ကြြန္ဂရက္စ္၏ေထာက္ခံမႈမရဘဲ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အီရန္အေပၚ စစ္ဆင္ခြင့္ အာဏာကို ကန႔္သတ္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကိုအတည္ျပဳ

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရမ့္အေနျဖင့္ အီရန္ အား တိုက္ခိုက္ လိုပါက ကြန္ဂရက္စ္ ၏ ေထာက္ခံမႈ ကို ဦးစြာေတာင္းခံ ရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တြင္ မတ္္ (၁၁) ရက္ က မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္္။

ကြန္ဂရက္စ္ ၏ေထာက္ခံမႈ မရဘဲ အီရန္အေပၚ စစ္ေရးအရ အေရးယူခြင့္ မျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့ေသာလက အထက္ လႊတ္ေတာ္ ၌ ေထာက္ခံ ၅၅ မဲ၊ ကန႔္ကြက္ ၄၅ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္ ၁၁ ရက္က မဲခြဲရာ ေထာက္ခံ မဲ ၂၂၇မဲ ကန႔္ကြက္ မဲ ၁၈၆မဲျဖင့္ ထပ္မံ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းကို ထရမ့္က ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ် နိုင္ေျခရွိေနသည္။

ဗီတို အာဏာကို ေက်ာ္နိုင္ ရန္ အထက္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံႏွင့္အထက္ ရရွိရန္လိုသည္။ သမၼတထရမ့္ သည္ စစ္ပြဲမ်ားကို အဆုံးသတ္လိုပါက ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ၾကမ္းေရး ဆြဲရာ တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ တင္ ကိန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘဂၢဒတ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ စစ္စခန္း တစ္ခု ကို ဒုံးက်ည္တစ္စင္းထိမွန္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္စစ္သည္တစ္ဦး၊ ၿဗိတိန္စစ္သည္တစ္ဦးႏွင့္ အေမရိကန္ ကန္ထရိုက္တစ္ဦးတို႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ အေမရိကန္ကန္ထရိုက္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရတ္ရွိ အီရန္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံရ ရွီ ယိုက္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္က ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇန္နဝါ ရီ (၃) ရက္တြင္ ထရမ့္သည္ ဘဂၢဒတ္ေလဆိပ္အနီး၌ အီရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကာဆင္ ဆိုေလမာနီကို ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ တိုက္ ခိုက္္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား စစ္ေရးအရ တင္းမာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္ေၾကညာခြင့္သည္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္တြင္သာရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းအာဏာကို ျပန္လည္ ရယူျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္္။

crd:The myanmar Time