“စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ားနဲ႔ (YBS) ယခင္ (မထသ) အတိုင္းျဖစ္ေတာ့မလား”

“ဘယ္စနစ္နဲ႔ ေျပးဆြဲေနတာလဲ (YBS)”

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီး မ.ထ.သ မွ YBSစနစ္ကို အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလ်င္ သုံးႏွစ္ကိုပင္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ သုံးႏွစ္ ေက်ာ္ဆိုသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကိုျဖတ္သန္းလာၿပီးခ်ိန္တြင္ မ.ထ.သ မွ YBSစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ မည္သည့္ အရာ မ်ားေကာင္းမြန္လာၿပီး မည္သည့္ အရာမ်ားက ယခင္အတိုင္းပင္ရွိေသးသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္ဟုထင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ YBSစနစ္သည္ မည္သည့္ စနစ္ကို အေျခခံၿပီးေျပးဆြဲေနသည္ကို ေန႔စဥ္ဘတ္စ္ကားစီးနင္းေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ေျပာတင္ျပလိုပါသည္။ယခင္မထသေခတ္က အထူးကားႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးကားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိခဲ့ၿပီး အထူးကားမ်ားကို ႏွစ္ရာက်ပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ႐ိုး႐ိုးကားမ်ားကို တစ္ရာက်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ထိုအထူးကားမ်ားသည္ အဲကြန္းတပ္သည္ဟုသာ စာကပ္ထားေသာ္လည္း ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာကားမ်ားမွာ အဲကြန္းမပါရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မ.ထ.သကို ေန႔စဥ္စီးနင္းအသုံးျပဳေနရသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားသည္ YBSအေျပာင္းအလဲ ကို ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆိုခဲ့သည္ကို စတင္ေျပာင္းလဲစဥ္က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည္။YBSစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ယာဥ္အကူမ်ားမရွိေစလိုေသာေၾကာင့္ ေငြထည့္ သည့္ ပုံးမ်ားကို YBSယာဥ္မ်ားတြင္ တစ္ေျပးညီ တပ္ဆင္ခိုင္းခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေမးစရာရွိသည္က YBSယာဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ားေျပာသကဲ့သို႔ ယာဥ္အကူမ်ားအမွန္တကယ္ပေပ်ာက္ၿပီလားဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေျမနီကုန္းမွ တာေမြ သုဝဏၰသို႔ေျပးဆြဲေနေသာ မီနီဘတ္စ္ေလးမ်ား၊လႈိင္သာယာ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးသို႔ေျပးဆြဲေနေသာ မီနီဘတ္ေလးမ်ား ၇၇ကဲ့သို႔ မီနီဘတ္ေလးမ်ား၊၁၀ကားကဲ့သို႔ မီနီဘတ္စ္ေလးမ်ားစသျဖင့္ မီနီဘတ္စ္အမ်ားစုျဖင့္ ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ YBSစတင္ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲစဥ္ကစၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ယာဥ္အကူ မ်ားျဖင့္ေျပးဆြဲေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

အဓိကေျပာလိုသည္မွာ ယာဥ္အကူရွိျခင္းမရွိျခင္းကိုေထာက္ျပေျပာဆိုလိုရင္းမဟုတ္ဘဲ မတည္ႏိုင္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သိုကိုသာေျပာလိုခ်င္းျဖစ္သည္။ထိုထက္ပို၍ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ယာဥ္အကူပါရွိသည္ဆိုပါက ေငြအေႂကြျပသနာကို ယာဥ္အကူကေျဖရွင္းေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ဆင္းမည့္မွတ္တိုင္မသိလ်င္လည္း ယာဥ္အကူကို အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါေသးသည္။

ထိုသို႔ေျပာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္အကူရွိသည္ကိုေထာက္ခံျခင္းမဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဂၢလိကယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းျဖစ္သည့္ ကိုတ႐ုတ္ေလးဦးေဆာင္ေသာ Power11ယာဥ္လိုင္းသည္ပင္ ယာဥ္အကူမပါရွိဘဲ မည္သည့္ မွတ္တိုင္ကိုေရာက္ရွိၿပီးလာမည့္ မွတ္တိုင္မွာ မည္သည့္ မွတ္တိုင္ဟု အလိုေလွ်ာက္ ေၾကျငာေပးသည့္ စနစ္ကို အသုံးျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာYUPTႏွင့္ YUPBကုမၸဏီက ယာဥ္မ်ားတြင္လည္း ထိုစနစ္ထည့္ သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ယာဥ္စီးနင္းသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသည္ဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။

အဓိကေျပာခ်င္သည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ကိုတ႐ုတ္ေလးကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ပင္ ယာဥ္အကူမပါဘဲ ဘတ္စ္မွတ္တိုင္မ်ားကို အလိုေလွ်ာက္ေၾကျငာေပးသည့္ စနစ္ထည့္ သြင္းႏိုင္လ်င္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားက မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မထည့္သြင္းႏိုင္ရသည္။အဓိက စည္းကမ္းဥပေဒမရွိေသာေၾကာင့္ ထည့္ခ်င္သူကထည့္ ၿပီးမထည့္လ်င္လည္း ရသည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္ေနၿပီး တူညီသည့္ သတ္မွတ္စံမရွိေၾကာင္းကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္္ တူညီသည့္ စံမရွိေၾကာင္းမည္သို႔ေျပာႏိုင္သနည္းအထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း မ.ထ.သေခတ္က ႐ိုး႐ိုးႏွင့္ အထူးယာဥ္လိုင္းဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးေျပးဆြဲရာ တစ္ရာက်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္ရာက်ပ္ဟူ၍ ထူး၍ခြဲျခားရန္မလိုအပ္ေပ။

ယခု YBSေခတ္တြင္မူ ယာဥ္စီးခကို မည္သို႔သတ္မွတ္သနည္း။လူထုမိတ္ေဆြကဲ့သို႔ယာဥ္လိုင္းသည္ ယာဥ္ေပၚသို႔တက္သည္ႏွင့္ ေငြထည့္ သည့္ပုံးတြင္ ယာဥ္စီးခ ၃၀၀က်ပ္ဟုေရးထားၿပီး YUPT.YUPBကုမၸဏီမ်ားက ႏွစ္ရာက်ပ္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ဆူးေလမွ ေလဆိပ္သို႔ေျပးဆြဲေသာယာဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ကားမ်ားသည္ ယာဥ္စီးခ ၅၀၀က်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ လမ္းခရီးတူသြားသည့္ မိုင္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ၂၀၀က်ပ္ေပးရသည့္ ယာဥ္ရွိသကဲ့သို႔ ၃၀၀က်ပ္ေပးရသည့္သေဘာမ်ားလည္းရွိေနျပန္သည္။

ထိုအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကတ္စနစ္အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပထားေသာ္လည္း ကတ္စနစ္မရွိခ်ိန္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက အ႐ူးသဖြယ္ ယာဥ္လိုင္းတစ္ခုကို တစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားျခင္းေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရျပန္သည္။ထိုကဲ့သို႔ ယာဥ္စီးခကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး ကိုတ႐ုတ္ေလးဦးေဆာင္သည့္ Power11ယာဥ္လိုင္းမွ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာစီးနင္းႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေျပးဆြဲေပးသည့္ ခရီးသည္ အပိုမတင္ဘဲ ထိုင္ခုံျပည္သာတင္ၿပီး ခရီးသည္ စိတ္ေက်နပ္မႈအေပၚမူတည္ကာ စိတ္ႀကိဳက္ေငြေပးထည့္ေစသည့္ယာဥ္လိုင္းမ်ိဳးကိုမူ YBS၏မူဝါဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ေျပးဆြဲခြင့္ပတ္ပင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ စီးနင္းခြင့္ လည္းဆုံးရႈံးရၿပီး မည္သည့္ မူျဖင့္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္လည္း တိတိက်က်မရွိဘဲ ႏွင့္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ထင္ရွားေနေလသည္။

‘ အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီေတြရႈံးေနသည္’

အစိုးရဦးေဆာင္ကာဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ YUPTႏွင့္ YUPBကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရွယ္ယာထည့္ ဝင္ထားသူမ်ားက သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလသိုကေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္တစ္စုံတစ္ရာမရရွိေသးသျဖင့္ ထည့္ ဝင္ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားျပန္လည္ထုတ္ယူလိုေၾကာင္းရွယ္ယာရွင္မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ အစိုးရထံေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

ထိုရွယ္ယာရွင္မ်ားက အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို လစာ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ေပးကာခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္သည့္ သူမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေန႔က အဆိုပါယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၀နီးပါးေျပးဆြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လမ္းမေပၚတြင္ရပ္နားထားရသည္ဟုဆိုသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ကုမၸဏီရႈံးျခင္းျမတ္ျခင္းသည္ စီးနင္းသည့္ ျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ဟု ထင္ျမင္စရာရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေျပာႏိုင္သနည္းဟုဆိုလ်င္ အစိုးရကုမၸဏီက ယာဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ျခင္းေၾကာင့္ရပ္ထားရသည္ျဖစ္ေစ တာဝန္ေက်စပါးစိုက္သည့္ သေဘာျဖင့္ေျပးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါယာဥ္လိုင္းကို အားထားၿပီး စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ယာဥ္အစီးေရနည္းပါးၿပီး လိုရာခရီးသို႔ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိျခင္းမ်ား ၾကပ္တည္းစြာစီးနင္းရမႈမ်ားေန႔စဥ္ႀကဳံေတြ႕လာေနရေတာ့သည္။

မၾကာေသးမီရက္ကပိုင္းက ေတာင္ဥကၠလာမွ အင္းစိန္သို႔ ည၇နာရီခန္႔ျပန္ရန္ YUPB၏၈၈ယာဥ္လိုင္းကို မာလာေကြ႕မွတ္တိုင္မွ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ၈၈တစ္စီးအရွိန္ႏွင့္္ ေမာင္းဝင္လာၿပီးမွတ္တိုင္တြင္ စီးနင္းမည့္သူမ်ားက လက္ျပတားေသာ္လည္း ရပ္နားမေပးခဲ့ေပ။ယာဥ္ေမာင္းသည္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ကိုေမ့ေနၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ ေမာင္းေနသည့္ သေဘာထား၍လားလည္းမသိေပ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ထိုင္ခံပင္မျပည့္ေသာ္လည္း မွတ္တိုင္တြင္ရပ္၍မေပးခဲ့ေပ။

ထို ၈၈ယာဥ္တစ္စီးထြက္ခြာသြားၿပီးမၾကာမီ ေနာက္ထပ္တစ္စီးထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး မွတ္တိုင္တြင္ ရပ္နားေပးခဲ့ၿပီး ၈၈ယာဥ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ေက်နပ္မႈမရွိလ်င္ တိုင္တန္းႏိုင္သည္ဆိုသည့္ဖုန္းနံပတ္ ​​ေလးလုံးတိတိကို ေခၚယူၾကည့္ ေသာ္လည္း အားလုံးစက္ပိတ္ထားသည္ဟုသာျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ားေျပာသကဲ့သို႔ အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီကလူမ်ားသည္ လုပ္ငန္သေဘာကို စိတ္ဝင္စားကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမဟုတ္ႏိုင္ဟု ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္သည္။ပုဂၢလိကယာဥ္လိုင္းျဖစ္သည့္ ကိုတ႐ုတ္ေလးယာဥ္လိုင္းတြင္ အခ်ိန္မေ႐ြးဖုန္းဆက္လ်င္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးၿပီး ေျပးဆြဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမေျပးလ်င္ တကၠစီခေတာင္းယူပါဟုပင္ အတိအလင္းေရးထားသည္က ဝန္ေဆာင္မႈကြာျခင္းကိုေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ အျမတ္မရရွိဘဲ ေျပးဆြဲေနမည္ဆိုပါက ေနာင္တြင္ ယာဥ္အသစ္မ်ားမဝယ္ႏိုင္ပါက မ.ထ.သ ေခတ္ကကဲ့သို႔ ကားစုတ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ျပည္လည္စီးနင္းရမည့္ သေဘာကို ႀကိဳတင္ေထာက္ျပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဘယ္အေျခအေနကအဆိုးဆုံးလဲ
မ.ထ.သမွ YBSစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ယာဥ္အသစ္မ်ားကို အဲကြန္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စီးနင္းလာရသျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ထိုအေျခအေနမွမ.ထ.သေခတ္ကဲ့သို႔ ေနာက္ျပန္မသြားရန္ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း YBSစနစ္ေျပးဆြဲမႈအခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် တိုးတက္မႈထက္ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားကိုပိုမိုေတြ႕ေနရသည္ကလည္း မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။

‘ ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBS မျဖစ္ေစလို ‘

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ေျပာသကဲ့သို႔ ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBSမျဖစ္ေစရန္ အႀကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္။YBSစတင္ေျပးဆြဲစဥ္က ယာဥ္စီးေရမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ဆိုဒ္ကားမ်ားေျပးဆြဲသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ယခုအခါ အဆိုး႐ြားဆုံးအျဖစ္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္မ်ားပင္လ်င္ ေအာက္ဆိုဒ္ကားမ်ား ေပၚေပၚတင္တင္ေျပးဆြဲေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ နံနက္၈နာရီခန္႔အခ်ိန္ကားေစာင့္ေနရာ မည္သည့္ YBSတံဆိပ္မွ်တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ဟြန္ဒိုင္းယာဥ္ႀကီိးတစ္စီးသည္ ေမွာ္ဘီိႏွင့္ဆူးေလဟုေအာ္ကာ ေျပးဆြဲေနေလသည္။ယာဥ္၏႐ုပ္ထြက္က စစ္ေဘးဒဏ္ခံထားရသည့္္ အလားျဖစ္ေနေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္လ်င္ ၃၀၀က်ပ္ဟုေအာ္ကာ ခရီးသည္မ်ားကိုစပါယ္ယာကေခၚေနေလသည္။နံနက္႐ုံးသြားခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားက မည္မွ်ပင္စုတ္ေနသည့္ ကားျဖစ္ပါေစ ဥပေဒျပင္ပကေျပးဆြဲသည့္ ကားျဖစ္ပါေစ ႐ုံးအမီေရာက္ရန္ ထိုကားကိုလည္းစီးနင္ေနၾကသည္မွာ ထိုင္ခုံျပည့္သည့္အျပင္ တြယ္စီးေနသူမ်ားကိုပါေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

YBSယာဥ္မ်ား အမ်ားျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ေၾကာင္းက ထိုအခ်က္မ်ားကိုေထာက္ရႈ႕လ်င္သိႏိုင္ၿပီး ထို႔ထက္ဆိုး႐ြားသည္က ညေနသုံးနာရီခန္႔အခ်ိန္ပင္ရွိေသးေသာ္လည္း မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းတြင္ ေအာက္ဆိုဒ္ယာဥ္အမ်ားအျပားက ခရီးသည္မ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ေခၚယူေနၾကသည္။ေအာက္ဆိုဒ္ကားအမ်ားစုသည္ အနည္းဆုံးငါးရာက်ပ္မွ တစ္ေထာင္က်ပ္ထိ ေပးရၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းပါးသည့္ ျပည္သူအမ်ားစုက ထိုယာဥ္မ်ားကို စီးနင္းေနရသည္။

ေအာက္ဆိုဒ္ကားအမ်ားစုသည္ YBSကားမ်ားထက္ ရမ္းရမ္းကားကားေမာင္းကာ ခရီးသည္လုေလ့ရွိသျဖင့္ ထိုကားမ်ားကိုစီးရသည္က အမ်ားျပည္သူအတြက္ အႏၲရယ္ႀကီးလွသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရက သူမႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းကို ထိုေအာက္ဆိုဒ္ကားမ်ားက ျဖည့္စီးေျပးဆြဲေပးေနသည့္ သေဘာပိုက္ကာ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေနသည့္သေဘာေဆာင္ေနေလသည္။

မ.ထထ.သမွYBSသို႔ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ယာဥ္အမ်ားစု ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္မွာမွန္ေသာ္လည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မေျပာင္းလဲလ်င္ အႏွစ္သာရမေျပာင္းလဲလ်င္ မ.ထ.သအတိုင္းသာျဖစ္မည္ဟုသာဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။

ေဇာ္ထြန္း
ref:TheFifthWaveNews