ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ထဲကေန အားသာခ်က္ကို ရယူကာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရယူသြားတယ္ ဆိုသည့္ စကားရပ္အား ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ကန္႔ကြက္

ရခိုင္္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္္ ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ထဲကေန အားသာခ်က္္ ရယူကာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရယူသြားတယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္း က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ထံ တင္ျပပါတယ္္။

သည္ကေန႔ ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းေတြအေပၚ ေဆြးေႏြး ရာမွာ ဦးေဖသန္း က အခုလို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြား တာ ျဖစ္္ပါတယ္။

ေနာက္ ထပ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးတာ အလြန္အံ့ၾသမိတယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္္ ကိုလည္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။ဦးေနမ်ိဳးထြန္း က ” ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းတစ္္ရပ္္ ကို ပုတ္ခတ္ တဲ့ စကားလုံးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အမတ္္ ရဲ့ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ကို နာယကက အေနနဲ႔က လုံးေကာက္ယူၿပီး စိစစ္ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။သည္ကေန႔ ျပည္ေထာင္္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းဟာ ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦးအထိ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္္ပါတယ္္။

crd:kumudra news