ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ခမ္ေက်းရြာ အတြင္း” ေငြက်ပ္ (၁၁၃) ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ” မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားအား ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိ

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ခမ္ေက်းရြာ အတြင္း ေငြက်ပ္ (၁၁၃) ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ထပ္မံ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းခါးေက်းရြာႏွင့္ လြယ္ခမ္ ေက်းရြာအနီး ပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ား၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ မတ္ ၈ ရက္အထိ ေငြက်ပ္ ၁၃၀ ဘီလီယံခန္႕တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီးရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက အဆိုပါနယ္ေျမတစ္၀ိုက္အား နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မတ္ ၉ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ခန္႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ခမ္ေက်းရြာေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဦးခ်မ္းေဘာမ္ (ဘ)ဦးေဘာမ္ခ်မ္း ပိုင္ဆုိင္သည့္ လြယ္ခမ္ေက်းရြာရွိ သြပ္မုိးအုတ္ကာ ဂုိေထာင္အတြင္းမွ WY စာတန္းပါပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၅၄၀၀၀၀၀၀ ျပား၊ ၈၈။၁ စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၂၆၆၀၀၀ ျပားႏွင့္ အက္ဖီဒရင္း အမႈန္႕ ၅ ကီလုိဂရမ္ခန္႕၊ (စုစုေပါင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္)ကို ထပ္မံသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

အလားတူ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေန႕လယ္ ၁ နာရီခန္႕တြင္ အဆိုပါ ေနရာရွိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဦးလွ်ဳိပါ့(ဘ)ဦးလွ်ဳိအယ္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ တစ္ထပ္တုိက္အား ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာ တစ္ထပ္တုိက္အတြင္းမွ WY ၊ 88/1 ၊ R ေရာရာ စိတ္ ႂကြေဆးျပား ၁၈၄၄၀၀၀ ျပား၊ ဘိန္းျဖဴ ၂၄၂၀ ဂရမ္၊ ဘိန္းျဖဴဘလာက္တံုး ၃၀၀ ဂရမ္၊ ICE ၈ ကီလုိဂရမ္၊ အ႐ိုးမီးေသြးအိတ္ ၁၄ အိတ္၊ ဆုိဒီယမ္ကာဗြန္နိတ္ ၃၁ အိတ္၊ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒေရာဆုိဒ္ ၂ အိတ္ခြဲ၊ ပိုတက္ဆီယမ္ကလို႐ိုဒ္အမႈန္႕ ၂၀၀ ဗူး၊ ဆာရျဖဴရစ္ အက္ဆစ္ပံုးျပာ ၂၅ ပံုး၊ ဆက္ဆစ္အရည္ပါ(ေကာ္ေပပါ) ၁၁ လံုး၊ အက္ဆစ္ဘူးျဖဴ လက္ကိုင္ပါ (အေသး) ၄၄၀ ဘူး၊ ေရာင္စံုဆပ္ျပာခြက္အလြတ္ ၆၀၀၀ ခြက္ခန္႕၊ ေဆးျပားလွန္း သံဇလား ဆုိဒ္စံု ၅ ခု၊ ေဆးျပားေရတြက္စက္ ၅ ခု၊ ဖန္ႁပြန္မ်ဳိးစံုပါ(ေပပါ) ၄၁ လံုး၊ ဖန္ႁပြန္မ်ဳိးစံုပါ ခ်ပ္ဖာအႀကီး ၁၇ ဖာ၊ ဂတ္စ္အုိးအႀကီး ၆ လံုး၊ ဂတ္စ္မီးဖုိ ၁၆၀ ခု၊ ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္းေခါင္း ၁၅၀ ခု၊ ၁၀ ေပခန္႕ရွိ ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္း ေၾကးေခြ ၂၀ ေခြ၊ စတီးေပါင္းအုိး(အႀကီး) ၂ လံုး၊ အက္ဆစ္အရည္ပါ(သံေပပါ) ၆၉ လံုး၊ ဖန္ႁပြန္မ်ဳိးစံုပါ ခ်ပ္ဖာ(အေသး) ၂၄ ဖာ ၊ (စုစုေပါင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးခန္႕မွန္းတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္) ႏွင့္(ဆက္စပ္ပစၥည္း ၁၉ မ်ဳိးတုိ႕၏ ကာလတန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၆၉ သိန္းေက်ာ္)တုိ႕ကို ထပ္မံ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ သည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သိမ္းဆည္း ရရွိမႈအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ယေန႔အထိ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ဳိးစံု ၁၁၀၇၅၁၀၀၀ ျပား၊ ဘိန္းျဖဴ ၁၉၂၇၀၀ ဂရမ္၊ ဘိန္းညိဳ ၂၇၁၀၀၀ ဂရမ္၊ ဘိန္းျဖဴခဲ ၁ ဒသမ ၆ ကီလိုဂရမ္၊ ဘိန္းဆီခဲ ၁၆ ကီလို၊ ေဆးျပားအေၾကမႈန္႔ ၂၆၅၀ ဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၁၀ ကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ICE ၃၇၃ ဒသမ ၅ ကီလိုဂရမ္ စုစုေပါင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၏ ခန္႕မွန္းတန္ဖိုးမွာေငြက်ပ္ ၂၄၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ၁၂၉ မ်ဳိး၏ကာလတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၄၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကတရားခံမ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အား ဖမ္းဆီးရမိေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎နယ္ေျမ တစ္၀ုိက္ အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ref:The Ladies News