“တပ္မေတာ္သားမ်ား တစ္ခ်ိန္တုန္းက တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ၾကသလို အခုလည္း(၄၃၆) ျပင္ဆင္ခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ၾကရန္” ခ်င္းအမတ္ေျပာ

ယေန႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးပူဂင္ကမ္းလ်န္က ေတာင္ေပၚ သားတစ္ေယာက္ အ ေနျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတိုက္႐ိုက္ ေျပာရမည္ဆိုပါက ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက အဓိကက်သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၄၃၆) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း တိုင္းျပည္၏ အတားအဆီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေရွ႕က ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏အေရးႀကီးက႑၌ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ တိုင္း ျပည္ အၾကပ္အတည္းကာလတြင္လည္း တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း ကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရသည္ဟု ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီး ကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္သြားရန္ဆိုလွ်င္ ၄၃၆ ျပင္မွ အၾကပ္အတည္းတစ္ခု ေက်ာ္လႊား၍ ရမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးပူဂင္ကမ္းလ်န္က ေျပာၾကားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ပုဒ္မျဖစ္ေသာ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားကို အမွန္ျခစ္, ျခစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ၾကပါဟု ဦးပူဂင္ကမ္းလ်န္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ (မတ္ ၅ ) က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပ ေဒၾကမ္း ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅၁ ဦး တင္သြင္းထားသည့္ ၄၃၆ (က) (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္ ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးပူဂင္ကမ္းလ်န္က ” ၄၃၆ အၾကပ္ အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တပ္မေတာ္သားမ်ားေျပာခဲ့သလို တစ္ခ်ိန္တုန္းက တိုင္းျပည္ကို ကယ္ တင္ၾကသလို အခုလည္း ဆက္လက္ ကယ္တင္ၾကပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္လိုပါတယ္။ အခု ကယ္ တင္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ သိပ္အပန္း မႀကီးပါဘူး။ ေသနတ္ေဖာက္စရာလည္း မလိုဘူး။

အသက္ေပးစရာ မလိုဘူး။ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ တင္ျပတဲ့အခ်က္ကို ေဘာပင္ေလးနဲ႔ အမွန္ေလး ျခစ္ေပးလိုက္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခဏေလး ၿပီးသြားမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလုံး ေလးအနက္စဥ္းစားၾကပါလို႔ေျပာရင္း နိဂုံး ခ်ဳပ္လိုပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ေျပာဆိုေဆြး ေႏြးသြားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူမႈကို မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စက္ခလုတ္ အသုံးမျပဳဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးစနစ္ကို အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ေၾကညာ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

REF: THE LADIES NEWS