“တစ္ႏိုင္ငဲလုံးက ျပည္သူမ်ားကို ေတာင္းပန္ရန္” ပဲခူးဝန္ခ်ဳပ္အားျပည္ခ႐ိုင္ ႏိုင္က်ဥ္ းအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆို

မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခြဲအခ်ိန္က ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သရက္စိန္ေက်း႐ြာ ဓမၼသိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼာ႐ုံတြင္ ဆင္ဇလုပ္၊ ဆားျပင္၊ တူေမာင္ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္ပဲခူးတိုင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ “တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းေအာင္ ျပည္သူေတြကဖန္တီးခဲ့ၾကတာ”ဆို႔သည့္ စကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငဲလုံးကျပည္သူမ်ားကိုဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးဝင္သိန္းအား ျပည္ခ႐ိုင္ ႏိုင္က်ဥ္း အဖြဲ႕မွ ယမန္‌့ေန႔ မတ္လ ၁၀ ရက္က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိျပည္သူလူထုအား ျပန္လည္ေတာင္းပန္ဝန္ခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွတစ္ဆင့္ ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းအားအေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျပည္ခ႐ိုင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွေတာင္းဆိုသည္။

ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ စစ္အဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ေရး ဒီမိုကေရးအတြက္ ရဟန္းရွင္ လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္သူမ်ားအား ေစာ္ကားေျပာဆိုျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ေနရာကိုယူၿပီး ကိုယ္တိုင္ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈမရွိပဲ အာဏာရွင္ကို‌ေတာ္လွန္ခဲ့သူမ်ား စစ္အစီုးရကို ေတာ္လွန္ရင္းက်ဆုံးခဲ့သူမ်ား ေထာင္က်ခံခဲ့သူမ်ားကို ေစာ္ကားသည္စကားမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္သုံးစြဲ႕ခဲ့သည့္ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းအား ျပည္ခ႐ိုင္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ကန႔္ကြက္ရႈပ္ခ်ပါသည္ဟု ယင္းေၾကျငာခ်က္ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကိုေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီ၏ပုံရိပ္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠဌ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၫြႏွ္ေ႐ႊမွ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ျပည္သူအားေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းအားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

Ref ; Bago weekly journal