“ရခိုင္မွ မြတ္စလင္မ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICJ တြင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံ ေမာ္လ္ဒိုက္က တရားစြဲမည္”ဟု ဆို

ေဂ်ာ့ဂ်္ကလူနီ၏ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ၊ လက္ဘႏြန္ႏြယ္ဖြား မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေန “အမယ္ကလူနီ”ကို ငွားရမ္းထား

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္လူနည္းစုဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)တြင္ တရားစြဲေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ေမာ္လ္ဒိုက္အစိုးရကိုယ္စားလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ဝတ္လံုေတာ္ရေရွ ့ေန “အမယ္ ကလူနီ “ကို ငွားရမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေမာ္လ္ဒိုက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပမွုအရသိရသည္။

လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေနတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ “အမယ္ကလူနီ “မွာ နာမည္ေက်ာ္သရုပ္ေဆာင္ ေဂ်ာ့ဂ်္ ကလူနီ၏ဇနီးသည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ ငံတကာဥပေဒမ်ားကို က်ြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္ဟု သတ္ မွတ္ထားျခင္းခံရသည့္”အမယ္ကလူနီ”မွာ ျပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ကမွ ၄၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ ေဘရြတ္ျမိဳ ့တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ျပီး ေဂ်ာ့ဂ်္ကလူနီႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ကာ သားသမီး ၂ ဦးရွိသည္။ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ျဗိတိန္ ၂ ႏိုင္ ငံ၊ ပူးတြဲႏိုင္ငံသားခံယူထားသည့္ “အမယ္ကလူနီ ” မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း မြတ္ဆလင္တစ္ဦးျဖစ္ေနဆဲဟု ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ေမာ္လ္ဒိုက္မွာေတာင္အာရွရွိေသးငယ္သည့္က်ြန္းႏိုင္ ငံေလးျဖစ္ျပီး ၁၉၆၅ ဇူလိုင္ ၂၆ တြင္ ျဗိတိန္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္ ၇ တြင္ စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေမာ္လ္ဒိုက္မွာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၁၁၅ စတုရန္းမိုင္သာရွိျပီး ၂၀၁၈ သန္း ေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၃၉၂,၄၇၃ ဦးသာ ရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။

သို ့ေသာ္ ႏိုင္ငံရွိလူအမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကသကဲ့သို ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုလည္း ဥပေဒအျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူနည္းစုမြတ္ စလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ခဲ့
သည္ဟုဆိုကာ ICJ တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ ဂမ္ဘီယာႏွင့္လည္း တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေမာ္လ္ဒိုက္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အမယ္ကလူနီ “မွာ ဝီကီလိစ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္းအပါအဝင္ ယူကရိန္းသမၼတေဟာင္း ယူလီယာတီမိုရွန္ကို၊ အီဂ်စ္-ကေနဒါႏြယ္ဖြားဂ်ာနယ္ လစ္ မိုဟာမက္ဖက္ရွ္မီတို ့အတြက္သာမက ေမာ္လ္ ဒိုက္သမၼတေဟာင္း”မိုဟာမက္နာရွီး”အတြက္လည္း ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

“မိုဟာမက္နာရွီး” မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရဖူးျပီး “အမယ္ကလူနီ “၏ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မွုမ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္”မိုဟာမက္နာရွီး”၏ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရမႈ တရားမဝင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢမွဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ရဖူးသည္။ နာရွီးမွာ လက္ ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

ref:The Ladies News