စြမ္းအားရွင္ လုပ္အားရွင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားပါ၀င္လာၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ေသဆုံးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္မွ မေတြ႔ပါေခ်…၊ဒ႑ာရီအေပၚ သက္၀င္ယုံၾကည္သူမ်ားကမူ MုNားမက်ိန္စာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ေဘးဒုကၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကီးက်ယ္စြာ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းအခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကသည္…။

ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစအမွန္တကယ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွေသဆုံးသူတစ္ဦးတစ္ေလမွ်ေပၚမလာခဲ့သည္အတြက္ ဒ႑ာရီအေပၚ နက္နက္နဲနဲသက္၀င္ယုံၾကည္သည့္ Conservative သမားမ်ား၏ အယူအဆက MုNားမေတာင္ေပၚတြင္ အေရးသာခဲ့ ၾကေလသည္..။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေဒါန ေတာင္တန္းႀကီးကား ရွည္လ်ားလြန္းလွသည္……

ရွည္လ်ားသေလာက္လည္း ထိုေတာင္ေပၚတြင္ ဒုကၡဆင္းရဲဆပါင္းစုံတို႔က လာသမွ်ေသာ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ လတ္လတ္ေသာေယာက္်ားမ်ားကို ဆီးႀကိဳ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္…၊ထိုေဒါနေတာင္တန္းတစ္ေနရာ MုNားမေတာင္ေၾကာတေလွ်ာက္ ေသဆုံး၊ က်ဆုံး၊ ကြယ္လြန္သူတို႔၏ ေျမပံုမ်ားက လက္ညိဳးထိုးမလြဲေအာင္ မ်ားျပားလြန္းသည္…၊ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း….၊

ထိုေဒါနေတာင္တန္းႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကရသည္က အမ်ားအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္…၊ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေတာင္တန္းႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနစဥ္က်ဆုံး ၊ ေသဆုံးၾကသူမ်ားကား တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔ႏွင့္အတူ ပါရွိလာတတ္ေသာ အထမ္းသမား ေပၚတာမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္ေလသည္..။

အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးထြက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ေသဆုံးမွဳနည္းတတ္ၿပီး…အျပန္ခရီးတြင္ က်ဆုံး ေသဆုံးသူ မ်ားျပားတတ္ေလသည္..၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္ဆင္ေရးအျပန္ခရီးတိုင္းတြင္ ျပန္မည့္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕တန္းေဆးရုံပြိဳင့္ ၁၀၁၄ တာေလစခန္းမွ ဒဏ္ရာရလူနာ၊ဖ်ားနာလူနာမ်ားကို ထည့္ေပးေလ့ရွိၾကသည္…၊

အျပန္စစ္ေၾကာင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုလူနာမ်ားကိုသယ္ေဆာင္၍ ျပန္ရေလ့ ရွိသည္…၊ သာမန္လူေကာင္းမ်ားပင္ ေသခ်င္ေစာ္ နံသြားတတ္သည့္ MုNားမေတာင္ ေက်ာ္ခရီးကား ေျခေတြလက္ေတြျပတ္ေနေသာ ဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ား ၊ ေနရာမ်ိဳးစုံတြင္ လက္နက္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ထိမွန္၍ ေ၀ဒနာ ျပင္းထန္စြာခံစားေနရေသာ စစ္သည္မ်ား…ေပၚတာမ်ား အားျပတ္ ႀကဳံလွီေနေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရွင္ စစ္သည္ႏွင့္ ေပၚတာမ်ား.. အျခားကိုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားျဖတ္ေက်ာ္ၾကေသာအခါ အခ်ိဳ႕စစ္သည္, ေပၚတာမ်ားမွာ ပင္ပန္းဆင္းရဲလြန္းေသာမရဏခရီးၾကမ္းႀကီးကိုေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပဲ… ထိုေတာင္ေပၚတြင္ က်ဆုံး, ေသဆုံးက်န္ရစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္..၊ထို ေသဆုံး,က်ဆုံးရာေနရာ၌ပင္ ျမွဳပ္ႏွံသၿဂိၤဳလ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းေဘးတေလွ်ာက္ ေျမပံုတို႔က တန္းစီေနတတ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္..၊ ျဖတ္သန္းၾကသည္ကလည္း တစ္ေခါက္မဟုတ္ ႏွစ္ေခါက္မဟုတ၊္ တစ္လမဟုတ္ ႏွစ္လ မဟုတ္…၊ အေခါက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားးစြာျဖတ္သန္းၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား..။ ထိုသို႔ ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိေရွ႕တန္းေဆးအဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုျဖင့္ ကုသမွဳခံယူခဲ့ေသာကၽြန္ေတာ္သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ဗုံးစ က်န္သည္မက်န္သည္ကို မည္သူကမွ် အေလးအနက္ထား မစစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ၾကပါေခ်…။

ကၽြန္ေတာ္ကသာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း တစ္စုံတရာနာက်င္မႈရွိေနေၾကာင္းေျပာျပႏိုင္ခဲ့လွ်င္မူအေျခအေနက တမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္းကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ဗုံးစႀကီးတစ္စ ခႏၶာကိုယ္တြင္းေရာက္ရွိေနသည္ကိုလုံး၀(လုံး၀)ခံစားသိရွိခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ…၊စစ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ အေနအထားမ်ိဳးစုံျဖင့္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဒဏ္ရာမွ နာက်င္ခံစားမႈေ၀ဒနာတစ္ခု လုံး၀ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိခဲ့သည္က ၊ ေနာင္တြင္ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္…၊ ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ဗုံးစတစ္စ ထိမွန္၍ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ နက္႐ွဳိင္းစြာ စူး၀င္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမရွိ ညာမရွိ ေရွ႕တန္းေဆးအဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုတြင္ ေတာ္ရိ ေလွ်ာ္ရိ ေဆးထိုး ေဆးေသာက္လွ်က္ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရသည္က ေသကံမေရာက္ခ်င္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ကံတစ္ခုသာျဖစ္ေလသည္…၊ ထိုသို႔ မေပ်ာက္ကင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးရုံတစ္ခုခုသို႔တက္ေရာက္ရန္ ဤဒဏ္ရာျဖင့္ MုNားမေတာင္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ရပါလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္လည္း MုNားမက်ိန္စာသင့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်က္ ေတာင္ေပၚလမ္းေဘး ေျမပံုတစ္ခုအတြင္း ၀င္ေရာက္က်န္ရစ္ခဲ့ရေလမည္လား..မေျပာႏိုင္ပါေခ်…၊၊

ကၽြန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ထိုဗုံးဆံအစအတြက္ ဓာတ္မွန္ပါရဂူက ေဆးလက္ေထာက္အား ဤသို႔ ေတြးေတြးဆဆ ေျပာေလသည္…၊

“ေအး….တပည့္ရာ စိတ္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး…..အထဲမွာ ဒါႀကီး ရွိေနတာကို ပါရဂူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မရွိပါဘူးလို႔ လိမ္ေပးဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ… ရွိတယ္လို႔ပဲ တင္ျပရမွာပဲ…။မင္း တပည့္ကလည္း ဆိုက္ကားနင္းရင္း ျမင္းလွည္းေမာင္းရင္းရလာတဲ့ ဒဏ္ရာမွ မဟုတ္ပဲကြာ စစ္တိုက္ရင္းရခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာပဲ….ေဆးခုံရုံးေတာ့ ထိုင္ရလိမ့္မယ္…အဆင္ေတာ့ေျပသြားမွာပါ…”

သူက အဆင္ေျပသြားမွာပါ ေျပာေသာ္လည္း….ထိုစဥ္ကေကာလဟလမ်ားက ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဗုံးစတစ္စ ရွိေနလွ်င္ မည္မွ် ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ဗိုလ္ေလာင္းေဆးမေအာင္… ဟု ဆိုၾကသည္…၊အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ဘက္သို႔ မပါ… ကၽြန္ေတာ္လုပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အလုပ္ကမူ ပ႒ာန္းအက်ဥ္းကို အခ်ိန္ရတိုင္း ရြတ္ေနေသာ အလုပ္သာျဖစ္ေလသည္…၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ သံဗုေဒၶ ဂါထာေတာ္ကိုကား ကၽြန္ေတာ္က လုံး၀ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္…၊

ေဆးလက္ေထာက္အရာခံဗိုလ္ကလည္းကၽြန္ေတာ့္ကို ေျဖာင့္ဖ်၍ ထားရစ္လွ်က္တပ္ရင္းမွဴးရွိရာသို႔ထြက္ခြာသြားေလသည္..၊သို႔ေသာ္ သူက စကားတစ္ခြန္းကိုမူ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ ပါေသးသည္…၊

ထိုစကားလက္ေဆာင္မွာ သူ႕ေရွ႕က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဆးလက္ေထာက္အရာခံ ဗိုလ္+++သည္ လက္ရွိ ေဆးရုံႀကီးတပ္မွဴး (ထိုစဥ္က) ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမသိန္းဟန္ ၏ ညီ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္ေၾကာင္း..၊ သူႏွင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္တစုံတရာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကား.. သူေပးခဲ့ေသာ စကား လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေလေတာ့သည္…၊ အရာခံဗိုလ္xxxကလည္း ယခုေဆးလက္ေထာက္အရာခံဗိုလ္ မတိုင္မီက ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ရင္းေဆးတပ္စု၏အႀကီးအကဲ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆရာသမားတစ္ဦးပင္ျဖစ္ေလသည္..၊ သူက မဲသေ၀ါတိုက္ပြဲကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရခဲ့သည့္ ေဆးလက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္…၊ မဲသေ၀ါတိုက္ပြဲတေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူတြဲခဲ့ရေသာဆရာျဖစ္ေလသည္…၊ ကၽြန္ေတာ္ကအရာခံဗိုလ္ xxxxxထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လိုက္သည္..၊ ထိုကာလမ်ားက ဖုန္းတစ္ခါေျပာဖို႔လြယ္၊ လမ္းေဘးဖုန္းမ်ားကလည္းယခုေလာက္ မ်ားေသးသည္မဟုတ္..၊မဂၤလာဒုံေစ်းထိ သြားေျပာရသည္..၊

ထိုစဥ္က ဆရာႀကီး xxxxသည္ တပ္မ(၁၁)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတစ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္…..။

(( ထို ေဆးလက္ေထာက္အရာခံဗိုလ္သည္ ၊အရပ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ရန္ကုန္တြင္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးျဖင့္အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့သည္မွာ သိပ္မၾကာေသးေပ ။..))

စစ္သားတို႔မည္သည္ .. မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္တို႔ကား ေပ်ာက္ပ်က္သြားေလ့မရွိ..ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အခက္အခဲကိုေျပာျပလိုက္သည္ႏွင့္ ငါကေတာ့ ျပန္လာဖို႔မလြယ္ဘူး….မင္းအစ္မဆီသြားလိုက္.. ငါဖုန္းဆက္ထားေပးမယ္ဟု ေျပာလွ်က္ လိပ္စာကို ေျပာျပပါသည္…၊ ကၽြန္ေတာ္က ထိုလိပ္စာကို ရွာေဖြလွ်က္ ဆရာႀကီးxxxx ၏ဇနီးထံ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္…။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ေဆးတပ္စုတြင္(ထိုစဥ္က)အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ေဆးလက္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ကေတာ္မ်ားကို အစ္မႀကီးသဖြယ္ ၊ အေမသဖြယ္သေဘာထားလွ်က္ဆရာႀကီးႏွင့္ ထပ္တူခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသၾကသည္..။တေလးတစား ဆက္ဆံေလ့ရွိၾကသည္…။နဂိုရ္ကပင္ ခင္မင္ရင္းစြဲရွိေသာဆရာႀကီးကေတာ္ကလည္း ေဆးရုံႀကီးတပ္မွဴး အိမ္သို႔သြားေရာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု၊ ေက်ာင္းသားနံပါတ္မ်ားေပးလွ်က္အေျခအေနကို ေျပာျပေပးပါသည္..၊ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္သိရွိရသည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကား…ရရင္ လုပ္ေပးမယ္…မရႏိုင္ပဲနဲ႔ေတာ့ အတင္းလုပ္ေပးလို႔မရဘူးဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္…၊

ေဆးရုံႀကီးတပ္မွဴး တာ၀န္ရွိအရာရွိႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူကေရာ ထိုထက္ ပို၍ ဘာမ်ားေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း..၊သူေျပာသည္ကလည္း တရားနည္းလမ္းက်ပါေပသည္..၊

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေအး..အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုတဲ့သတင္းမ်ိဳးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အေျခအေနတစ္ခုကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိခ်င္ေနမိသည္..၊ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ မျဖစ္သင့္သည့္ကိစၥတစ္ခုအား အတင္း ျဖစ္ေအာင္ေတာင္းဆိုရမည္ဆိုလွ်င္လည္း သဘာ၀က်မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ…၊

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ထိုသို႔ အတင္းအဓမၼ ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို လုပ္လုိလွသည္မဟုတ္ ၊ အေျခအေနမ်ားက တြန္းပို႔ထားေသာေၾကာင့္ အလိုက္သင့္ ေမ်ာပါေနရျခင္းသာ ျဖစ္သည္ ။ကၽြန္ေတာ္ကား ထိုဗုံးဆံစတစ္စအတြက္ေဆးခုံရုံးသို႔ထိုင္ရမည္….၊ ခုံရုံးအဖြဲ႔က ဗိုလ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနရွိသည္ (fit) ဟုဆုံးျဖတ္လွ်င္ကၽြန္ေတာ္ သင္တန္းတက္ခြင့္ရမည္….

မသင့္ေလွ်ာ္ ((unfit) ဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ကၽြန္ေတာ္က ေအာင္ဖ်ာလိပ္ရမည္သာျဖစ္ေလသည္..၊အေျခအေနမ်ားက ငါးဆယ္/ငါးဆယ္သို႔ ေရာက္လာသည္…။ သင္တန္းတက္ခြင့္ရရန္ ၅၀% ၊ မရရန္ ၅၀% ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ထိုဒဏ္ရာႀကီးကိုသာ က်ိန္ဆဲေနမိခဲ့ေလသည္ ။ထိုဒဏ္ရာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္က မည္သို႔ရရွိခဲ့ပါသနည္း။ ထိုဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို တေရးေရးသာ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိေလေတာ့သည္ ။

အပုိင္း(၈) ေမွ်ာ္

( မ ေဟာ္ ဂ နီ )

မေဟာ္ဂနီေရးသား၍ မင္းေမာ္ျပန္လည္တင္ျပသည္။

အပိုင္း (၁) ဖတ္ရန္ >>> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂) ဖတ္ရန္ >>> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၄) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္”

အပိုင္း (၅) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၅)

အပိုင္း (၆) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၆)