တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို အႀကိမ္္(၅၀)ေျမာက္ေျဖမည္ (၇၄)ႏွစ္္ အရြယ္အဘိုး

ေမာ္လၿမိဳင္ ကၽြန္းၿမိဳ႕မွ အဘိုး ဦးသိန္းညြန႔္္ (၇၄)ႏွစ္္ သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္္ စာေမးပြဲကို အက–၃၁၀၅ ျဖင့္ အလက ေတာရေက်ာင္း စာစစ္္ဌာနတြင္ ေျဖဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသိန္းညြန႔္ သည္ ၎အတြက္ အႀကိမ္ ၅၀ ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ယခု ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္၌ အတြဲ(၂) ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္းႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္တို႔ကို ေျဖဆို နိုင္ရန္ ေလ့လာဖတ္ရႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္္ က တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ မေအာင္မခ်င္း စိတ္ဓာတ္ မက်ပါဘူး။ ဇြဲ၊ လုံ႔လမေလၽွာ့ဘဲ ဆက္ လက္ႀကိဳးစား ေျဖဆိုသြားမွာပါ။ တစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ကၽြန္ ေတာ္က သခၤ်ာအားနည္းပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ သခၤ်ာေအာင္မွတ္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ ေအာင္ မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ လူငယ္ ေတြကို ေျပာခ်င္တာက ဘာကိုမွ စိတ္ ဓာတ္က်စရာမလိုပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ့္ ကို စံနမူနာယူၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ေရး ေအာင္စိတ္ဓာတ္ေမြးၿပီး ႀကိဳးစားၾကပါ”ဟု အဘိုးဦးသိန္းညြန႔္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းညြန႔္ (၇၄)ႏွစ္္ သည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဆိုလၽွင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ မူလတန္းဆင့္ ကို (၁၄) လမ္း မူလတန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းဆင့္ကို အလက ေညာင္တုန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းဆင့္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ အထက(၁)၌ လည္းေကာင္း ပညာသင္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အဘိုးတြင္ ဇနီးေဒၚစိန္(ကြယ္လြန္)ႏွင့္ သား သမီး ငါးဦးထြန္းကားခဲ့ၿပီး ယခင္္ က ေရ ထမ္း အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ကာ ယခု ေရထမ္း အလုပ္မွ အနား ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး အဘိုး သည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ သူတစ္္ဦး လည္း ျဖစ္ သည္္ ။

crd:The myanmar Time

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *