ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ(၂)ဦး ထပ္တိုးလာခဲ့၊ သမၼတမြန္းေဂ်အင္းက ဗိုင္းရပ္စ္အႏၲရာယ္ သတိေပးမႈ အဆင့္ကို အျမင့္ဆုံးသတ္မွတ္

ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး သူ (၂)ဦး ထပ္တိုး လာခဲ့ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ေနာက္ထပ္ (၁၂၄) ဦး တိုးလာ ခဲ့ၿပီးေနာက္္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတမြန္းေဂ်အင္း က ေဖေဖာ္္ဝါရီ (၂၃) ရက္တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္အႏၲရာယ္္ သတိ ေပးခ်က္္ ကို အျမင့္ဆုံး အဆင့္ သတ္္မွတ္္ခဲ့သည္္။

(COVID-19) ကူးစက္္ ေရာဂါသည္ စိုး ရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္္ လာေနကာ လာမည့္္ရက္္ အနည္းငယ္္သည္္ အေရးႀကီးေသာ ရက္ မ်ားျဖစ္လာလိမ့္္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ၏အ ႀကံျပဳခ်က္အရ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကူး စက္ေရာဂါ အႏၲရာယ္သတိေပးမႈအဆင့္ကို အျမင့္ဆုံး သတ္္မွတ္္ ထားရလိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗိုင္းရပ္္စ္္ကူးစက္ မႈႏွင့္ ပတ္္သက္္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတမြန္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

မၾကာေသးမီ ရက္္မ်ားအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ ကိုရိုနာဗိုင္း ရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသူ စုစုေပါင္း ၅၅၆ ဦး ထိ ရွိလာခဲ့ ရာ တ႐ုတ္နိုင္ငံၿပီးပါက ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္္ ခံရသူ သုံးပုံႏွစ္ပုံ နီးပါးသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆုံးသူႏွစ္ဦးထပ္္ တိုးလာခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ေလးဦးထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ ကာ ေသဆုံးသူ မ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေတာင္ ပိုင္းၿမိဳ႕ ေခ်ာင္ဒုံရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ေသဆုံး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္ဒုံၿမိဳ႕ တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ထိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္္ ခံရသူ ေနာက္တိုး ၁၂၃ ဦးထဲတြင္ ၇၅ ဦးမွာ ေတာင္ပိုင္း ေဒဂူၿမိဳ႕ရွိ Sihncheonji Church of Jesus ဘာသာေရးအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာဂါ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုရီးယား ဗဟိုဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ (၆၁) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရ သည္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမလုပ္ေဆာင္မီအခ်ိန္ထိ ထိုအမ်ိဳး သမီးသည္ ေဒဂူၿမိဳ႕တြင္း ဘုရားေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းထက္မနည္း၌ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လတ္တ ေလာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းမွ လူရာေပါင္းမ်ား စြာသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ကာ လူဦးေရ ၂.၅ သန္းရွိ သည့္ ေဒဂူၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၉၀ ေက်ာ္ ထပ္တိုး လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရ သူစုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၂၄၇ ဦးထိ ရွိ လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကြမ္ေယာင္ဂ်င္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေဒဂူၿမိဳ႕နဲ႔ ေျမာက္ ပိုင္း ဂေယာင္းဆန္း ျပည္နယ္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈအဆင့္က စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနပါတယ္။ ပုန္းေအာင္း ေနတာက အေျဖမဟုတ္ပါ ဘူး။ ပုန္းေနမယ္ ဆိုရင္ သင့္ရဲ့က်န္းမာေရး၊ သင့္မိသားစုရဲ့ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္အျပင္ အေၿခ အေနကို အေစာပိုင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာမွာ လည္း အေထာက္အကူျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ကြမ္က ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သို႔ ခရီးသြားေရာက္ျခင္းကို အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္က သတိေပး ခ်က္တိုးျမႇင့္ထားစဥ္ အစၥေရးက ေတာင္ကို ရီးယားမွ ပ်ံသန္း ထြက္ခြာလာေသာေလယာဥ္ တြင္ လိုက္ပါလာသည့္ အစၥေရးနိုင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္္ ။

crd:Eleven media