“ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၈) (၉)

ကၽြန္ေတာ္က ထိုဒဏ္ရာႀကီးကို မည္ကဲ့သို႔ရရွိခဲ့ပါသနည္း ။ အေတြးမ်ားက အတိတ္ကာလ ခပ္ေ၀းေ၀းေနရာမ်ားဆီ လြင့္ပ်ံေျပးသြားသည္ ။

အမွန္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ငရဲခန္းမ်ားကားအမွတ္တရ ျပန္ေတြး၍ပင္မၾကည့္ခ်င္ေသာကာလမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္ ။

တစ္ခုေသာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ျဖစ္သည္………..။

ထိုစစ္ဆင္ေရးတြင္……ကၽြန္ေတာ္ေျပာေသာ ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးကိုပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ။ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဲလစခန္းကို အျခားတပ္ရင္းတစ္ရင္းထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံခဲ့ရသည္ ။

ေဒါနတဖက္သို႔ ေက်ာ္ထြက္သြားၿပီးလွ်င္ေမာ္ဖိုးေက ၊ မဲလ ဟူေသာ စခန္းႀကီးမ်ားကထိုေဒသ၏ လူၾကမ္းမင္းသားႀကီးမ်ားႏွယ္နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည္ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္ ။

ပင္မစခန္းသို႔မေရာက္မီ လမ္းတြင္ ရိကၡာစခန္းတစ္ခုရွိသည္ ။ စစ္ေၾကာင္းရုံးထိုင္သည့္ ပင္မစခန္းေပၚတြင္ ၆၀မမ ၊ ၈၁ မမ ၊ ရ၅မမ စသည့္ လက္နက္ႀကီး ဗုံးသီး ၊ ဒုံးသီးမ်ားက ၊ ေခါင္ကတုတ္မ်ားအတြင္း အျပည့္အသိပ္ ရွိေနသည္ ။ သံခေမာက္မ်ားက တန္းလ်ားရွည္ႀကီးမ်ားအတြင္း အစီအရီရွိေနသည္ ။ (( ဖိုင္ဘာဟက္ မဟုတ္ပါ သံခေမာက္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။ မီးဖိုတြင္တယ္လွ်င္ ဒန္အိုး ၊ ဒယ္အိုးတစ္လုံးကဲ့သို႔ တယ္၍ရပါသည္ ။))

မဲလစခန္းက စိတ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ ။ သရဲ တေစၦေတြ ေျခာက္လွန္႔ေန၍ေတာ့မဟုတ္.. လူသူ ကင္းဆိတ္လြန္းေနၿပီး ၊ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀တို႔ကပင္လွ်င္ စိတ္မသန္႔ဖြယ္ရွိလွသည္ ။ရာသီဥတုကလည္း မိုးတြင္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္က ညိဳ႕ညိဳ႕မွိဳင္းမွိဳင္း ရွိလြန္းသည္ ။ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္မ်ားက အလိုအေလွ်ာက္ စိတ္ကိုထိုင္းမွိဳင္းေစသည္ ။ ေလာက ငရဲတစ္ခုအတြင္း အခ်ိန္ပိုင္းသက္ဆင္းေရာက္ရွိရသကဲ့သို႔ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္တို႔က ျပည့္ႏွက္ေနသည္ ။

ရိကၡာဆန္ေတြက ေရေဆးလွ်င္ ေရေပၚမွာ ေပါေလာေမ်ာေနတတ္သလို ၊ ရိကၡာပဲမ်ားကလည္း ခ်က္စားလွ်င္ ပဲဟင္းအရသာမထြက္၊ ပဲအတြင္းမွ မည္းမည္းပိုးေကာင္ေလးမ်ားက ပဲထက္ပိုမ်ားေနသည္ဟု ထင္ရသည္ ။

ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀ါးေတာေတြ ရွိသည္ ။မိုးတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွ်စ္ရွာစား၍ ရေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာကိုမွ် အရမ္းသြား၍မရ၊ ေနရာတိုင္းတြင္ မိုင္းမ်ားက မြစာႀကဲေနသည္ ။

ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္သားဘ၀ မင္မေျခာက္ေသးဟု ေျပာ၍ရေသာ ကာလျဖစ္သည္ ။

(( ဤအသုံးအႏႈန္းသည္ စစ္သက္ အႏု,အရင့္ကုိ သတ္မွတ္သည့္၊ ႏႈိင္းယွဥ္သည့္အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စစ္သားစစ္စစ္မ်ားသာ နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ လူျပိန္းမ်ားနားလည္ေစရန္ အနည္းငယ္႐ွင္းလုိသည္။ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္က ေျခာက္လုံး.. ခ်ေရးလ်ွင္ တစ္လုံးၿပီးမွတစ္လုံးေရးရသည္ျဖစ္၍ စေရးေသာစာလုံးသည္ မင္အရင္ေျခာက္ကာ ေနာက္ဆုံးေရးေသာစာလုံးက ေနာက္မွမင္ေျခာက္၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္အတြင္းအေစာေရာက္ေသာသူ စီနီယာမ်ားက မင္ေျခာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာက္မွေရာက္သည့္ ဂ်ဴနီယာမ်ားက မင္မေျခာက္ေသးဟု ႏိႈင္းယွဥ္ တင္စားသုံးႏႈန္းသည့္ အသုံးျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴနီယာက်သူကုိ ႏိွမ္သည့္သေဘာ မပါဝင္ပါ။

ေနာက္အသုံးတစ္မ်ိဳး႐ွိေသးသည္။ ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္နဲ႔ တန္းစီ, ညာညႇိလုိက္ရင္ ဆယ္မုိင္ေလာက္ထိ လြင့္ထြက္သြားမယ္.. ဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္၏။ စီနီယာက်သူက ညာထိပ္စီးဝင္လုိက္ၿပီဆုိလ်ွင္ ဂ်ဴနီယာက်သူက ဘယ္ဘက္သုိ႔ဝင္၍ တေယာက္ၿပီးတေယာက္တန္းစီလုိက္သည္ႏွင့္ ဂ်ဴနီယာအက်ဆုံးသည္ တျဖည္းျဖည္း ညာထိပ္စီးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဘယ္ျခမ္း အေဝးဆုံးေနရာသုိ႔ေရာက္သြားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိအသုံးအႏႈန္းကုိေတာ့ ဂ်ဴနီယာမ်ားကုိ ႏိွမ္သည္ဟု က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ခံစားမိသျဖင့္ သေဘာမေတြ႔သလုိ ကုိယ္တုိင္လည္း လက္ေအာက္မ်ားကုိ မသုံးခဲ့ပါ။ အသုံးက်ေသာစီနီယာမ်ား႐ွိသကဲ့သုိ႔ အသုံးမက်ေသာစီနီယာမ်ားလည္း ႐ွိသည္မဟုတ္ေလာ… ၊

ဥပမာအားျဖင့္ သတ္ကြင္းတစ္ခုကုိ မျဖစ္မေနျဖတ္ရေတာ့မည့္အေျခအေနတြင္ တပ္စုမႉး၏အမိန္႔အတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါလ်ွင္ အထိအခုိက္အက်အဆုံး မ်ားႏိုင္ေခ်႐ွိသျဖင့္ တပ္စုမႉး၏အမိန္႔ကုိ လြန္ဆန္ၿပီး တပ္စုတပ္ၾကပ္ႀကီး၏အမိန္႔အတုိင္း သတ္ကြင္းကုိျဖတ္ခဲ့ရာ ထိခုိက္က်ဆုံးမႈမ႐ွိသည့္အျပင္ တန္ျပန္ျခံဳခုိတုိက္ခုိက္ႏိုင္ခဲ့၍ ရန္သူ႔ထံမွ ၃ေလာင္း၊ ၃ လက္ရ႐ွိခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ မွတ္သားခဲ့ဖူးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဤစာသားသည္ ျပန္လည္တင္ျပသူ၏ ျဖည့္စြက္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး မူရင္းဇာတ္ေၾကာင္းတြင္မပါဝင္ပါ။

ျပန္လည္တင္ျပသူ_မင္းေမာ္ျဖည့္စြက္သည္။))

မူလဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ဆက္ပါမည္။

ေနရာေဒသႀကီး၏ အျပင္အဆင္ကပင္လွ်င္လက္ရွိေနရာမွ ထြက္ေျပးသြားခ်င္ေလာက္ေအာင္ ထိုင္းမွိဳင္းေနၿပီး ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္းတိုင္းကိုအက်ည္းတန္ေနသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္က ယူဆေနမိသည္ ။

စခန္းကို လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို Commander group က သုံးသပ္ၾကသည္ ။ထိုသို႔ သုံးသပ္ရာတြင္ လက္ရွိ တပ္ခြဲအလိုက္ထိုင္ထားေသာ စခန္းကုန္းမ်ားသည္ စစ္ေၾကာင္းရုံးကို လုံၿခဳံစြာ ကာရံထားႏိုင္မႈမရွိဟု သုံးသပ္ၾကသည္ ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္ေၾကာင္းေရွ႕မွတပ္ခြဲစခန္းမ်ား၏ၾကား၀ယ္ ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာလွ်ိဳႀကီးတစ္ခုရွိေနၿပီး ၄င္းလွ်ိဳအတြင္းမွ ရန္သူက စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္လာမည္ဆိုပါလွ်င္စစ္ေၾကာင္းေနရာသို႔ အလြယ္တကူေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ လွ်ိဳထိပ္တြင္လူသတ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ တားဆီးထားေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေခ် ။

ထို႔ေၾကာင့္ “ထုတ္ႏွဳတ္တပ္စိတ္တစ္စိတ္ကို ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ လွ်ိဳအ၀င္လမ္းတြင္ ကာရံပိတ္ဆို႔ထားရမည္”ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္ ။ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအရ “တပ္စိတ္တစ္စိတ္” ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ တပ္ၾကပ္ တပ္စိတ္မွဴး တစ္ေယာက္ ၊ ဒုတပ္ၾကပ္ဒုတပ္စိတ္မွဴး တစ္ေယာက္ ၊ ရဲေဘာ္ ရွစ္ေယာက္ျဖင့္ ( ၁၀ )ဦး ျဖစ္ရေပမည္ ။ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ( ၈ ) ေယာက္လွ်င္ တစ္အိုးစားဟု ေခၚေ၀ၚသုံးႏွဳန္းေၾကာင္းသိရၿပီး ၊ ထိုတစ္အိုးစားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယေန႔ေခတ္၏ တပ္စိတ္တစ္စိတ္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။

သို႔ေသာ္ ထိုထုတ္ႏွဳတ္တပ္စိတ္ကိုမူ(၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္လည္းတစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ တစ္စိတ္ တစ္ေယာက္ ေပးပါ ဟု လူေတာင္းခ်ိန္တြင္ တပ္စိတ္မွဴးက “မင္းတို႔ ဘယ္သူသြားမလဲ” ဟု ဆႏၵခံယူပါေသးသည္ ။ ထိုေနရာကား လက္ရွိစခန္းႀကီးတစ္ခုလုံးတြင္ အႏၱရာယ္ အရွိဆုံးေနရာ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကိစၥမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္မည္ကို မည္သူမဆို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္သည္ ။ ထို႔ျပင္ မိမိတပ္စိတ္မဟုတ္ပဲ ဟိုမွ သည္မွ ေပါင္းစပ္စုဖြဲ႔ထားေသာတပ္စိတ္တစ္ခုျဖစ္၍ ရုတ္တရက္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါ့မလား ဟူေသာအေတြးမ်ားက ကိုယ္စီရွိၾကသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပ္မသြားခ်င္ၾက ၊ တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ၾကည့္ေနသည္ ။ ကၽြန္ေတာ္က ထိုသို႔ သူလိုလို,ငါလိုလို၊ သူ႔မ်က္ႏွာ,ကိုယ့္မ်က္ႏွာ ၾကည့္ေနရေသာအလုပ္မ်ားကို မုန္းသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပ္စိတ္မပါေသာ္လည္း “ကၽြန္ေတာ္သြားမည္”ဟု ဆႏၵျပဳလိုက္သည္ ။ သို႔ႏွင့္ ထိုစုေပါင္းစပ္ေပါင္းတပ္စိတ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ ။

တပ္စိတ္မွဴးသည္ သာမန္အားျဖင့္ တပ္ၾကပ္ ( ႏွစ္ရစ္ )ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ထုတ္ႏွဳတ္တပ္စိတ္၏ တပ္စိတ္မွဴးကား တပ္ၾကပ္မဟုတ္ပဲ တပ္ၾကပ္ႀကီး ( သုံးရစ္ )တစ္ဦးျဖစ္သည္ ။ ထိုေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခိုင္အမာစခန္းတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္ ပစ္က်င္းမ်ားတူးၾကရသည္ ။ ရန္သူက လွ်ိဳအတိုင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ထုတ္ႏွဳတ္တပ္စိတ္ျဖင့္ ဦးစြာေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေနရာကား ပင္မစစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းႏွင့္ ေ၀းလွသည္ေတာ့မဟုတ္ ။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေရာက္ပါသည္ ။ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မဟာထုတ္ႏွဳတ္တပ္စိတ္ႀကီးထိုေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနရာယူၿပီးေနာက္ သုံးရက္လား..ေလးရက္လား ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္မိေတာ့..

ထိုတစ္ရက္၏ မနက္ပိုင္း(( ၁၀နာရီခန္႔ဟုထင္သည္ )) တြင္ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးသံမ်ားက ဟုိမွ,သည္မွ တထုံထုံႏွင့္ ထြက္ေပၚလာၿပီး၊ လက္နက္ႀကီးေပါက္ကြဲသံ ၿခိမ္းၿခိမ္းညံေနေသာၾကားမွ ရန္သူ႔လက္နက္ငယ္သံမ်ားက ေလျပင္းႏွင့္အတူ ရြာခ်လိုက္သည့္ မိုးစက္မိုးေပါက္အသံမ်ားႏွယ္ေ၀ါကနဲ ေ၀ါကနဲေနေအာင္ ထြက္ေပၚလာသည္။

ရန္သူက မိမိခံစစ္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္လွ်က္ ဦးႏွိမ္ထားၿပီးမွ၊ ႀကိဳတင္ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိေနသည့္ရန္သူက လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ပံုေအာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းတပ္စိတ္ကားကိုယ့္ပစ္က်င္း ကိုယ္ေျပး ေနရာယူထားလိုက္ၾကသည္။မ်က္လုံးမ်ားျပဴးက်ယ္လွ်က္ နားရြက္မ်ားပါေထာင္ကုန္ေလသလား..ဟု ထင္ရေလေတာ့သည္ ။

ပထမဦးစြာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားၾကရသည္က တိုက္ပြဲႀကီးကား စေလၿပီ ၊ သို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိေနရာတြင္ ဆက္လက္ ပိတ္ဆို႔ထားရမည္လား.. တိုက္ပြဲ၀င္တပ္မ်ားထံသို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကရမည္လား.. ဟူေသာ ပုစာၦျဖစ္သည္ ။

“စခန္းတိုက္ခံရလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတပ္ခြဲႏွင့္ ျပန္ေပါင္းၾက” ဟူေသာအမိန္႔မ်ိဳး ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္းမရွိ ။အမိန္႔မရပဲ လက္ရွိေနရာကို စြန္႔ခြာရန္က ခက္သည္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မဟာ စုေပါင္းတပ္စိတ္ စစ္သည္ေတာ္ငါးသိန္းကား ေခြးေနရာ မရ.. ဟုိေျပးရမလိုလို.. ဒီေျပးရမလိုလိုျဖစ္ေနသည္ ။

စိုးရိမ္စိတ္ေတြက ရင္မွာ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ရွိေနၾကသည္ ။ ခ်ီတုံ ခ်တုံ ရွိေနၿပီး ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ တပ္စိတ္မွဴးတပ္ၾကပ္ႀကီးက တာ၀န္ေပးထားတဲ့ေနရာကေနေတာ့ မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ ခြာ၍မျဖစ္ ၊ စစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ခြဲမ်ားမွ ဆက္သားျဖင့္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ေခၚယူလိမ့္မည္ ။ ထိုအခ်ိန္ကိုသာေစာင့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

လက္နက္ႀကီး,ငယ္သံမ်ားကမူ ငရဲပြက္သလိုတအုန္းအုန္း တဒိုင္းဒိုင္း တေဗ်ာေဗ်ာႏွင့္ပြက္ပြက္ညံေနသည္ ။ မိမိ လက္နက္ႀကီးမ်ားကလည္း ဟိုမွ သည္မွ လန္ထြက္ေနေအာင္ပစ္ၾကသည္ ။

ရန္သူ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စခန္းမ်ားကို စခန္းမ်ားကို ဦးတည္ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စခန္းကို ေက်ာ္လြန္လာေသာဗုံးသီးမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိုက္တာ (၅)ဦးအေျချပဳရာ မဟာစခန္းႀကီး ေနရာတ၀ိုက္ တဒိန္းဒိန္းႏွင့္လာကြဲသည္ ။

လက္နက္ႀကီး ဗုံးသီး ေလထဲသို႔ ျဖတ္သန္းေျပးလႊားသည့္ တရႊစ္ရႊစ္အသံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အစိမ္းသက္သက္မဟုတ္ ။ စစ္သက္ႏုေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီးအပစ္ခံရသည့္အသက္က ႏုလွသည္မဟုတ္ ။ ယဥ္ပါးေနၿပီးသားျဖစ္သည္ ။ ရႊစ္ရႊစ္အသံၾကားသည္ႏွင့္ ပစ္က်င္းထဲသို႔ ခုန္ဆင္းၿပီးသားျဖစ္သည္ ။

ပစ္ခတ္သံေတြက ေလ်ာ့ပါးမသြား ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏တပ္စိတ္မွဴးကား သိပ္ Sharp (ထက္ျမက္လွသူ) ျဖစ္သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေတြ႔အႀကဳံက သင္ၾကားေပးထားေသာအသိမ်ားျဖင့္ မွန္ကန္စြာသုံးသပ္ႏိုင္သူတစ္ဦးေတာ့ျဖစ္ေလသည္ ။ ပစ္ခတ္သံမ်ားကိုနားေထာင္ၾကည့္လွ်င္
စစ္ေၾကာင္းေရွ႕ တပ္ခြဲစခန္းကုန္းႏွစ္ခုေနရာကေန လက္နက္ငယ္သံေတြၾကားေနရသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရန္သူက တပ္ခြဲစခန္း(၂)ခုကို ၀င္တိုက္ေနၿပီ..” ဟု သူေျပာသည္ ။ ခြဲ (၄)ဘက္က မိမိပစ္အားေလ်ာ့သြားသည္ ၊ “ခြဲ(၄)ကုန္း က်ေတာ့မည္ထင္သည္..”ဟု
သူသုံးသပ္သည္ ။ သူ႔သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွန္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခဲ့ရသည္ ။

ေန႔လည္ (၂)နာရီေလာက္ ျဖစ္မလား မမွတ္မိေတာ့၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဘက္ပစ္အားမ်ား သိသိသာသာ ႀကဲပါးသြားၾကသည္ ။

ထိုအခ်ိန္ သူ႔သုံးသပ္ခ်က္က ပိုမိုထိေရာက္စြာတပ္စိတ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ ။ “ဒီလို အသံေတြ တိတ္သြားတာ ေကာင္းတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ မေကာင္းတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု သူကသုံးသပ္သည္ ။ “ဆက္သားျဖင့္ အေခၚလႊတ္ဆက္သြယ္လာသည္ကို ေစာင့္ေန၍မျဖစ္ေတာ့၊ စစ္ေၾကာင္းရုံးသို႔ အေျခအေနေျပးၾကည့္ရမည္” ဟု သူက ဆုံးျဖတ္သည္ ၊ ထို႔ေနာက္ ဒုတပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္ကို စစ္ေၾကာင္းရုံးသို႔ အေျခအေနေျပးၾကည့္ရန္ လႊတ္လိုက္သည္ ။သိပ္ေ၀းသည္မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ဆယ့္ငါးမိနစ္မွ်ၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း သူက ေျပးသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသြားေရာအျပန္ပါ ဆယ့္ငါးမိနစ္သာၾကာသည္ ။

သူအေမာတေကာ ျပန္ေရာက္လာသည္။
(( ဆရာႀကီး….ဆရာႀကီး…..ဟို…ဟို…))

ဆရာႀကီးက အကင္းပါးသည္ ။
(( အားလုံး ဆုတ္သြားၾကၿပီလား ))

(( ဟုတ္…..ဟုတ္ ))

အသံမ်ားတိတ္ဆိတ္သြားျခင္းက မိမိစခန္းမ်ား က်သြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၊ ေရွ႕ခံစစ္မ်ား မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေၾကာင္းရုံးကလည္း ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၿပီ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငါးေယာက္သာလွ်င္ ေသာင္ျပင္လြတ္ေသာ ဟသၤာေလးမ်ားႏွယ္ မ်က္စိသူငယ္ျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလၿပီ ။
ေရွ႕မွ ရန္သူက တိုးလာ၍ စစ္ေၾကာင္းေနရာသို႔ေရာက္လွ်င္ ထုထည္ႀကီးမားလွေသာ ရန္သူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၅)ဦးက ရင္ဆိုင္ၾကရေပေတာ့မည္။ မိမိစစ္ေၾကာင္းမ်ားကမူ မည္သည့္ေနရာထိ ဆုတ္ခြာသြားေလသည္လဲ ။ အေျခအေနေတြကို မွန္ကန္စြာမသုံးသပ္ႏိုင္ပါက အသက္ႏွင့္ကိုယ္ အိုးစားကြဲသြားမည္ ။

မည္သို႔ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ ဆုတ္ခြာသြားေသာ မိမိစစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္လံပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးစားရမည္သာျဖစ္ေလသည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလုံးအသင့္ျပင္လွ်က္ မိမိစစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆုတ္ခြာရာလမ္းအတိုင္း သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကရန္ (၅)ဦးသား ထြက္ခြာခဲ့ၾကေလေတာ့သည္ ။

======================

“ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၉)

အခ်ိန္ေတြက တန္ဘိုးရွိလြန္းသည္ ။မည္သို႔ပင္စဥ္းစားသည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရန္သူ႔တပ္ႏွင့္မိမိတပ္ ႏွစ္တပ္ၾကားတြင္ေရာက္ေနခဲ့သည္က ေသခ်ာသည္ ။ မည္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မေျပာလိုေတာ့ ၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားက တခါတရံ ထိုသို႔ပင္ Sector အလိုက္ Commander ၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားလည္းရွိတတ္ပါသည္ ။ လြန္စြာ ရႈပ္ေထြးေနေသာအေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ တပ္မ်ားကိုမစုစည္းႏိုင္ပဲ အေရးေပၚဆုတ္ခြာသြားပံုရပါသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းတပ္စိတ္အတြက္မူ အေျခအေနတို႔က ေဘးၾကပ္ နံၾကပ္ရွိလြန္းသည္ ။ပထမအခ်က္မွာ ရန္သူက မည္သည့္ေနရာထိေရာက္ရွိေနၿပီကို မွန္းဆႏိုင္ျခင္းမရွိ။

ေရွ႕တပ္ခြဲ ခံစစ္ကုန္းႏွစ္ကုန္း က်သြားတာေတာ့ေသခ်ာၿပီ ။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေၾကာင္းရုံးကလည္း ဆုတ္ခြာသြားရျခင္းျဖစ္သည္ ။ လူလႊတ္၍ ၾကည့္စဥ္က စစ္ေၾကာင္းရုံးေနရာတြင္ ဘာမွမရွိေတာ့သည္ကို သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္စိတ္တစိတ္လုံးစစ္ေၾကာင္းရုံးေနရာသို႔ ျပန္တက္ရမည္ ။ ၿပီးလွ်င္ စစ္ေၾကာင္းရုံးဆုတ္ခြာသည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းရုံးေနာက္သို႔လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခိုက္အတန္႔ေလးတြင္ ရန္သူသည္စစ္ေၾကာင္းရုံးေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚအတက္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနမည့္ရန္သူက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငါးေယာက္တစ္စိတ္ေလာက္ကို ခပ္သာသာ ၀ါးစားလိုက္မည္သာျဖစ္သည္ ။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚျပန္အတက္တြင္ကုန္းေပၚသို႔ ေသနတ္ေတြကိုထိုးခ်ိန္ထားၾကသည္။ ခလုပ္ကာကြင္းေပၚမွ လက္ညႇိဳေလးမ်ားက တလွဳပ္လွဳပ္ျဖစ္ေနသည္ ။ ေမာင္းေျပာင္းခလုပ္ေပၚမွ လက္မေလးကမူ ခလုပ္ကို အတြဲလိုက္ေနရာသို႔ မၾကာခဏ ဆြဲဆြဲခ်မိေနသည္ ။

မ်က္လုံးမ်ားက က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ ဟိုဟို
သည္သည္ ျပဴးေနေအာင္ ဖ်တ္ကနဲဖ်တ္ကနဲ
ေရြ႕လ်ားၾကည့္ရွုေနခဲ့ၾကသည္ ။ ေျခလွမ္းမ်ားကမူ ကုန္းေပၚသို႔ တစ္လွမ္းခ်င္း တစ္လွမ္းျခင္း တေရြ႕ေရြ႕။

မည္သည့္ေနရာမွ ရန္သူ႔ေသနတ္သံ ေပၚထြက္လာေလမလဲ ၊ စိုးထိတ္မႈမ်ားလည္းရွိေနၾကသည္ ။
ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ႏွင့္သာ ေသနတ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္အေနအထားျဖင့္ သတိႀကီးစြာတက္ေနၾကေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္မူ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚသို႔ လွမ္းၾကည့္ေသာ္လည္း ဘာကိုမွ်မျမင္ရသည့္အေျခအေနသာျဖစ္သည္ ။
မိမိတို႔က မျမင္ရေသာ္လည္း စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚသို႔ ရန္သူသာ ေရာက္ႏွင့္ေနမည္ဆိုပါက တက္လာေသာ မိမိတို႔ငါးေယာက္ကို ‘လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို’ ကားကားႀကီး ျမင္ေနရမွာ ေသခ်ာလွသည္ ။

အေျခအေနက ေသလူအျဖစ္ တ၀က္စာရင္းသြင္းခံလိုက္ရသည္သို႔ ျဖစ္၏ ။

မ်က္စိကသာ တဖ်တ္ဖ်တ္ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကည့္ရႈေနသည္မဟုတ္ ၊ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚမွ ရန္သူ႔အသံတခ်ိဳ႕ကို ၾကားလို ၾကားျငား.. နားကိုလည္း ဧရိယာအဆုံး လႊင့္ထားရေသးသည္ ။
အသံကိုၾကားရလွ်င္ ေရွာင္တိမ္းရမည့္ ေနာက္အေျခအေနတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္ ။

မိနစ္ပိုင္းမွ်ေသာအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ကမာၻတစ္သိန္းမက ၾကာျမင့္လြန္းသည္ ။

သို႔ေသာ္ ကံၾကမၼာတရားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေဖးမခဲ့သည္ ။ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚသို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေႏွာက္အယွက္အဟန္႔အတားမရွိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ ။ တပ္ခြဲခံစစ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္မိေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ ေရွ႕သို႔တိုးလာရန္ မ၀ံ့မရဲရွိေနပုံရသည္ ။ ေတာက္ေလွ်ာက္သာ နင္းလာခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚတြင္ ကြက္တိေလာက္ ဆုံေတြ႔သြားႏိုင္သည္ ။

ငါးေယာက္တည္းဆိုေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔
ကုန္းေပၚေရာက္ခ်ိန္မွ ရန္သူက တက္လာမိလွ်င္ေတာ့ အနည္းႏွင့္အမ်ား သူတို႔ေပးဆပ္ရေပလိမ့္မည္ ။
သူတို႔ကေစာခဲ့ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (၅)ေယာက္ကား ကံမေကာင္းလွ်င္ အရွင္ေတာင္ မိသြားႏိုင္ေပေသးသည္။

စစ္ေၾကာင္းရုံးကုန္းေပၚမွာ
ဘဲ ေလးငါးေကာင္ေျပးလႊားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ ။ စစ္ေၾကာင္းရုံးက စခန္းထိုင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ထိုသို႔ ၾကက္,ဘဲမ်ား သယ္လာၿပီး ေမြးျမဴထားတတ္သည္ ။
ယခုေတာ့ ဘဲမ်ားကိုပင္ ဖမ္းခ်ိန္မရေတာ့ပဲ ဆုတ္ခြာသြားပံုရေလသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲမွ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္က ကုန္းေပၚသို႔ ရန္သူ မေရာက္ေသးေၾကာင္းကို တြက္ဆ၍ ရသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဲေတြကို လိုက္ဖမ္းေနေသးသည္ ။

တပ္စိတ္မွဴး တပ္ၾကပ္ႀကီးက ေဟာက္သည္ ။ (( ေဟ့ေကာင္….ေလွ်ာက္လုပ္မေနနဲ႔ မင္းပေထြးေတြက ဒီနားေလးတင္ ရႊတ္ကနဲ ေရာက္လာလို႔ မသာေပၚေနမယ္ ၊ လာအျမန္..။))

ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သုတ္ေျခတင္ၾကသည္။ အလာတုန္းကျမင္ခဲ့ရသည့္ ေခါင္ကတုတ္မ်ားေအာက္မွ ဗုံးသီးအမ်ိဳးေပါင္းစုံက ပိုင္ရွင္မဲ့ေနသည္သို႔ ေတြ႔ရ၏။ သံခေမာက္ဂုိေဒါင္ႀကီးကလည္း ထီးထီးႀကီးရွိေနသည္ ။ ရင္ထဲမွာ သိပ္မေကာင္း ၊ ၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာ ရုပ္ရွင္,ဗီဒီယိုမ်ားထဲကလို ထိုယမ္းတိုက္ႀကီးမ်ားကို ေဖာက္ခြဲပစ္ခ်င္လွေသာ္လည္း မင္ေတာင္မေျခာက္တတ္ေသးေသာ တပ္သား ငေထြရည္ဘ၀က ဘာမ်ားနားလည္ပါမည္နည္း။ မၾကာမီ ရန္သူ႔လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေတာ့မည္ ဟူေသာအသိျဖင့္ နာက်င္ခံခက္ေသာ ေ၀ဒနာတစ္ခုျဖစ္မိသည္မွအပ မည္သို႔မွ်မတတ္ႏိုင္ခဲ့…။

ရန္သူ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ငါးေယာက္ကိုမ်ား ခ်ိန္ပစ္ေနေရာ့သလား ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအနီး လာလာက်သည္ ။ တရႊစ္ရႊစ္အသံၾကားလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသတိေပးလွ်က္ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ၀ပ္ေနၾကရျပန္သည္ ။ပိုပိုလိုလို သတိေပးေနၾကေသာ္လည္း အားလုံးက ဗုံးသံၾကားလွ်င္သိၾကသည္ ။ လွစ္ကနဲေနေအာင္ ေမွာက္ခ်လိုက္ၿပီးသားျဖစ္သည္ ။

ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္သြားမိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕ ကုန္းျပန္႔ျပန္႔မွ ေသနတ္သံမ်ား တဒိုင္းဒိုင္း ထြက္လာသည္။
က်ည္ဆံမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခါင္းေပၚမွ တရႊိရႊိ ျဖတ္သန္းသြားသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အသံကို ေနာက္လိုက္လာေသာ ရန္သူအမွတ္ျဖင့္ လွမ္းေဆာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

အေျခအေနကို ရိပ္မိေသာ ဒုတပ္ၾကပ္ xxxxxxxx က (( ငါတို႔ လာတယ္ေဟ့)) ဟု ခပ္အုပ္အုပ္ ေအာ္လိုက္သည္ ။

(( ဘယ္သူေတြလဲ ))
ကုန္းေပၚက ျပန္ေမးသည္ ။

(( ဆရာႀကီး xxxxxxအဖြဲ႔..ေဟ့))

ကုန္းျပန္႔ေပၚမွ (( ဟာ…ေသကုန္ေတာ့မွာပဲ …)) ဟု အသံတစ္ခ်က္ ထြက္လာသည္ ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္တိုးသြားေတာ့ သုံးေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ေတြ႔သည္ ။ သူတို႔ေနာက္မွာ သုံးေယာက္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ တစ္ဆင့္ျခင္းဆုတ္ေနေၾကာင္း၊ ဆုတ္ခြာေနသူမ်ားေနာက္သို႔ ရန္သူ အလြယ္တကူလိုက္မလာႏိုင္ေစရန္ ဟန္႔တားထားေပးသည့္ ေနာက္ဆုံးတပ္စိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ကေျပာျပသည္ ။

ရန္သူႏွင့္ သူတို႔အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိေနသည္ကို သူတို႔က လုံး၀မသိခဲ့ ။ ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆုတ္ခြာေနေသာစစ္ေၾကာင္း၏ ေနာက္ဆုံး ဟန္႔တားစစ္ဆင္ေနသည့္အဖြဲ႔ႏွင့္
အထိအခိုက္မရွိ ပူးေပါင္းသြားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကံၾကမၼာတရားက ခုခ်ိန္ထိ ေဖးေဖးမမ ရွိလြန္း၍သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ငါးေယာက္ အပ်က္အေၾကြမရွိ မိမိစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ရန္သူက လူလိုက္မလာႏိုင္ေသးေသာ္လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းေနရာမ်ားဆီသို႔ ၈၂ မမ မ်ား ၊ ၆၀ မမ မ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ေနသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စခန္းဆိုေသာ္လည္း တခ်ိန္က ရန္သူ႔စခန္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူက စခန္းအေနအထား၊ လမ္းေၾကာင္းအေနအထားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ထက္ ဆယ္ဆပိုကၽြမ္းက်င္သည္။ ေနာေၾကေနသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကသာလွ်င္ စခန္းေရာက္ၿပီး တစ္ပတ္မွ်ပင္ မၾကာေသာအခ်ိန္အတြင္း အတိုက္ခံရသျဖင့္ ေျမအေျခအေနကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္မရွိေသးပဲ ဖယိုဖရဲျဖစ္ေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖိုးကံေကာင္း (၅)ေယာက္ကား အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ရလိုက္သည္မဟုတ္။ မိနစ္ပိုင္းကေလးမွ်သာ ပြတ္ကာသီကာ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္မွ သိလိုက္ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြာစစ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပူးေပါင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ပင္ေပါင္း၍ တဆင့္ျခင္းဆုတ္ခြာၾကမည္ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပါင္းမိၿပီးေနာက္ ဆယ္မိနစ္မၾကာမီ ေနာက္မွ ရန္သူ႔ေသနတ္သံမ်ား တေဗ်ာင္းေဗ်ာင္း လိုက္ပါလာေလေတာ့သည္ ။

+++++++++++++++++++++

ထိုအေျခအေနက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ဆယ္မိနစ္ ထပ္၍ေနာက္က်ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ငါးေယာက္သားမွာ မသာဘယ္ေစ်းလဲေတြ ျဖစ္ကုန္ဖို႔သာရွိေတာ့သည္ ။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ဉာဏ္ေကာင္းရုံႏွင့္မရ ၊ ကံေကာင္းဖို႔ကလည္းလိုေသးသည္။ရန္သူ႔အသံ ၾကားရာေနရာသို႔ ကြၽန္တာ္တို႔မွန္းဆပစ္ခတ္ၾကသည္ ။ ရန္သူကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ တေျဗာင္းေျဗာင္းပစ္ခတ္ရင္းတေရြ႕ေရြ႕တိုးလာေနသည္ ။

ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္အသံကို ၾကားရသည္ ။
(( ဆရာ..ဆရာ..ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူေတြ ေနာက္မွာ က်န္ေသးလား ))

ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္စိတ္မွဴး တပ္ၾကပ္ႀကီးက

(( ငါသိသေလာက္ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး ၊ ငါတို႔ ေနာက္ဆုံးပဲ ))ဟု ၾကားျဖတ္ေျပာလိုက္သည္ ။

(( ဟိုးမွာ ေတြ႔လားဆရာႀကီး .. တက္လာေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံခေမာက္မ်ိဳး ေဆာင္းထားတယ္))

(( ေတြ႔တယ္….အဲ့ဒါငေပြးဟ…ေကာင္ေလးရ.. ငါတို႔ သံခေမာက္ဂိုေဒါင္ကေန ယူေဆာင္းတာတာ ျဖစ္မွာေပါ့…)) ဆရာႀကီး xxxx က ေျပာေျပာပစ္ပစ္ တဒိုင္းဒိုင္း ပစ္ေနသည္ ။ ရန္သူက ေနရာတိုင္းတြင္ လွမ္းျမင္ေနရသည္ေတာ့မဟုတ္ ၊ အခ်ိဳ႕ ေတာပါးေသာ လမ္းေၾကာင္းေနရာမ်ားတြင္မူ လွမ္း၍ျမင္ရသည္ ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပစ္ရတာ သိပ္အားမရ ၊ ကၽြန္ေတာ္က သူျမင္ကိုယ္ျမင္ ပစ္ခ်င္ေနသူျဖစ္သည္ ။ မင္းလား..ငါလား.. ေခါင္းမငုံ႔စတမ္း ပစ္ၾကည့္ခ်င္သည္ ။

တကယ္ပစ္ေနရသည္ကမူရန္သူလိုက္လာေသာလမ္းေၾကာင္းေနရာမ်ား ရန္သူ၏ ေသနတ္သံၾကားရာေနရာ ၊ စကားသံ ၾကားရာေနရာမ်ားသို႔ မွန္းဆပစ္ခတ္ေနရသည္ ။ ေသနတ္ေတြကလည္း ဘယ္ေလာက္ တိုက္ထားတိုက္ထား မိုးတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ရပ္တံ့မႈကျဖစ္ေနေသးသည္ ။ ေျပးလႊား ေမွာက္ လူသြားရာေနာက္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လိုက္ပါရသည့္ ေသနတ္ကလည္း ရပ္တံ့မႈျဖစ္ခ်င္စရာရႊ႔ံအလူးလူးႏွင့္ ျဖစ္ေလသည္ ။

ဆုတ္လမ္းမ်ားသို႔ မွန္းဆပစ္ခတ္ေနပံုရေသာ ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးမ်ားကလည္း ခပ္ႀကဲႀကဲေလးေတာ့ လာလာကြဲေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဘးနံတပ္မ်ားႏွင့္ မိုင္တိုင္(၄၀)စခန္းတို႔မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း အေျခအေနက ေဆးမမီေသာအေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေရြ႕ေရြ႕ဆုတ္ခြာေနစဥ္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တပ္ရင္းမွဴးႀကီးက သူ႔လက္ေျဖာင့္တပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာေလသည္ ။

(( ေကာင္ေလးေတြ…ေကာင္ေလးေတြ…))ဟုတပ္ရင္းမွဴးက ေခၚသည့္အသံကို ၾကားလိုက္ရသည္ ။ ေနာက္ သူတစ္စုံတရာေျပာလိုက္ေသးသည္ ။သဲသဲကြဲကြဲ မၾကားလိုက္ ။ ဆရာႀကီး xxxx က (( အဘ….ဒီေနရာအထိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိတယ္…ေနာက္မွာ မရွိေတာ့ဘူး ခင္ဗ်….)) ဟု လွမ္းေျပာသံၾကားရသည္ ။ တပ္ရင္းမွဴးက ဆရာႀကီး xxxxx ေျပာသည္ကို မၾကားသည္လား ၊ ၾကားလွ်က္ႏွင့္ပင္ သြားသည္လားေတာ့မသိ ၊ ေရွ႕သို႔သာ ဆက္တိုးသြားေလသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္မွ ရွိသည့္လူမ်ားျပန္စု၍ တပ္ရင္းမွဴးေနာက္လိုက္ရန္ ျပင္ၾကသည္။

အခ်ိန္အားျဖင့္ ႏွစ္မိနစ္မွ်ပင္မၾကာလိုက္ဟု ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕တြင္ ၆၀မမ ဗုံးႏွစ္လုံးက ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆက္တိုက္ႀကီး လာကြဲေလသည္။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ မွန္းဆၾကည့္ေနမိသည္ ၊ထိုကြဲေသာေနရာသည္ တပ္ရင္းမွဴးေရာက္ေနႏိုင္သည့္အကြာအေ၀းဆလာက္ျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆေနမိျခင္းျဖစ္သည္ ။ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ တိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကဳံနည္းပါးေသာ္လည္း ထိုမွန္းဆေသာအခ်က္ကမူ ဒက္ထိမွန္သြားခဲ့သည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခဏအၾကာတြင္ ေသြးမ်ားျဖင့္လူးေနေသာ တပ္ရင္းမွဴးအား လက္ေျဖာင့္တပ္ၾကပ္ႀကီးက ထမ္းလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေသာေၾကာင္ျ့ဖစ္သည္ ။ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေသာအခ်ိန္တြင္ အသက္ရွိေနေသးသည္ ။ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ၿပီကိုမူ
လူၿပိန္းအေနအထားႏွင့္ပင္ သိႏိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ေလသည္။

=====================

အပုိင္း(၁၀) ေမၽွာ္

မေဟာ္ဂနီေရးသား၍ မင္းေမာ္ျပန္လည္တင္ျပသည္။

အပိုင္း (၁) ဖတ္ရန္ >>> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂) ဖတ္ရန္ >>> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၃)

အပိုင္း (၄) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္”

အပိုင္း (၅) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၅)

အပိုင္း (၆) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၆)

အပိုင္း (၇) ဖတ္ရန္ >> “ရန္စြယ္ေတြၾကား_သြားခဲ့သည္” အပိုင္း (၇)