ဆီးရီးယားရွိ တင္းမာမႈမ်ား အေရး ေလးပြင့္ဆိုင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မတ္လ (၅) ရက္တြင္ က်င္းပရန္ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ ေၾကျငာ

ဆီးရီးယားႏို င္ငံရွိ သူပုန္မ်ားေနာက္ ဆုံးေျခကုပ္ယူ ထားရာ အိုင္ဒလစ္ျပည္နယ္္ တြင္ တင္းမာမႈ မ်ား ျမင့္္တက္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္္ ၍ ေဆြးေႏြး ရန္ ႐ုရွား ၊ ျပင္သစ္ ၊ ဂ်ာမနီေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို မတ္္ (၅) ရက္္ တြင္ က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ က ေျပာသည္္။

တူရကီႏွ င့္ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပရန္ ဥေရာပအင္အားႀကီး ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ တို႔က တိုက္တြန္းလိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္က ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိပ္ သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာကို ၎ကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆီးရီးယားဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို တူရကီႏို င္ငံတြင္ က်င္းပရန္ ျပင္သစ္သမၼတႏွင့္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က အဆိုျပဳထားေၾကာင္း၊ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ကမူ ယင္းကိစၥအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း အာဒိုဂန္က အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

အိုင္ဒ လစ္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တူရကီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ သူပုန္မ်ားကို ႐ုရွားေထာက္္ ပံ့ေပးထားေသာ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လအတန္ၾကာထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္သန္းေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ ရသည္။

အဆိုပါျပႆနာ ကို ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းရန္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို လိုလားေၾကာင္း ျပင္သစ္္ သမၼတ မာခ႐ိုႏွင့္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္တို႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

crd:The standard Time