ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အီတလီ ေထာင္မ်ားအတြင္း အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား၊ ေထာင္္သား (၆)ဦး ေသဆုံးခဲ့

အီတလီ နိုင္္ငံ အတြင္း ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ထိန္းခ်ဳပ္္ေရး လုပ္ေဆာင္္ ခ်က္ေတြႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး လူေတြ ၾကပ္္ ညပ္္ေနသည့္ ေထာင္ေတြထဲမွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေထာင္သား ၆ ေယာက္ ေသဆုံးပါတယ္။

ေထာင္ေတြ ကို ေထာင္သားေတြရဲ့ မိသားစု ဝင္ေတြ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့လို႔ ေထာင္သားေတြ ေဒါသထြက္ခဲ့ တာပါ။

မတ္္ (၈) ရက္နဲ႔ (၉) ရက္ေတြ မွာ ေထာင္္ သားေတြ ဆူပူ ရမ္းကားၿပီး မီးစရွို႔ခဲ့တယ္္ လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ေထာင္္တစ္္ခု မွာေတာ့ ေထာင္သားေတြက အေစာင့္ေတြကို ဓားစာခံဖမ္းထားခဲ့ၿပီး တျခားေထာင္တခုမွာေတာ့ ေထာင္သားတခ်ိဳ႕ ေထာင္ေဖာက္္  ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။

မတ္္ (၉) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ အီတလီေျမာက္ပိုင္းက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ကူးစက္တဲ့ ၿမိဳ႕ကေနစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားပါတယ္။

အဲ ဒီေနာက္ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအထိ ေထာင္ ၂၅ ခုမွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ကူးစက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

႐ုမ္းၿမိဳ႕ေတာ္္ က ေရဘစ္ဘီယာေထာင္မွာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြက အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး ရဲေတြကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ကေန မီး ခိုးေတြ ထြက္လာတာ ျမင္ရပါတယ္။

ဒါဟာ အီတလီ အစိုးရအတြက္ နိုင္ငံေရးဖိအားေတြ စုပုံလာတဲ့ လကၡဏာလို႔ ရိုက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဥေရာပ မွာ အဆိုး ဆုံး ကူးစက္ေနတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အီတလီဟာ နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လြန္ဘာဒီ၊ ေဗေနတို၊ အီမီလီယာ ရိုမဂ္နာ နဲ႔ ပိဒ္ေမာင့္ထ္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ခရီးသြားလာမႈကို တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္္ ထားပါတယ္္။

crd:dvb news