သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္မႈအရွိန္  ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္  ဥေရာပ ခရီးသြားမ်ားအားလံုးကို ရက္္ (၃၀) ၾကာ ပိတ္ပင္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္္မႈ သည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္္လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကဳံစဖူး ပိတ္္ဆို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့ၿပီး မတ္္ (၁၂) တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္ က ဥေရာပ မွ ခရီးသြားအားလုံးကို ရက္္ (၃၀) ၾကာ ပိတ္္ပင္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္္။ ကမၻာတစ္္ ဝန္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး သက္ေရာက္္ မႈမ်ားကို ကုန္္သည္္ မ်ားက စိုးရိမ္ေန ခ်ိန္တြင္ ထရန္ ႔္က အိမ္ျဖဴေတာ္မွေန ၍ ႐ုပ္သံ လူၾကည့္္ အမ်ားဆုံး အခ်ိန္္ ၌ နိုင္္ငံ ကို မိန႔္ ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူ (၄၅၀၀) ခန႔္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး (၁၂၄၀၀၀) ေက်ာ္ ကူးစက္ခံထားရၿပီးေနာက္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ အျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က မတ္ ၁၁ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ အေရးကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေန သည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္ခံေနရေသာ ထရန႔္က ၿဗိတိန္မွလြဲၿပီး ဥေရာပမွ ခရီးသြားအားလုံးကို တားျမစ္ေၾကာင္း မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး သက္သာရာရေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထရန႔္က ေၾကညာခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပမွ ခရီး သြားမ်ား ပိတ္ပင္မႈက ထရန႔္၏ အေရးႀကီးဆုံး ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

မတ္္ (၁၃) ညလယ္္မွ စၿပီး ဥေရာပမွ ခရီးသြားမ်ားကို ပိတ္ပင္မႈ အာဏာတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန႔္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈ ကို ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ နိုင္ငံ ရပ္ျခားသို႔ ခရီးသြားလာ မႈကို ျပန္စဥ္းစား ၾကရန္္ လည္း အေမရိကန္နိုင္ငံသားမ်ား ကို နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အႀကံေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မွ ခရီးသြားမ်ားကို တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ဥေရာပတိုက္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္္ မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရန႔္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိ ကန္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူ ၄၀ နီးပါးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ျပဳစုထား သည့္ စာရင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရန႔္၏ ခရီးသြားလာမႈ တားျမစ္ခ်က္သည္ ဥေရာပသမဂၢအား မည္သို႔သက္ေရာက္မည္ကို သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ ခ်ားစ္မစ္ခ်ယ္က မတ္ ၁၂ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(COVID- 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဥေရာပသည္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မစ္ခ်ယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ အက်ပ္္ အတည္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဥေရာပတြင္ အီတလီက အထိနာဆုံး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ကူးစက္မႈ (၂၃၀၀) ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေသဆုံးသူ ၈၂၇ ဦးအထိ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တြင္ အဆိုးရြားဆုံး အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေနရမႈအတြက္ အီတလီအစိုးရက လူဦးေရ သန္း ၆၀ ကို အသြား အလာ ကန႔္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေဆးဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မွလြဲလၽွင္ အီတလီနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စတိုးဆိုင္အားလုံးကို ပိတ္ပင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဂီပတ္ေဆကြန္ေတက မတ္ ၁၁ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စပိန္ သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၈ ဦးရွိထားၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ အထိ ရွိကာ ဥေရာပတြင္ အီတလီၿပီးလၽွင္ ဒုတိယေျမာက္ အဆိုး ဆုံးေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ စပိန္တြင္ မက္ဒရစ္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ အဆိုးဆုံးေနရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ၃၁ ဦး ရွိသည့္အျပင္ ကူးစက္္မႈ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ရွိခဲ့သည္္။

crd:Eleven media