ရန္ကုန္သုိ႕ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံသူ တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိသျဖင့္ ၄င္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူးသည့္ လူ (၂၀) ေက်ာ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ တပတ္ၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံသူ တစ္ဦးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕ရွိသျဖင့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူးသည့္ လူ (၂၀) ေက်ာ္ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။အဆိုပါ ကိုရီးယားနိုင္ငံသူမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ လာေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အေျဖအရ COVID-19 ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ေနထိုင္ခဲ့သူ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ၎ တို႔၏ မိသားစုဝင္ ၁၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး အား စုံစမ္းရွာေဖြ၍ က်န္းမာေရးအေျခအေန စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎တို႔အားလုံး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး လတ္တေလာအားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ သံသယလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕သူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား COVID-19 ေရာဂါကူး စက္ျဖစ္ပြားပုံႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး၍ ေရာဂါလကၡဏာတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္း ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ ေနအိမ္တြင္ အသြားအလာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကန႔္သတ္ျခင္း (Home Quarantine) ေနထိုင္စဥ္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာရန္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎င္းတို႔အား ေနအိမ္တြင္ သီးျခားထားရွိ၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္အညီ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူနာ ႏွင့္ ၎တို႔အသီးသီး ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ရက္မွ ၁၄ ရက္ျပည့္သည္အထိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ည ၈ နာရီအထိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ Coronavirus Diease ၂၀၁၉ (COVID-19) ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ကုသသည့္ လူနာသစ္မရွိေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံဆင္း ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသႀကီး။ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိ ရေသာ္လည္း ၄၈ နာရီဆက္လက္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံယူေနသည့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ေလးဦးရွိၿပီး ၎ တို႔၏က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့နိုင္ငံ ၂၉ နိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသျဖင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ/ သံသယလူနာႏွင့္ထိေတြ႕မႈရွိခဲ့ပါက မိမိကိုယ္ တိုင္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ သတင္းေပးပို႔ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနကႏွိုးေဆာ္သည္။

ref:Eleven Media