႐ုတ္ရင္း ၾကမ္းတမ္း သည့္ အမူအရာမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေမတၱာရပ္ခံ

႐ုတ္ရင္း ၾကမ္းတမ္း သည့္္ အမူအရာမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္္ (၁)ဦးကို ျပည္ေထာင္္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ကေမတၱာ ရပ္္ခံသည္္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးမူၾကမ္း မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမည့္္ အစီအစဥ္ မစတင္မီ ယင္း သို႔ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္္ က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ မစတင္မီ တပ္မေတာ္္ သားကိုယ္ စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္စန္းခ်စ္က ၎တင္သြင္းေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းပါ အေၾကာင္း အရာအခ်က္အလက္မ်ား ကို ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာစိစစ္ခဲ့ သည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းတင္ျပခ်က္အၿပီးတြင္ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူၾကမ္းမ်ား အေပၚ ဥပေဒေရးထုံးပိုင္းမွ လြဲ၍ တစ္လုံးတစ္ပါဒမၽွ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိဟု ရွင္းလင္းသည္။

ယင္းရွင္းလင္းခ်က္အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ ကြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ သို႔ေသာ္ မိုက္ျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ ၍ အဆိုပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကားသ ည့္ စကားလုံးမ်ားကို ကြဲျပားစြာ မၾကားရေပ ။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကမ္းတမ္း႐ုန႔္ရင္းတဲ့ အမူအရာေတြ မသုံးပါနဲ႔ ” ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ က ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္္ သည္္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးသိမ္းဆြ က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးမႈ မွာ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အစျပဳကာ ကန႔္ကြက္ ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဦးသိမ္းေဆြ၏ တင္ျပခ်က္ မၿပီးဆုံးမီ နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က “ရပါၿပီ။ ရပါၿပီ။ ဒီကိစၥမေျပာေတာ့ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကေန ရွင္းျပပါမယ္ ” ဟု ေျပာၾကား သည္။

နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က “နာယကအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္ ။ စီမံခန႔္ခြဲေရး နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္၍ ရသလို ဥပေဒအ ရ အေရးယူနိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ နာယကအေနနဲ႔ အားလုံး ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အားလုံးခ်စ္ ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မိမိအေနနဲ႔ အတတ္နိုင္ ဆုံး စိတ္ရွည္ သည္းညည္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစလိုပါတယ္္ ” ဟု ေျပာသည္။

ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနသည္။

crd:7day news