မႏၲေလးတိုင္း စဉ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္္္ရွိ  သစ္အေခ်ာထည္္ စက္႐ုံတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြား

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ေက်ာက္္ဆည္္ခရိုင္္ ၊ စဉ့္္ကိုင္္ ၿမိဳ႕နယ္္ ၊ ေတာင္္ရင္း ေက်းရြာအနီး ရွိ ကံေကာင္းျခင္း ရတနာ သစ္အေခ်ာ ထည္ စက္႐ုံ  တြင္ မတ္္လ (၁၁) ရက္ေန႔ နံနက္္ (၁၁) နာရီဝန္းက်င္္ခန႔္္ က မီးေလာင္္ ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အခ်ိန္္ (၁၀) နာရီေက်ာ္ၾကာ ျငႇိမ္းသတ္ေဆာင္ရြက္္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္္။

မီးေလာင္္ကၽြမ္းမႈ မွာ စက္႐ုံ ဝန္းအတြင္းရွိ စြန႔္ပစ္္ ထားေသာ အသုံးမျပဳေတာ့ သည့္ သစ္ျဖတ္္ ပိုင္းစမ်ား အား အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ ထားရွိ သျဖင့္ အပူေအာင္းကာ မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းပုံမွတဆင့္ အထပ္သားျပဳလုပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားအား ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆို ပါ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္သို႔ အမွတ္(၇) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ စြန္ရဲတပ္နယ္မွ စစ္္သည္္ အင္အား (၇၀)၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ႏွင့္ စဉ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဌာနမွ မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ ၃၉ စီး၊ သေႏၶတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉၀ ဦး၊ အရံတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၁၆၉) ဦးအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမ်ားမွ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား လာေရာက္ ၿငိွမ္းသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆို ပါ မီးေလာင္္ကၽြမ္းမႈျဖစ္္စဥ္္ ကို ည (၁၀) ခန႔္္ အထိ ၿငိမ္းသတ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ သစ္ျဖတ္စ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ အထပ္သားမ်ားမွာ ဆက္္ လက္္ ေလာင္္ကၽြမ္းေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆညၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ၿငိွမ္းေနတုန္း ပါ။ မီးက ၿငိမ္းေတာ့ ၿငိမ္းေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မီးႂကြင္းမီးက်န္ေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ ၿငိမ္းသတ္ေနရတာပါ” ဟု ေက်ာက္ဆည္္ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းမွ တာဝန္က် အရာထမ္းတစ္ဦးက ညဆယ္နာရီခြဲခန႔္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ မီးေလာင္္ ကၽြမ္းမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ ထုတ္လုပ္ေရး တာဝန္ခံ ဦးၾကည္နိုင္ (၄၉) ႏွစ္အား စဉ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း တြင္ (ပ)၃၆/၂၀၂၀ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၂၈၅ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:Eleven media