ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္ခ်မွတ္ ခံထားရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမသန္းႏု၏ အယူခံကို ပလပ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်

ေထာင္္ဒဏ္္ (၁)ႏွစ္ ခ်မွတ္္ခံ ထားရသည့္္ သ႐ုပ္္ေဆာင္္ ေမသန္းႏု ၏ အယူခံ ေလၽွာက္္ထားမႈ ကို ပလပ္္ လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း ခရိုင္တရား႐ုံး က ယေန႔မတ္္ (၁၁) ရက္ ၊ မြန္းလြဲ (၃) နာရီခန္ ႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္္ ခဲ့သည္္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေမသန္းႏု က ေငြက်ပ္္ သိန္း(၄၀၀) လိမ္္လည္္ခဲ့ မႈေၾကာင့္ ရာဇသတ္္ ႀကီးဥပေဒပုဒ္္မ (၄၂၀) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္က် ခံေစရန္ ဇန္နဝါရီ (၂) ရက္ တြင္ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္္ တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမိန္႔ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးသို႔ အယူခံတ င္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေလၽွာက္ ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရား႐ုံးက မူလတရား႐ုံးက ခ်မွတ္ထားသည့္ အမိန္႔ကိုအတည္ျပဳၿပီး အယူခံကို ပလပ္္ လိုက္သည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

” အယူ ခံရႈံး တယ္၊ တိုင္းကိုဆက္တက္မယ္၊ သားအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ” ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္အၿပီးတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမသန္းႏု ၏ ခင္ ပြန္းေဟာင္းျဖစ္သူ အကယ္ဒမီ ဒါရိုက္တာစင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ေမသန္းႏု သည္ တရားလိုျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ထံမွ ေငြလိ္မ္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သ ႐ုပ္ေဆာင္ေမသန္းႏု သည္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း လိမ္လည္မႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:The myanmar Time