အာေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ အယ္္လ္္ခိုင္ဒါအဖြဲ႕(AQAP)က ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေသဆုံးေၾကာင္း    အတည္ျပဳထုတ္ျပန္

အာေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ရွိ အယ္လ္ခိုင္ဒါ အဖြဲ႕(AQAP) က ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ကာဆင္အယ္လ္ – ရီမီ ေသဆုံးေၾကာင္း ေဖေဖာ္္ ဝါရီ (၂၃) ရက္္ တြင္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ဂ်ီဟတ္ အစြန္းေရာက္ကြန္ရက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ SITE Intelligence  အဖြဲ႕ က ေဖာ္ျပ သည္။

(AQAP) ၏ ဘာသာေရး တာဝန္ခံ ဟာမစ္ ဘင္ ဟာမို အယ္လ္-တာမီမီက အသံဖိုင္ထုတ္ျပန္ကာ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသံဖိုင္ တြင္ တာမီမီ သည္ ရီမီ၏ ဂ်ီဟတ္ခရီးအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ရီမီ၏ေနရာတြင္ ခါလစ္ ဘင္ အူမာ ဘာတာရီကို AQAP ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္ဟု SITE က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘာတာရီ သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း AQAP က ထုတ္ျပန္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ရီမီ၏ လက္ေထာက္ျဖစ္သလို အဖြဲ႕ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယီမင္ရွိ အေမရိကန္၏ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး စစ္ဆင္မႈအတြင္း ရီမီကို သတ္ျဖတ္္ နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္ စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္ နယ္ရွိ ေရတပ္စခန္းတစ္ခု၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ေဆာ္ဒီေလတပ္အရာရွိတစ္ဦး၏ ပစ္ခတ္္ မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္္စစ္ သည္(၃)ဦး ေသဆုံးခဲ့ျခင္း သည္ ၎တို႔ လက္္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း AQAP က ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ ထရမ့္က အထက္္ ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္္သည္္။

(AQAP) သည္ အယ္လ္ခိုင္ဒါ အဖြဲ႕၏ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံး အဖြဲ႕ခြဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆြန္နီအစြန္းေရာက္္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ AQAP သည္ ယီမင္ရွိ ေဆာ္ဒီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရ အစိုးရႏွင့္ ရွီယိုက္ဟူသီသူပုန္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ား တြင္ အင္အား ပိုမိုႀကီးမားလာ ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ တြင္ ယီမင္ ၌ အေမရိကန္္ ၏ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္္ မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ သည့္ နာဆီ အယ္လ္-ဝါေဟရွီ၏ ေနရာကို ဆက္္ခံခဲ့သူ မွာ ရီမီ ျဖစ္္ သည္္။

crd:The myanmar Time