အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈတြဲေလးခုအတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို လာမည့္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ စတင္ စစ္ေဆးေတာ့မည္

အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ စြဲခ်က္္ တင္ခံရၿပီး တရား ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ အဓိက တရားခံျဖစ္္ သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အား လာမည့္္ ႐ုံးခ်ိန္း ၌ စတင္္ စစ္ေဆးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္္ ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္္မမ်ားျဖင့္ အမႈတြဲေလးခု အတြက္ တရားရင္ ဆိုင္ေနရ သည့္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ၊ (GGS) ကုမၸဏီ မွ MD ဦးသိန္းေထြး ၊ ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္ ႏွင့္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးသူရအုံ အား မတ္္ (၁၀) ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန႔္က ထားဝယ္္ အက်ဥ္းေထာင္မွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကားႏွစ္စီးျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုံးထု တ္ခဲ့ၿပီး တရားခြင္စတင္ခ်ိန္၌ စြဲခ်က္တင္ အမိန႔္ခ်ထားသည့္ ရာဇဝတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ (၁/၂၀၁၉) အမႈမွ ျပန္ေခၚသက္ေသ တစ္ဦးကို တရားခံဘက္ မွ ေရွ႕ေနမ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္္ လ(၁၀) ရက္ ေန႔ ၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းမွာ ရာႀကီး (၁/ ၂၀၁၉) အမႈက ျပန္ေခၚသက္ေသ ဦးစံသီး (ခ) ဦးဆန္နီ (F-22 Sunny Construction Co., Ltd မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ) ကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ရာႀကီး (၄/ ၂၀၁၉) အမႈမွျပန္ေခၚသက္ေသ ဦးဝဏၰထြန္း (ဒုတိယဦးစီးမႉး- ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန) ကိုေတာ့ ပယ္ခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္႐ုံးခ်ိန္းကိုေတာ့ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာေတာ့ ရာႀကီး (၂/၂၀၁၉)၊ ရာႀကီး (၄/ ၂၀၁၉) အမႈေတြက တရားခံေတြကို စစ္ေဆးရန္နဲ႔ ခံျပသက္ေသစာရင္း တင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရာႀကီး (၁/ ၂၀၁၉) အမႈမွ ျပန္ေခၚသက္ေသ ဦးဝင္းမင္းထြဋ္ (အင္ဂ်င္နီယာ – တံတားဦးစီးဌာန)နဲ႔ ရာႀကီး (၃/ ၂၀၁၉) အမႈက ျပန္ေခၚသက္ေသ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (ဒုဝန္ႀကီး-လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန) တို႔ကို စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မွ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္မင္းနိုင္က မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားသည္။

၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ျပန္ေခၚသက္ေသအျဖစ္ ေနာက္ဆုံးစစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိသူ ေလးဦးကိုစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ဦးဆန္နီတစ္ဦးသာ ႐ုံးခ်ိန္းလာေရာက္ခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၏ ရာဇဝတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ (၁/ ၂၀၁၉) အမႈမွ ျပန္ေခၚသက္ေသ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္၊ ရာဇဝတ္ႀကီး အမႈအမွတ္ (၃/ ၂၀၁၉) အမႈမွျပန္ေခၚသက္ေသ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (ေနျပည္ေတာ္)မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ရာဇဝတ္ႀကီး (၄/ ၂၀၁၉) အမႈမွ ျပန္ေခၚ သက္ေသ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမႉး ဦးဝဏၰထြန္းတို႔မွာ ခရီးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ုံးခ်ိန္းသို႔ လာေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ခြင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားခံဘက္မွ ေရွ႕ေနမ်ားက ဦးဝဏၰထြန္းကို ျပန္ေခၚသက္ေသစာရင္းမွ ပယ္ ဖ်က္ေပး ရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ ဦးဝင္းမင္း ထြဋ္တို႔ကို လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္စစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၌ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ ရာဇဝတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ (၁/၂၀၁၉)၊ (၂/၂၀၁၉)၊ (၃/၂၀၁၉)ႏွင့္ (၄/၂၀၁၉) အမႈ တို႔မွ အဓိက တရားခံျဖစ္သူ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို လာမည့္ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းျဖစ္ေသာ မတ္ ၁၆ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္း၌ ရာဇဝတ္ႀကီး အမႈအမွတ္ (၂/ ၂၀၁၉) ႏွင့္ (၄/ ၂၀၁၉) အမႈႏွစ္ခုတို႔အတြက္ တရားခံအား စတင္စစ္ေဆးမႈအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္္္။

crd:Eleven media