ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အရက္၊ ဘီယာမ်ား ေရာင္းခ်ပါက အထူးတရား႐ုံးသို႔ ခ်က္ခ်င္းတင္ပို႔ အေရးယူမည္

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ မဟာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္္ ကာလအတြင္း လူစည္္ ကားရာ က်ဳံးပတ္လည္္ လမ္း မ်ားေပၚႏွင့္ လမ္း လယ္္ ကၽြန္းမ်ားေပၚ သို႔ က်ဴးေက်ာ္ေရာင္းခ် သည့္ ေဈးသည္္ မ်ားႏွင့္ တားျမစ္္ ထားသည့္္ အရက္္ ဘီယာမ်ားကို လွည့္္လည္္ ေရာင္းခ်သူ မ်ားအား ဖမ္းဆီး ကာ စည္္ပင္္ အထူး တရား႐ုံးသို႔ ခ်က္္ခ်င္း တရားစြဲ တင္္ ပို႔၍ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရသည္္ ။ သၾကၤန္္ ကာလအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေဈးသည္္ မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္္ဆို႔ မႈမျဖစ္ပြားေစေရးအ တြက္ ရည္ရြယ္္ ကာ ေဈးေရာင္း ခ်ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားမည့္ လမ္းေနရာမ်ားကို ပြဲေတာ္မတိုင္ခင္ တရားဝင္္ ထုတ္ျပန္ အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ က်ဳံးပတ္လည္ လမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေနသည့္ လမ္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“အဲဒီ ကန္္႔သတ္္ ထားတဲ့ လမ္းေတြရဲ့ ပ လက္ေဖာင္း၊ လမ္းလယ္ကၽြန္း၊ ေရေျမာင္းနဲ႔ လမ္းေျမေတြေဘး မွာ က်ဴးေက်ာ္ေဈးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အေႏွးယာဥ္၊ တြန္းလွည္းေတြနဲ႔ ေရြ႕လ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဆိုင္တည္ခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းေတြအားလုံးကို တားျမစ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေဈးေရာင္းသူေတြကို သၾကၤန္ရက္အတြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အထူး တရား႐ုံးေတြဆီကို ခ်က္ခ်င္းတင္ပို႔ အေရးယူသြားမွာျဖစ္သလို ေရာင္းခ်တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ထိုင္ခုံ၊ တြန္း လွည္းေတြကအစ ေခတၱသိမ္းဆည္းၿပီး သၾကၤန္ၿပီးမွ ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔သတ္ထားတဲ့လမ္းေတြကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ေနရာေတြ မွာေတာ့ တားျမစ္ထားတဲ့ အရက္ဘီယာကလြဲရင္ က်န္တဲ့စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြကို ေရာင္းခ်မယ့္ ပ်ံက်ေဈး သည္ေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီႏွစ္ မွာ ေဈးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ထုတ္ေပးသြားဖို႔ရွိ ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္္ က ျမန္မာတိုင္းမ္္ သို႔ ေျပာၾကားသည္္။

ေဈးေရာင္း ခ်ခြင့္လိုင္စင္အတြက္ ေကာ္မတီ႐ုံးအတြင္းရွိ အခြန္ဌာနသို႔ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ မႏၲေလး သၾကၤန္ကာလတြင္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအေသာက္ ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္လည္း ေန႔ေရာညပါ ဖြင့္လွစ္နိုင္မည့္ ေတာ သၾကၤန္ေဈးတန္းတစ္ခု စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေဈး သည္္ မ်ားကို စည္ပင္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အခြန္ဌာနႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားက မႏၲေလးသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေဈးသည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ ကန္႔သတ္ေလ့ရွိသည့္ လမ္းမ်ားမွာ ၆၆ လမ္းေပၚတြင္ ၁၂ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း အထိ၊ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ၆၆ လမ္းမွ လမ္း ၈၀ အထိ၊ လမ္း ၈၀ ေပၚတြင္ ၁၂ လမ္းမွ ၂၆ လမ္းအထိ၊ ၁၂ လမ္းေပၚတြင္ ၆၆ လမ္းမွ လမ္း ၈၀ အထိ၊ ၇၇ လမ္း၊ ၇၆ လမ္း၊ ၇၅ လမ္း၊ ၇၄ လမ္း၊ ၇၃ လမ္း၊ ၇၂ လမ္း၊ ၇၁ လမ္း၊ လမ္း ၇၀၊ ၆၉ လမ္း၊ ၆၈ လမ္းႏွင့္ ၆၆ လမ္းေပၚတို႔တြင္ ၂၆ လမ္းမွ ၂၇ လမ္းအတြင္းတို႔ျဖစ္္ သည္္။

crd:The myanmar Time