ေဆးပညာ နွွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာတို႕ရဲ႕အယူအဆအမွားမ်ား

ျပည္သူလူထု အတြင္းအလြယ္တကူနွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရနိုင္ေသးေသာ ေဆးပညာ နွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အယူအဆအမွားမ်ား

အဂၤလိပ္ေဆး နွင့္ သံပုရာရည္ ၊သို ့မဟုတ္ အခ်ဥ္ လံုး၀မတည့္ဟူေသာ အယူအဆအမွားမွာ လူ ၁၀၀ တြင္ လူ ၉၀ ေက်ာ္၏စိတ္၌စြဲျမဲစြယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဥ္ စားမိလို ့ ေဆးမေသာက္ျဖစ္ဘူး အခ်ဥ ္စားထားမိလို့ ေဆးမထိုးေပးပါနဲ့ဆရာ အခ်ဥ ္စားျပီးဘယ္ေလာက္ၾကာ ေဆးေသာက္ရမလဲ စသည ့္စကား မ်ိဳးမၾကာခဏၾကားရသည္။မည္သူမည္၀ါျဖင့္ေဆးထိုးျပီး သံပုရာရည္ေသာက္မိလို ့ေဆးရံု တင္လိုက္ရတယ္ ။ ေသသြားျပီဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားပင္ၾကားရတတ္သည္။

ေရွးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အဂၤလိပ္ေဆး အခ်ိဳ ့သည္ အခ်ဥ္နွင့္ဓာတ္မတည့္တာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိခဲ့နိုင္သည္။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္အခ်ဥ္နွင့္မတည့္ေသာေဆးဟူ၍ လံုး၀မရွိပါ။ ကုမၸဏီအ မ်ိဴးမ်ိဴးမွထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေသာက္ေဆးထိုးေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္အခ်ဥ္နွင့္မတည့္ပါဟုတားျမစ္ခ်က္ရွိေသာေဆးဟူ၍ မရွိပါ။ အခ်ဥ္နွင့္အဂၤလိပ္ေဆး မတည့္ျခင္းဆိုသည္မွာအယူအဆ မွားတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။

အဂၤလိပ္ေဆး ေသာက္လွ်င္ မစာရွိမွေသာက္ရမည္

အထက္ပါ ယူဆခ်က္ မွာလည္း အၿမဲမွန္ကန္မႈမရွိပါ ။ လူအမ်ားစုသည္ ေဆးေသာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္အစာတစ္ခုခုအလ်င္စားၾကသည္။ ျပီးမွေသာက္ၾကသည္။ေဆးမ်ားသည္ အစာ မစားမီေသာက္ရေသာေဆး၊အစာစားျပီးေသာက္ရေသာေဆး၊ အစာ နွင့္ေ၀းေအာင္ေနျပီးမွေသာက္ရေသာေဆး ဟူ၍အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။တခ်ိဳ ့ေသာေဆးမ်ားသည္အစာ နွင့္ေ၀းေ၀းေသာက္မွ အာနိသင္ေကာင္းသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးမ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အစား နီးလွ်င္သို ့မဟုတ္ အစာစားျပီးမွေသာက္လွ်င္ ေဆးအားစုပ္ယူနိုင္မႈစြမ္းအားမေကာင္းသျဖင့္ လိုေသာအာနိသင္မရနိုင္ေပ။မည္သည့္ေဆးကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေသာက္ရမည္ဆိုျခင္းကို မိမိအားေဆးေသာက္ရန္ညႊန္ၾကားေသာ ဆရာ၀န္၊သို ့မဟုတ္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာေမးျမန္းသင့္ၾကသည္။ တက္သည့္ကေလးကို ၀ိုင္း၀န္းေျခမခ်ိဳးေပးၾက၊ေျခမလက္မခ်ိဳးၾကသည့္လုပ္ေဆာင္မႈ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္အပူႀကီးလွ်င္ တက္တတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္တက္လွ်င္၀ိုင္း၀န္းနွိပ္ၾကသည္။ ေျခမလက္မတို့ခ်ိဳးတတ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္သည္ အလိုအေလ်ာက္အတက္က်သြားလွ်င္ နွိပ္လို ့၊ေျခမလက္မခ်ိဳးလို ့ အတက္က်သြားသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ ဤသို ့ေသာ အယူအဆသည္မွားယြင္းပါသည္။

ကေလးငယ္ တက္လွ်င္ နွိပ္ျခင္း ၊ေျခမလက္မခ်ိဳးျခင္းလံုး၀မျပဳလုပ္သင့္ပါ ။ အပူႀကီး၍ တက္သည္ဆိုလွ်င္ကိုယ္အပူခ်ိန္က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သာျဖစ္သည္။အေၾကာတက္ျခင္းနွင့္အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း အေၾကာတက္လွ်င္အေၾကာေဆးသြင္းရမည္ ဟူေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာလည္း အယူအဆမွားတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါး မ်ားကိုထုတ္လုပ္ရာတြင္စားေဆး၊ထိုးေဆး၊လိမ္းေဆး ၊ရွဴေဆးစသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ထိုေဆးမ်ားကိုပင္အသားေဆး ၊အေၾကာေဆး၊အေရျပားအတြင္းထိုးေဆး၊အေရျပားေအာက္ကပ္လ်က္ထိုးေဆး စသည္ျဖင့္ထိုးနည္းအလိုက္ ခြဲထားေပးသည္။

အေၾကာေဆး ကို ေဆး၏အာနိသင္ လ်င္ျမန္စြာလိုအပ္ေသာအခါ သံုးတတ္ၾကသည္။ အေၾကာေဆးသည္ေသြးေၾကာအတြင္းတိုက္ရိုက္ထိုးသြင္းသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေသာအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အေၾကာေရာဂါမ်ားကိုေပ်ာက္ေစသည့္ သို့မဟုတ္အေၾကာတက္ေပ်ာက္ေစသည့္ေဆး မဟုတ္ပါ။အေၾကာတက္ေပ်ာက္ရန္ လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆ း၊အသားထိုးေဆး၊စသည္တို့ျဖင့္လည္း ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသနိုင္သည္။အေၾကာတက္လို့ အေၾကာေဆးထိုးေပရန္ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကေသာလူနာတစ္ခ်ိဳ့သတိျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။

ေခြးကိုက္ သည ့္ဒဏ္ရာ မန္းမႈတ္ထ ားလွ်င္ေဆးမထည့္ရ

ေဆးခန္း သို ့ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေရာက္လာေသာ လူနာတခ်ိဳ ့သည္ အနာကိုမန္းမႈတ္ထားလို့ ေဆးမထည့္ပါနဲ့ေဆးထိုးျပီးေသာက္ေဆးပဲေပးပါ ဟုတားျမစ္မႈေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ေခြးကိုက္ဒဏ္ရာသည္ မန္းမႈတ္ရံုျဖင့္ ေပ်ာက္မည္မဟုတ္ပါ။ဒဏ္ရာမွပိုး၀င္နိုင္သည္၊ အနာျပည္တည္နိုင္သည္။

ေမးခိုင္ေရာဂါလည္း၀င္နိုင္ေသးသည္။ အနာကို စင္ၾကယ္ေအာင္ေရေဆးျပီး ေဆးထည့္ရန္

လိုမည္ျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ရံဒဏ္ရာႀကီးလွ်င္ ခ်ဳပ္ဖို ့လည္းလိုတတ္သည္။ဤမွားယြင္းေသာအယူအဆကိုလည္း သိရွိနားလည္ျပီးျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ျပီျဖစ္သည္။

အားေဆး မေသာက္ရျခင္းမ်ား

လူနာတခ်ိဳ ့သည္ အားေဆး ေသာက္ရန္ ဆရာ၀န္ကညႊန္ၾကားေသာအခါ ေသြးတိုးရွိသည္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ေဆးေသာက္ရန္ ျငင္းဆိုတတ္ၾကသည္။ အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေသြးတိုးပိုဆိုးေစသည္ဟု လက္ခံေနၾကသည္။အခ်ိဳ့ေနထိုင္မေကာင္းျပီး ဖ်ားေနေသာလူနာမ်ားသည္လည္း အားေဆး မေသာက္ရဲၾကေခ် ။အားေဆးေသာက္လွ်င္ ေရာဂါပိုဆိုးမည္ဟုယူဆၾကသည္။ အားေဆ းဟုဆိုရာတြင္အမ်ားအားျဖင့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ၊အမိုင္နိုအက္ဆစ္မ်ားအဓိကပါ၀င္ၾကသည္။

အားေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္း မ်ားသည္ ေသြးတိုးျခင္းကိုပိုမိုမဆိုးေစနိုင္ပါ။ သတၱဳဓာတ ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာဆိုဒီယမ္သည္ေသြးတိုးနွင့္မတည့္ပါ ေသြးတိုးေရာဂါကို ပိုဆိုးေစသည္။သို့ေသာ္ အားေဆး တြင္ပါ၀င္ေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ားမွာ သံဓာတ္ ၊ ဇင့္ ၊ ကိုေဘာ့စသည္တို့သာျဖစ္သည္။ ဆိုဒီယမ္ကို

မည္သည့္အားေဆးမ်ိဳးတြင္မွထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ ။ အားေဆးေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းကိုလည္းပိုမိုဆိုးေစျခင္းမရွိပါ။ေသြးတိုးေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ေနထိုင္မေကာင္း ဖ်ားနာေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္ ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိလွ်င္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အားေဆးမ်ားကိုေသာက္နိုင္ၾကသည္။ အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိနိုင္ေၾကာင္းသိေစလိုသည္။