စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕ သစ္စက္တစ္ခုတြင္ လူတစ္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းမႈ ျဖစ္္ပြား

စစ္္ကိုင္းတိုင္း ၊ ကေလးၿမိဳ႕ ၊ ေတာင္္ဖီလာ ရပ္္ကြက္္ က်န္္စစ္္ သားလမ္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၃) ရက္္ က လူတစ္စုက ၿခိမ္းေျခာက္္ ေငြေတာင္း ခံမႈ ျဖစ္္ ပြားခဲ့တယ္္ လို႔ သိရပါတယ္္။

အဲဒီေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္းမွာ မင္းမင္းဦးပါ လူတစ္စုဟာ ပါဂ်ဲရိုးကားနဲ႔ လာေရာက္ၿပီး သစ္စက္တြင္းဝင္ေရာက္ကာ ဗြီဒီယိုရိုက္ၿပီး ေငြ (၁၅) သိန္းေပး ဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခဲ့ တာပါ။

သစ္္စက္္ လုပ္္ငန္းရွင္္ တစ္ဦးက “သစ္စက္ထဲ ခြင့္မေတာင္းပဲ ၀င္တယ္။ ဓာတ္ပုံေတြရိုက္္ တယ္။ သစ္္စက္္ က တရား၀င္ လုပ္္တာ ဆိုေတာ့ ေငြမေပးနိုင္ ဘူး။ အဲ့ဒါ ျငင္းေတာ့ အဲ့လူေတြ က အျပင္ လက္္ဖက္္ရည္္ ဆိုင္ ေခၚတယ္္ ။ ေငြ (၁၅) သိန္း ေတာင္းခဲ့ ရာကေန ထိုး ႀကိတ္ ခိုက္္ ရန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္္။

ခုလို ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္္ အဲ့ဒီလူ တစ္္စုဟာ အခင္းျဖစ္ရာကေန ထြက္ေျပးခဲ့ၾက တာေၾကာင့္ သူတို႔စီး လာတဲ့ ကားေပၚ သက္္ဆိုင္ရာ က စစ္္ ေဆးတဲ့ အခါ အလႉေငြျဖတ္္ ပိုင္ေတြ၊ မင္းမင္းဦး အမည္ပါ မူခင္း သတင္းေထာက္္ကတ္ေတြ၊ သတင္းေအဂ်င္္စီ တံဆိပ္ေတြ၊ အလႉေငြစာရြက္္ စာတန္းေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုံး လက္ထိတ္၊ ဘတ္ခြေတြ၊ ဓာတ္မီး၊ ကင္မရာေတြ သိမ္းဆည္းရရွိမိတယ္လို႔ အထက္ခ်င္းတြင္း လူငယ္ကြန္ရက္တာ၀န္ရွိ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ အခင္းျဖစ္ရာ ကို ေရာက္္ရွိ လာၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ ရာ ေငြေတာင္း သူေတြမွာ သုံးဦးျဖစ္ၿပီး မႈခင္းသတင္း‌‌ေထာက္ မင္းမင္းဦး၊ ကိုေန၀င္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္္ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူတို႔ သုံးဦးကို ရာဇသတ္္ ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၄/၁၁၄ တို႔နဲ႔ တရားလို ဦးတင္ခန႔္က အမႈဖြင့္ထားၿပီး ကေလးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ကလည္း လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ျဖစ္္ တာေၾကာင့္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ နဲ႔ တရားစြဲထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္္။

crd:dvb news