“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ”ဟုပါးစပ္က ေျပာေန႐ုံျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ၿငိမ္းမည္္ မဟုတ္ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စိတ္္ထဲ က အမွန္ တကယ္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုခ်င္ဘဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ” ဟု ေျပာေန ႐ုံျဖင့္ ျပည္တြင္း စစ္္မီး ၿငိမ္းမည္္ မဟုတ္ဘူး ဟု နိုင္ငံေတာ္္ ၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က ေျပာသည္္။ကရင္ျပည္နယ္္ ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္္ က ျပဳလုပ္္ ေသာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ အဖြင့္္ မိန႔္ခြန္း ေျပာစဥ္္ နိုင္ငံေတာ္္၏ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ မွ အထက္္ပါ အတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္္္ သည္္ ။

“ စိတ္္ ထဲက တကယ္္ ၿငိမ္းခ်မ္း‌ေရး မလိုခ်င္္ ဘဲနဲ႔ ပါးစပ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ စိတ္္ထဲ က ေတာ့ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ေတြ နဲ႔ လုပ္မယ္္ ဆိုလို ႔ရွိရင္ ကၽြန္မ တို႔ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္္ ဟာ ၾကာလာ လိမ့္္မယ္္ ။ ၾကာ လည္း ၾကာခဲ့ပါၿပီ”ဟု ၎ က ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္ ၏ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑သည္ အဓိကက်သည့္ ေနရာတြင္ ပါဝင္ေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္လည္း ၎က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ က “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မ ထပ္တလဲလဲ ေျပာပါတယ္။ စိတ္အတြင္းက စရမယ့္ကိစၥပါ။ စိတ္ထဲက တကယ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္မွ ကၽြန္မတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရနိုင္မွာပါ”ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္္ငံ သည္ လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္အခါတည္းက ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား လုံးလုံးၿငိမ္းသည္ဆိုေသာအခ်ိန္ မရွိခဲ့ သည္မွာ ၇၃ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္္ ။

အဆိုပါ (၇၃) ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျဖစ္သလို႐ုန္းကန္ ရွင္သန္ ေနၾကရသည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေပးၾကရန္ အတိုင္ပင္ခံက ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းက လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ျပည္နယ္မ်ား သို႔ အာဏာ ခြဲေဝမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း ဟု နိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သုံးသပ္သည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာလို႔ေျပာရင္ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ၊ အာဏာ ခြဲေဝေရး ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္္ ။ အဲ့ဒီ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ထင္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔ကို သြားေရာက္ၿပီး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳ လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ လွိုင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ လူထု ေတြ႕ဆုံ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

crd:mizzima news