“လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ကို ရို နာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္”ဟု ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

လူ ထုေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ား ဝူဟန္္ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပႆ နာေၾကာင့္္ ရပ္္ဆိုင္း ထားမည္ျဖစ္္သည္္ ဟု ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ေဝါၿမိဳ႕ ခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ုံး တြင္ မတ္ (၉) ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ ေဝါၿမိဳ႕ နယ္ အတြင္း မွ တိုင္းၾကားစာ မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ တိုင္ၾကားသူ (၁၇) ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ က ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

“ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပႆနာ နဲ႔ ပက္္သက္္ ၿပီး က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြလည္း ရွိေနေတာ့ လူစု လူေဝးလုပ္္ တာမ်ိဳး နားထား မယ္္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုက အခက္အခဲေတြတင္ျပလာရင္ ေတြ႕ဆုံေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္” ဟု ေတြ႕ဆုံတက္ေရာက္ခဲ့သူ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါေန႔ နံနက္ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဦးဝင္းသိန္း သည္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံဖြင့္ပြဲ အၿပီး ပန္းညိဳေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္မည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲကို ဖ်က္္ သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း ျဖစ္္ သည္္။

ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ငါးႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း ေျပာဆိုသည့္ စ ကား ရပ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေဝဖန္ခံရေနသူလည္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေဝဖန္ ခံေနရခ်ိန္၌ပင္ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းရန္ ျပည္သူမ်ားက ဖန္တီးသည္ဆိုေသာ မြတၡ္ကၥကားကို မတ္ (၇) ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သရက္စိန္ေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ တြင္ ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္္။

အဆိုပါမွတ္ခ်က္ႏွင့္ပက္္သက္ ၍ ပဲခူး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဝင္းသိန္းကို အေရးယူေပးရန္ မတ္ ၉ ရက္ေန႔ က စာထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္္။

crd:The voice