တပ္မေတာ္အတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ရွိေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚမႈမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္္ အတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ေစာင့္ၾကည့္္ လူနာရွိေနေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚေနမႈ မဟုတ္ မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ တပ္မေတာ္္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား (Mask) တပ္္ ထားျခင္းမွာ က်န္းမာေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္း က မတ္္ (၄) ရက္တြင္ေျပာၾကား သည္။

တပ္မေ တာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား တြင္ ပါဝင္မည့္္တပ္္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အနက္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္္ ပတ္္သက္္၍ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ရွိေနသျဖင့္ စစ္ေရးျပအခမ္း အနားကို ဆိုင္းငံ့ လိုက္ျခင္းျဖစ္္သည္္ ဟု သတင္းအခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚ လ်က္ ရွိ္မႈအေပၚ ေမးျမန္းရာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မဆိုင္ပါဘူး ဗ်ာ။ စစ္ေရးၿပ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဝင္ခင္ကတည္းကတိုင္ စစ္ေရးျပမွာေခၚမယ့္ စစ္သည္ေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ တာက စစ္ေရးျပမွာေခၚမယ့္ စစ္သည္ေတြအားလုံးကို ေနျပည္ေတာ္မေခၚခင္ကတည္းကတိုင္ သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆး႐ုံေတြမွာ စစ္ေဆး မႈေတြလုပ္ရပါတယ္။ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ၿပီးမွ သူတို႔ဆီကေန ဝူဟန္မေျပာနဲ႔ ဝူဟန္ေတာင္မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာမန္ေရာဂါေပါ့၊ စစ္ေရးျပဆိုတာလည္း သူက စစ္ေဆးျပလုပ္တယ္ဆိုတာလည္း သက္ေတာင့္သက္သာ ေနရတာမွမဟုတ္တာ။

စစ္ေရးျပလုပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ့ အခ်ိန္ဇယားအရ မနက္ ၅ နာရီ ကေန ထၿပီးေတာ့ ေနကုန္နီးလုပ္ရတဲ့ဟာပါ။ သူ႔ရဲ့ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မႈ ျပည့္စုံရင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီကတည္းကတိုင္ မေခၚဘူး။ ဒီေရာက္ေတာ့လည္း ထပ္ၿပီးစစ္တယ္။ ၿပီးရင္ ေန႔စဥ္္နီး ပါးလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကစစ္ပါတယ္။ အဲတာနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး”ဟု ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္အတိုင္း WHO ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္္ မ်ားေၾကာင့္သာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အ တူ မတ္ ၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Mask တပ္္ ၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တပ္မေတာ္္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ Mask တပ္ျခင္းသည္ ယခင္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း အဆိုပါဗိုင္းရပ္္စ္္ စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ကပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သထိထားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ”ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးက တပ္ထဲမွာ ေနတဲ့လူေတြ မွန္သမၽွ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ေန၊ ကိုယ့္ Private ေပါ့၊ အိမ္ေတြ ဘာေတြေတာ့ ရွိေကာင္း ရွိမယ္။သို႔ေသာ္ တပ္ဝန္းထဲမွာပဲ ေနရတာကို။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူစု လူေဝးနဲ႔ေနရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုေတာ့ အဲတာကိုေတာ့ဂ႐ုစိုက္တယ္။ အရင္ကတည္းကတိုင္

ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ အဓိကကေတာ့ WHO ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ေတြ အတိုင္း ကာကြယ္ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္စည္းကမ္းေတြ ဒါေတြကို အဆက္မျပတ္ ညႊန္ၾကားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္မလို္ ႔လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ တပ္မေတာ္္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္္စား လွယ္မ်ား Mask တပ္၍ အစည္းအေဝးတက္ျခင္းသည္ COVID 19 ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္္ မႈအျဖစ္ တပ္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

”အဓိကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက COVID 19 ေပါ့၊ ဒီဟာကို ကူးစက္ျမန္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္္ မွတ္ေၾကညာ ၿပီး တဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကတပ္မေတာ္္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ က်န္မားေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ ေကာင္းတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ လိုအပ္တဲ့

က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကာကြယ္မႈအေနနဲ႔တပ္ဆင္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

COVIE 19 ႏွင့္ပတ္ သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယင္းေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည့္ အမိန႔္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ လူစုလူေဝးမ်ား ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္လုပ္ရန္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ” ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ဟိုေနရာေတြ႕၊ ဒီေနရာေတြ႕ ျဖစ္လာၾကတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လူအမ်ားႀကီး ခန္းမထဲမွာရွိေနတာျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားေတြက အကုန္လုံး Mask ေတြ တပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ဟာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူစုလူေဝးနဲ႔ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမွာစိုးလို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ တပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

Mask တပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္တိုင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အခမ္းအ နားမ်ားတြင္လည္းဝန္ႀကီးဌာနမွလူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာလူပုဂၢိဳလ္တပ္ေနၾကျခင္းမ်ားလည္းရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Mask တပ္ျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ ညႊန္ၾကား

ခ်က္မ်ားမရွိ ဘဲ က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္၍ကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္္။

crd:Eleven media