ရခိုင္ပါတီ အမတ္ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္္ အခ်ိဳ႕အား ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အမတ္တို႔ ေတာင္းဆို

သည္ကေန႔ ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းေတြ နဲ႔ပတ္္သက္ၿပီး ရခိုင္္ အမ်ိဳးသားပါတီ မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္္ အခ်ိဳ႕အေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္္စားလွယ္္ နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အမတ္တို႔က ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္္ နာယက ထံ တင္ျပေတာင္္း ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္္ ။

တပ္မေတာ္္ သား ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းက ရခိုင္္ အမတ္ ေဒၚခင္ေစာေဝရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး မွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မေထာက္ခံရင္၊ မျပင္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုမွ ျပင္လို႔မရဘူး ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ နာယကထံ တင္ျပပါတယ္။

ဒုတိယ ဗိုလ္မႉး ႀကီး မ်ိဳးထက္ဝင္းက”ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က ျပင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ ျပင္ခ်င္ မွျပင္လို႔ရတာျ ဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက နားလည္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစကားရပ္ဟာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အေပၚမွာအထင္အျမင္လြဲမွားေစၿပီး တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကိုထိခိုက္ေစတာျဖစ္ေစတဲ့ အတြက္ ဒီစာသား ကို ပယ္ဖ်ယ္ေပးပါရန္တင္ျပအပ္ပါတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဒၚခင္ေစာေဝရဲ့ ေဆြးေႏြးမႈထဲမွာ “၄င္းတို႔ပါတီအေနနဲ႔ အခ်က္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းတဲ့အထဲမွာ ၁၁၄ ခ်က္သာ ပါဝင္တယ္။ပါလာတဲ့ ၁၁၄ ခ်က္ကလည္း NLD ပါတီက တင္သြင္းထားတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္တယ္။အဲဒီအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြကို အေလးမထားတာလား၊ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါရဲ့လား” ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ နာယကထံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

နာယက အေနနဲ႔ကေတာ့ တင္ျပခ်က္ေတြအေပၚ လုံးေကာက္ျပန္ေဖာ္ၿပီး စိစစ္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈဟာ ၅ ရက္အထိ ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး သည္ရက္ေတြအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ ကန္႔ကြက္ခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရက ၁၇ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ျပန္လည္စိစစ္ကာ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကေန ပယ္ဖ်က္ခံရတဲ့ ဦးေရကေတာ့ ၁၂ ဦးအထိ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

crd:kumudra