“ရခုိင္ျပည္နယ္ ကုိ ဖဲ့ေပးရမယ့္ အစား ကုိယ့္အသား ကုိသာ ဖဲ့ေပးမည္” ဟု ဦးသိန္းစိန္ေျပာ (ရုပ္/သံ)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံ မွ ဖဲ့ထုတ္မႈမ်ား ကုိ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ အသားသာ ဖဲ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာဆို သည္ ။ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီ သတင္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္ မီဒီယာ က သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ား ကုိ ယေန႔ ဗီဒီယိုဖုိင္ အျဖစ္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

“ တို႔ျမန္မာျပည္ေျမပံု ဘယ္ေလာက္ လွလဲ ။ ျမန္မာျပည္ေျမပံုေလးဟာ ရခိုင္ဖက္ကေန ကြက္ၿပီးေတာ့ ဖဲ့ေပးလိုက္မယ္ ဆိုရင္ မင္းတို႔စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ ဘယ္သူ႔မွ တို႔မေပးႏိုင္ဘူး။ ဟုတ္တယ္ မလား ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ခ်စ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အသားသာ ဖဲ့ေပးရင္ေပးမယ္။ ကိုယ့္တိုင္ျပည္ကိုေတာ့ ဖဲ့မေပးႏိုင္ဘူး ။ ခုနလို တိုင္းျပည္ ဖဲ့ေပးရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ေတာင္းဆိုလာတယ္ ။ သူတို႔ တို႔လူမ်ိဳးမဟုတ္္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြကို ခုနလို ကိုယ့္လူမ်ိဳးပါဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုအသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ အတြက္ တို႔ကို အက်ပ္ကိုင္လာတယ္ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အႏၱရာယ္က အင္မတန္မွကို ႀကီးမားတယ္ဒီျပႆနာေတြကို တို႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ICJ တို႔တရားစြဲတယ္ျပဳတယ္ဆိုတာ ခုနကလို ဘာမွလူမ်ိဳးတံုးသတ္တယ္ျပဳတယ္ဆိုတာ တို႔က ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံ လူမ်ိဳးတံုးသတ္စရာလည္း ဘာအေၾကာင္းမွမရွိဘူး။ ဟုတ္တယ္မလား။

ဒီအႏၱရာယ္မရွိတဲ့ အေၾကာင္း မရွိတဲ့ သတၱဝါေလးတစ္ေကာင္ေတာင္မွ ခုနလို တို႔ကသတ္ရတဲ့ လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးေလ။ တို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးအရ ပါဏာတိပါတာဆိုတာ တို႔လိုက္နာရမယ့္လူမ်ိဳးေလ။ အဲေတာ့ မဟုတ္တာေတြနဲ႔ အကုန္ဆံုးစြတ္စြဲၿပီးေတာ့မွ ခုနကလို တိုင္းျပည္ကို ဖဲ့ေပးရေအာင္ေတြ လူမ်ိဳးကိုလက္ခံေပးရေအာင္ေတြလုပ္ေနတာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့လူေတြကိုေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးပါဆိုၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမွသတ္မွတ္ေပးလို႔ေတာ့မရဘူး။ တို႔မွာ စာရင္းဇယားနဲ႔ ရွိၿပီးသား ၁၃၅ မ်ိဳးတို႔ရွိတယ္။ အကုန္လံုး နာမည္ေတြနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ရွိၿပီးသား သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ တို႔စာရင္းထဲမွာ မပါဘူး။ ငါတို႔ လူႀကီးျဖစ္တုန္းကလည္း ခါးခါးသီးသီးနဲ႔တို႕ ျငင္းခဲ့တာပဲ မရွိဘူးကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ၿပိဳင္ဘက္မီဒီယာ၏ ဗီဒီယိုဖုိင္တြင္ ေျပာဆုိသြားသည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ဘာသာ သာသနာႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္သူမ်ားကုိ မဲေပးၾကရန္လည္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

Video ၾကည္႕ရန္