အေမရိကန္တပ္္မ်ား အာဖဂန္္ နစၥတန္ရွိ စစ္္စခန္း(၂)ခုမွ စတင္္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အေမရိကန္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးေျပာၾကား

အာဖဂန္္ နစၥတန္္ ရွိ စစ္စခန္းႏွစ္္ ခုမွေန၍ အေမရိကန္္ တပ္္မ်ား စတင္္႐ုပ္္ သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္္ အာဏာပိုင္္(၁)ဦးက မတ္္ (၁၀) ရက္္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ယင္း သည္ အၾကမ္းဖက္္ မႈမ်ား အႏွံ့အျပားျဖစ္ပြားေန ၿပီး နိုင္ငံေရး အက်ပ္္ အတည္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ္္ လည္း အာဖဂန္္ အစိုးရႏွင့္ တာလီဘန္္ တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲ စတင္္ရန္ စီစဥ္္ ထားသည့္ေန႔၌ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္္ သည္္။

အေမရိကန္္ သည္္ သူ ၏ အရွည္္ လ်ားဆုံးစစ္္ ပြဲကို အဆုံး သတ္္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္လက ဒိုဟာၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ေအာက္၌ (၁၄) လအတြင္း အာဖဂန္္ နစၥတန္မွ နိုင္ငံျခားတပ္မ်ားအားလုံး ဆုတ္ခြာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တာလီဘန္တို႔ကလည္း လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ေအာက္တြင္ အေမရိကန္သည္ ကနဦးအေနျဖင့္ ဇူလိုင္လလယ္အေရာက္၌ လက္ရွိတပ္အင္အား ၁၂၀၀၀ ကို ၈၆၀၀ အထိ ေလၽွာ့ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္တစ္လႊားရွိ စစ္စခန္းေပါင္း ၂၀ ခန႔္အနက္ ငါးခုကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တပ္မ်ားသည္ အာဖဂန္ေတာင္ပိုင္း ဟယ္မန္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ လက္ရွ္ကာဂါးၿမိဳ႕ရွိ စစ္စခန္းတစ္ခုႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဟရက္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားစခန္းတစ္ခုတို႔မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ အေမရိကန္အာဏာပိုင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ေလၽွာ့ခ်လိိုက္ေပမဲ့ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြအားလုံးနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးကို အေမရိကန္တပ္ေတြက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ အာဖဂန္တပ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ အာဖဂန္ရွိ အေမရိကန္တပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးႀကီးဆန္နီလက္ဂ်က္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ကန္ဒါဟာျပည္နယ္ႏွင့္အတူ ဟယ္မန္သည္ တာလီဘန္တို႔ ေျခကုပ္ယူထားရာ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ၁၈ ႏွစ္ၾကာ စစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈအမ်ားဆုံး တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕ကို တိုက္ခဲ့ၾကရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဟယ္မန္ျပည္ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အိုမာဇဝက္က ယခုသီတင္းပတ္အကုန္ကတည္းက နိုင္ငံျခားသား ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ အၾကား သည္ လက္ရွ္ကာဂါးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိ ကန္အေပၚ ေအာင္ပြဲမ်ားရယူနိုင္ခဲ့သည္ဟု မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္မိမိတို႔ ရႈျမင္ထားသည့္ တာလီဘန္မ်ားက အာဖဂန္တပ္မ်ားကို အဆင့္နိမ့္အဆင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမိတ္ဖက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ပင္ တဂြန္၏ ေျဖရွင္းနိုင္မႈကို စမ္းသပ္ေနခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သို႔ အေမရိကန္တပ္မ်ား စတင္႐ုပ္သိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတိုက္ခိုက္မ်ားထဲမွ အနည္းငယ္ကိုသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္႐ုပ္ သိမ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္၌ တာလီဘန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ IS အဖြဲ႕ႏွင့္ အယ္ေကးဒါးကဲ့သို႔ေသာ ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အျပင္ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အာဖဂန္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္တို႔ကို အာမခံရဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အာဖဂန္ အစိုးရသည္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနၿပီး တာလီဘန္တို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းရန္ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ဖြယ္မရွိေပ။

သူ၏ၿပိဳင္ဘက္ အစိုးရ အလုပ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ေဟာင္း အဗၺဒူလာအဗၺဒူလာက သူ႔ကိုယ္သူ အနိုင္ရရွိသူအျဖစ္ ေၾကညာကာ အၿပိဳင္ပြဲက်င္းပလ်က္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မသမာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ မတ္ ၉ ရက္က သမၼတအရွရက္ဂါနီသည္ ဒုတိယေျမာက္သက္တမ္းအတြက္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္တိုင္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမႈမ်ားမတိုင္မီ ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ သူပုန္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ဂါနီက ယခုအထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆိုထားဆဲျဖစ္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေသာ တာလီဘန္အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾကန႔္ၾကာေနခဲ့ သည္။

ဂါနီအေနျဖင့္ မတ္္ (၁၀) ရက္တြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိန႔္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္္။

crd:Eleven media

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *