ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္္ေတာၿမိဳ႕နယ္္တြင္ အရက္္ပ်ံႏွင့္္ အုန္းရည္္ ေရာေသာက္္ မိရာမွ အဆိပ္္သင့္္ကာ လူ(၃)ဦး  ေသဆုံးၿပီး(၂)ဦး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရ

ရခိုင္ျပည္္နယ္္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ က ပိုင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္္ အရက္္ပ်ံႏွင့္အုန္းရည္္ ေရာေသာက္္ မိရာမွ အဆိပ္္သင့္္ ကာ လူ(၃)ဦးေသဆုံး မႈ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၇) ရက္္ က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္းႏွ င့္(၂)ဦးမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူ ေနရေၾကာင္း သိရသည္္။

အရက္ပ်ံႏွင့္္ အုန္းရည္္ ေရာေသာက္္ မိရာမွ ေသဆုံးသူ မ်ားမွာ ေမာင္ေက်ာ္လွ (၂၅ ႏွစ္)၊ ေက်ာ္ယဥ္ (၃၀ ႏွစ္္)၊ ဦးေမာင္ေစာဦး (၅၀ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတူေသာက္ ၾကသည့္္ အျခား(၂)ဦးမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရ ဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္္။

“ ရြာမွာ အရက္ေသာက္ ခြင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ကို ရြာဂါမပညတ္အရ ပိတ္ပင္ထားတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္မွ အရက္မေသာက္ရဘူး၊ မေရာင္းဘူး ။ အဲဒါ ကို သူတို႔ငါးေယာက္က အုန္းရည္နဲ႔ အရက္ပ်ံကို ေရာေသာက္တယ္။ ရြာသားေတြ မသိေအာင္ခိုးၿပီး ေသာက္ၾက တာေပါ့။ အဲဒီမွာ အဆိပ္တက္ၿပီးေသတာပဲ။ မနက္ပိုင္းမွာ ေသာက္တာ ညေနပိုင္းက်ေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္လာေတာ့ မင္းျပားျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံကို ပို႔တယ္္ ။ အဲဒီမွာေသတာပဲ။ ေနာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္ လို႔သိရတယ္ ’’ ဟု ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္္ စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္စီစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္္ ။

crd:Eleven media